Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç laf söledi

Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç laf söledi

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, birkaç laf sölemää deyni kuvet buldu.

Kendi sözünü Canambisi bölä başladı: “Bän danışêrım memleketin politikalı öndercilerinä. Bizi raatsız eder Aleksandr STOYANOGLUya karşı yapılфт işlär. Taa doorusu bizi raatsız eder rejisörlanmış spektakli, neredä memleketin politikalı kuvedi savaştı zakonun saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä diktaturanın karışıklık vakıdında, birkaç saadın içindä peydalandı ceza işi hem nesoysa belgilär, ani ettilär yoklamaları yapmaa hem Baş prokuroru hem onu eşini tutuklamaa”.

Burada eridir urgulamaa, ani nicä açıkladı prokuratura Aleksandr STOYANOGLUnun eşi tutuklanmadı, ama neçin bunu Başkan bilmeer – Allaa biler!

Taa ötää İrina VLAH dedi: “Açıkçasına belli, ani devlet kuruluşları kendi işlerini yaptılar emirä görä, ama diil zakona görä. Taa da açıkçasına belli, Aleksandr STOYANOGLUyu korkutmak isteyişi. Maasuz bu üzerä dä ona hem onun karısına arestı kullandılar. Bu doorudan Aleksandr STOYANOGLUyu bir başkı hem onun aazını kapamak için bir denemä.

Eminim, Canabin Aleksandr STOYANOGLUnun memlekettän kaçmaa hem ceza işi aaraştırmalarından saklanmaa neeti yok. Tam tersinä, eminim, ani o hazır kendi kabaatsızlıını göstermää, ama onu istämeerlär kolvermää dooru daavaya…”

Taa ötää Gagauziya Başkanı başladı nasaat vermää Moldova öndercilerinä, ne yapmaa onunnan, ani Moldovada herbir işä paalar kalkêr da o öndercilär lääzım bu işleri çözsünnär.

Bundan sora da, Gagauziyanın insannarına danışarak, İrina VLAH dedi, ani “kimi politikacılar savaşêrlar Aleksandr STOYANOGLUnun dolayında durumu kendilerinin politika kazancına kullanmaa”, unudup açıklamaa, ani diil çoktan kendisi o politikacıların yanıydı hem, ani, o politikacılar onu Gagauziyada enidän kuvedä gitirdilär, ama Moldovada kuvet diiştiynän kendisi da sattı o politikacıları.
Источник anasozu.com
320

İlgili statyalar

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu. Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar. Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr! Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski…

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava. Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär. Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär. Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu…

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

Viktor PETROV: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!”

Dün, 07.10.2021 günü, Moldovanın eni kuvetleri tarafından Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanmasınnan ilgili olarak, Komratta onu arkalamak hem serbest brakılması için genä miting oldu. Nicä açıkladıydık, ilk bölä miting oldu 06.10.2021 günü Gagauziya Başkannıın binasında önündä. Bu kerä miting Komrat Kultura evi önünä taşındı. Mitinga üzdän zeedä insan toplandı. Hepsicii açıktan sölärdilär, ani Baş prokuror kabaatsız tutuklandı hem, ani onu serbest braksınnar. Çoyu çaarardılar “eni kuvetlerä karşı cümne seslämemäk düzeninä geçmää”. Eni seçilän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Viktor PETROV dedi: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!” Gagauziya Halk Topluşu deputatı Grigoriy…

Aleksandr STOYANOGLUyu sud genä işitmää istämedi

Kasımın 16-da Kişinev Apeläțiya Palatası daavacıları, halak-bulak inceleyip Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının onun serbest brakması için danışmasını, o danışmayı ret ettilär. Kişinev Apeläțiya Palatasının kararından sora, presaya açıklama yaparak, Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani daavacılar onnarın argumentlarını hiç işitmää dä istämeerlär hem kendi bildiklerini haydêêrlar: “biz onnara birkaç doseye baksınnar teklif ettik, onnarı hiç açmadılar da. Biz annêêrız, ani daavacılar emir altında bulunêrlar, ama bukadaradan da haksızlık yok nicä olsun!”. Soruşumuza “Bu haksızlıklar için Evrupa İnsan Hakları Suduna danışmak olacek mı?” Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU ölä cuvap verdi: “Belliki, bütün instanțiyaları geçär-geçmäz Evrupa İnsan Hakları Suduna danışacez hem…