Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turu şüpä altında

Pazara, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada lääzım olsun Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, ama Kişinev kuvetleri tarafından doorudan baskı beterinä, o tur şüpä altında bulunêr.

Nicä bilersiniz, Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turuna çıktılar Evgeniya GUȚUL (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) hem Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı).

Alınan haberlerä görä, dün, Hederlez ayın 12-dä üülendän sora, taman II-ci turun bülütennerini kabletmäk sırasında, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasına ansızdan geldilär Moldova Merkez Seçim Komisiyasının, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin hem Moldovanın informaţiya Slujbasının (SİS) (eski KGB) temsilcileri.

Olaylan ilgili olarak, Gagauziya Halk Topluşu deputatın İlya UZUNun açıkladı; ani Moldova Prezidentı Maya SANDU hem Moldova soțialistlär partiyasının predsedateli İgor DODON arasında annaşmaya görä, hepsi bu eşinmelerin keezi – Evgeniya GUȚULu II-ci turdan çıkarmak.

Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turu şüpä altında

Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turu şüpä altında
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Para hem partiyalar büük iş: Gagauziya başkan seçimnerin birinci turun ön sonuçları

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada geçti Gagauziya Başkanı seçimnerinin 1-ci turu, neredä, Gagauziya Merkez seçim komisiyasının açıklamasına görä, pay aldı hepsi seçimcilerin 57,8% – 57 bin 019 kişi. Gagauziya Merkez seçim komisiyasının ön açıklamalarına görä Gagauziya Başkanı seçimnerinin 1-ci turunda ilk iki eri aldılar: 1. Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL – 26,5%  (14 bin 890 oy). 2. Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN – 26,4% (14 bin 844 oy). Kalan kandidatlar bukadar kazandılar: – Viktor PETROV – 16,2% (9 bin 132 oy). – Dimitriy KROYTOR – 10,4% (5 bin 825 oy). – Nikolay DUDOGLU – 9,0% (5 bin 59…

Başkan seçimnerin: Gagauziya genä çemberi darttı

Ön açıklamalara görä, Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda ensedi Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL, angısı seçimci seslerinin 52,39% (27 383 oy) aldı. Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda 47,61% (24 886 oy) alan Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN açıkladı hem tanıdı, ani seçimneri tarattı. Источник anasozu.com

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada olacek Gagauziya Başkanı seçimneri. Bu seçimnerä, kandidat olarak, 8 kişi etişti: 7-si – adam kulluundan, 1-si dä – karı kulluundan. Tiparlêêrız onnarın adlarını o sıraya görä, nicä Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası onnara registrațiya yaptı: 1. Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası); 2. Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı); 3. Mihail FORMUZAL (baamsız kandidat, iki dönem Gagauziya başkanı oldu); 4. Viktor PETROV (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı); 5. Dimitriy KROYTOR (baamsız kandidat, 2002-ci…

II-ci tur başladı. Genä rus dilinnän başımıza urup, erimizi gösterdilär!

Büün, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada geçer Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, neredä insannar lääzım ayırsınnar ikisindän birisini: ya Evgeniya GUȚULu (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) ya da Grigoriy UZUNu (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı). Sabaalen saat 7:00-dä Gagauziyanın küülerindä hem kasabalarında açıldı 65 seçim bölümü, angıları saat 21:00-dä kapanaceklar. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası bu iş için tiparladı 93 572 bületen. Angılarından 86 325 (????) rus dilindä, sade  3 617 (????) gagauz dilindä hem 3 230 (????) romın dilindä. Haber için: Gagauziyada gagauzlar – 82,1%, bulgarla – 5,1%, molduvannar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalanı – 1%. Ona görä bülütennär dä lääzımdı…

Bakalım, bu kerä Kişinev Gagauziyaya Başkan kimi koyacek?

Gagauziya Halk Topluşu kararına görä Gagauziya Başkanı seçimnerin 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapılmasına Baba Marta ayın 1-dä start verildi. Baba Marta ayın 1-dän beeri Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) başladı kabletmää Gagauziya Başkanı olmaa isteyennerä arka olmak inițiativa grupaların dokumentlerini. Bu uurda ilk dokumentleri verdilär Nikolay DUDOGLU (Moldova demokrat partiyasının eki azası) hem Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının eki azası). Bu iki adam da şindi, maamilä surat, kendilerini baamsız olduklarını açıkladılar. Nicä bildirdi Gagauziya Merkez Seçim Komisiyanın (MSK) başı Yana KOVALENKO, “registrațiya yapıldıktan sora, inițiativa grupaları lääzım olacek toplasınnar, en azdan 9 küüdän hem kasabadan, 1500-2000 arası geçerli…