Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauziya kultura Upravleniyası, uşaklarımıza gagauz kulturasını haşlamaa deyni, eni bir adım yaptı – “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursu kurdu hem onun birincisini Büük ayın (yanvar) 26-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında geçirdi. “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursunda pay aldılar Gagauziyanın Çadır Dimitri ERBAKAN adına uşak resimcilik şkolasının, Komrat Dimitri SAVASTİN adına uşak resimcilik şkolasının hem Valkaneş uşak resimcilik şkolasının üürencilerindän kurulan 6 komanda (herbirindän ikişär).

Bu kultura sıranın başında, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kuruldu üürencilerinin yaratmalarından “Kolada adetleri” sergisi. Sora başladı 7 rauntluk kvest konkursu, angısında fikir hem yaratmak işleri vardı, ölä nicä “Kendini alıştırma”, “İncä zanaat dünnäsında”, “Pazlayı topla”, “Ortak resimneeriz”.

Fikir işlerindä üürencilär cuvap verdilär incäzanaat dünnäsınnan, gagauz hem anılmış dünnä resimcilerinnän ilgili soruşlar. Öbür işlerdä resimdä “ideal susaan modelini” yarattılar, “Gagauziya – mutlu erim” otkrıtkasının dizaynasını yaptılar, pazlalardan resim topladılar.

Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA “Bu sıra hazırlandı hem yapıldı Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametinnän Uşak resimcilik şkolaların üürencilerinin bakış bilgilerini genişletmää deyni. Bundan kaarä düşünüldü, ani bu kvest konkursu verecek kolayını eni gelän evlatboylarına incä bir incäzanaat dadı haşlamaa, onnarın fantaziya hem yaratmak potențialını genişletmää”.

“İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursunda pay alannarın hepsinä Diploma verildi. Bundan kaarä enseyenä – Komrattan “Gök kuşaa” komandasınına – statuetka baaşlandı.

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının 40-cı yıldönümü

Canavar ayın 10-da, Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının 40-cı yıldönümünün kutlamasınnan ilgili olarak, Komrat kultura Evindä oldu bir yortulu sıra. Yortulu sırasının önündä, sıraya buyur edilennär tanıştılar Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının üürencilerin resim sergisinnän hem bu şkolayı kuran Büük gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİNın yaşamasını annadan kısa bir kinoylan. Sıraya gelän Gagauziya Başkankası Egeniya GUȚUL, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem Komrat rayonun administrațiyası başı Vadim ÇEBAN kutladılar şkolanın üürencilerini hem üüredicilerini bu gözäl yıldönümünnän. Ayırıca, şkolanın üç üüredicisi Andrey ANDRİEŞ, Mihail İKİZLİ, Födor ÇEVDAR hem bir üürediciyukası Nina PEEVA ödüllendilär Gagauziya kultura Upravleniyasının anılmak diplomnarınnan. Bundan kaarä Komrat…

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

Koladaya karşı, Büük ayın (yanvar) 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya taazä çıkan “Adetlerin şen ötmesi” kiyadına, angısı hazırlandı maasuz Kolada hem Yıl Başı yortularımız için. “Adetlerin şen ötmesi” kiyadında toplu gagauz folklorundan hem gagauz yazıcıların “Kolada”, “Surva” hem “Hê-hêy” için yaratmaklar, angıları gözäl dönaklı Gagauziyanın Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencilerinin resimnerinnän. Prezentațiyada pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, Akademik hem yazıcı Todur ZANET hem Çadır kasabasından uşak resimci şkolasının direktoru Nataliya VORNİKOVA. Bundan kaarä, direktorlarınnan barabar, prezentațiya geldilär Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencileri,…

Gagauziyanın 39 amator incäzanaat kolektivına atistațiya yapıldı

Kirez ayın (iyün) 22-dä Komrat Kultura evindä Gagauziyanın 39 amator incäzanaat kolektivına atistațiya yapıldı, neredä onnar, “Örnekli” adını kazanmaa ya da korumaa deyni, kendi portfoliolarını hem en islää konțert nomerlerini gösterdilär. “Bu atestațiya sırası yapılêr dört yılda bir kerä, – bildirdi Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, – hem yapılêr o Moldova kultura ministerliin “Amator incäzanaat kolektivları için Kuralı”na görä”. Lääzım urgulamaa, ani elemeyä girän kolektivların arasında vardılar gagauz, bulgar, çingenä, moldovan, poläk, ukrayın folklor, estrada, telli hem dugovoy ansamblilär. Kalmadılar bir tarafta ansamblilerin solistları da. Bu yıl “Örnekli” adını kazanmaa deyni elemeyä dört kolektiv seftä girdi. Gagauziyanın amator incäzanaat…

Gagauz muzıka kulturasını üürenmektä yardımcı kiyat

Gagauziyada pek meraklı bir kiyat dünneyi gördü – «Гагаузская музыкальная литература» (“Gagauz muzıka literaturası”). Hazırladılar onu “A. Valkov” adına Komrat muzıka şkolasının üüredicileri L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV. Çoktan beklenän bu kiyat verer kolayını muzıka şkolaların üürencilerinä raat üürenmää gagauz kompozitorlarının yaratmalarını hem uyêr şindiki kurikulum istediklerinä. Kiyadı hazırlayn avtorlar işleerär Komrat muzıka şkolasında, da pek islää bilerlär ne zorluklarlan üürencilär hem üüredicilär karşı gelerär. Onuştan da L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV karar almışlar bir kap altında toplamaa anılmış gagauz kompozitorları Mihail KOLSA, Nikolay KÖSÄ, İlya FİLEV, Dionis TANASOGLU, Dimitriy GAGAUZ hem taa başkaları için materialları.…

Resimciykaların “İlkyaz kanatlarında” resim sergisi

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimciykaların resim sergisi – “İlkyaz kanatlarında”, angısı Baba Marta ayın sonunadan açık olacek. Kendi resimnerini sergiledilär resimciykalar Oksana ARABACI, Mariya DİMOGLU, Olga DİMİTROGLU, Vera JEKOVA, Tatyana KASIM (Tetrioglu), Natalya KOJAKAR, Olga KREȚU, Svetlana PANAİTOVA, Anastasiya RAKOVÇENA hem Natalya VORNİKOVA. Sergilenän resimlär yapılı yaalı boyaylan, grafikada hem suuk batik tehnologiyasında. “İlkyaz kanatlarında” sergisinin açılışını yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem kutlama sesinnän resimciykalara danıştı anılmış gagauz resimcisi Födor DULOGLU. Serginin açılış zamanında insannarı kendi yaratmalarınnan tanıştırdı Gagauziyanın “Elegiya” kemençecilär ansamblisi. Источник anasozu.com