Gagauzianın yaşayannarı kabledeceklär yardım suuk vakıdı için. Kimä hem neredä onu vererlär?

Avtonomiyanın 2023-cü yılın bücetinä konuldu 30 million ley ki yaşayannara suuk vakıtta yardımı vermää. Bu yıl yardımın verilmesinnän baalı programaya kimi diişilmekleri giriştirdilär.

700 ley bir ayleyä. Bölä para sayısı bakılȇr bir ayleyä. Gagauziya kuvetleri yaptılar bunu ki ȇnergetika krizisin çıkışlarını insan taa ilin geçirsin hem taa çok insanı kaplasın, haberledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. O urguladı, ani  bu posobiyayi var nasıl kabletsinnär aylelär, angılarında var  pensionerlar. Svetlana Duleva nışannadı, ani hepsi pensionerlarda var hak kabletmää posobiyaları suuk zamanı için.

Svetlana Duleva  haberledi, ani 700-zär ley kabledeceklär aylelär, kim respublika uurundan bölä yardımı kabletmeer.

Suuk zamanı için 700 ley verilecek sade üç ay: Büük (yanvar), Küçük (fevral) hem Mart ayları için.

Şansora hepsi soţial asistentlar işleerlär insannan da kablederlär dokumentleri, annattı Svetlana Duleva. O nışannadı, ani lääzım olarsaydı, soţial asistentlar işleyeceklär dinnenmäk günnerindä da.

Gagauziyada suuk zamanı için psobiyaları kabledecek 21 bindan zeedä aylä.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Gagauziya yaşayannarın danışmakları suuk vakıdında para yardımının kabledilmesi için zeedelener. Ayın parası 700 ley kurȇr. Soţial asistentlerinä 13 bin ayledän taa çok insan danıştı. Saalık hem soţial koruması Bakannıında belli ettilär, ani yardımı kabledennär — aylelär, angılarında yaşȇȇr makar bir kişi, angısı uyȇr kanonnan bakılı sekiz kategoriyaya. Ne uurda büün gider insannarın danışmaklarını kabletmäk işi, üürendi Mariya Statova. Soţial asistentlerin izmetindä vatandaşları çin sabaalendän kablederlär. Yaşayannarın taa çoyu – pensionerlar. Yardım parasını — 700 leyi kabletmäk için region büdjetindän lääzım aylenin kişi sayısı için kiyadı getirmää. Komratta primariyanın haberlemäk merkezindä vererlär. Kabledenin yanında lääzım olsun aylä kişilerin kimniklerin kopiyaları.  «Hemprimariya,…

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…