GAGAUZ DİLİNDÄ KOLADA TÜRKÜLERİ TOPLUMU ÇIKTI
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…

Gagauziyanın “Kolada adetleri – 2022” festivali Tomay küüyün Kultura evindä geçti

Bitki yıllar Gagauziyanın Tomay küüyündä yapılêr festival – “Kolada adetleri”, angısına toplanêrlar küülerin Kultura evlerin zaametçileri, ansamblilär, şkolalardan uşak başçalardan hem kliselerin pazar şkolalarından uşaklar. Tomay küüyün Kultura Evin sțenasında gösterildi Yıl Başı yortuları hem sıraları adetleri için Kolada, “Hêy-hêy” hem “Çıbık günü” (“Surva”) teatrulu gösterişlär, okundu “Kolada” hem “Hêy-hêy” diil salt gagauz dilindä, ama moldovan, rus, ukrain hem bulgar dillerindä dä. Festivalda ii nasaatlan söz ettilär Gagauziyanın popazları da. Bu gözäl festivali ortak hazırladılar Gagauziyanın Kulturaylan turizma hem Üüredicilik Upravleniyaları. Источник anasozu.com

Video: GAGAUZ TÜRKÜCÜSÜ PAY ALDI BALKAN FESTİVALİNDÄ

«Balkan giimneri, türküleri hem oyunnarı» festivali Türkiyanın Edirne kasabasında  geçti. Gagauziyayı onda gagauz türkücüsü Anetta Büük temsil etti. «Balkan giimneri, türküleri hem oyunnarı» Halklararası festivali Edirne gubernatorun hem Rumeli akademiya asoţiaţiyasının hatırınnan yapıldı. Gagauz kulturasını balkan devletlerin uurunda Anetta Büük temsil etti. Festivaldä Anetta gagauz halk türkülerini gagauz millet giiminnän çaldırdı. Bu festivalin çerçevesindä türk dünnesinin halkları millet giimnerini gösterdilär hem oyunnarı oynadılar.   Источник grt.md

Komratta gagauz yazıcıların yaratmaların eni toplumu uşaklara deyni cümneyä tanıtıldı

Komratta uşaklara deyni gagauzi dilindä «Kurt – kuş” dünnesi» eni kiyadın prezentaţiyası geçti. Kiyada Gagauziyanın 23 anılmış yazıcısının yaratmaları girdi. «Kurt — kuş» dünnesi” kiyadına yazıcılarımızın masalları, annatmaları, söleyişleri girdilär. Toplumu hazırladı hem tiparladı Gagauziya M. Maruneviç adına Bilim – aaraştırma merkezi. Türksoy kurumu da finans tarafını üstünä aldı. «Gagauz halkı Türk dünnäsının bir küçük payı. Biz herzaman hazırız sizä  destek olmaa. Yardım ederiz hepsinä: hem muzıkantlara, yazıcılara, resimcilerä, uşaklara, teatruculara», — söledi Türksoy kurumun temsilcisi Elçin Gafarlı. Türksoy kurumunnan baalantıyı bu kiyat dünneyi görsün deyni yardım etti Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal. «İzmet uşaklara sonsuza kadar. Ko gagauz dili …