“Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?

“Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?

Büün, Harman ayın (avgust)18-dä komratlılar, uyandıynan, şaşarak gördülär Gagauziyanın başkasabasının merkezindä Moldovanın “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin maşinalarını hem polițiyacılarını.

Komratta bulunan Fulger” speţnaz poliţiya Birliin hepsi polițiyacıları bronejeletlarlan hem avtomatlarlan. Nicä bildirer gagauzinfo.md saytı, onnara açıklanan haberlerä görä bu denemenin sebepi “Komrat Universitetın bir korpusunu teroristlär elä almış, da spețnaz lääzım kurtarsın studentları hem prepodavatelleri”.

Şaşılacek iş o ani, bu maamilä surat denemeklär için Gagauziyaya hiç birisi bir haber vermemiş. Bilersiniz, ani bitki vakıtlar Gagauziyada büünkü rejima karşı mitinglar geçer. O mitingların ana logunglardan birisi dä – Büünkü kuvedi erä!

Büük şüpä var, ani Moldova Prezidentı Maya SANDUnun televizorda Gagauziya olan işlär için ”biz destabilizațiya denemelerini esap alêrız”  laflarından sora, gagauzlara parmak sallamak, korkutmak hem Gagauziyayı enmäk için Moldovanın “Fulger” speţnaz poliţiya Birlii Gagauziyada büün bu kuvet gösterisini yapêr.

Not. Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birlii kuruldu 1991-ci yılda. Büünkü günda 400 kişiya yakın insanı var. Moldovanın içindä barışı hem raatlıı korumakta en büük eri kaplêêr.

“Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?

“Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?
Источник anasozu.com
268

İlgili statyalar

“Fulger” speţnaz poliţiya Birliin sport salonun TİKA tarafından enilendi

Kirez ayın 23-dä Kişinevda oldu ofiţial açılış Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin sport salonuna, ani TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan enilendi hem tertiplendi. Ofiţial açılışta pay aldılar Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN, T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin komandiri Vasile İVAS hem başka temsilcilär. Açılışta ministr Alexandru JİZDAN şükür etti Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani yapılêrlar Moldova poliţiyasının etiştirilmesindä. Canabisi urguladı, geçän yılın 15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) devrim denemesini basmakta Türkiye speţnaz poliţiyası büük eri aldı. Alexandru JİZDAN urguladı, ani iki devlet…

“Fulger” speţnaz poliţiya Birliin sport salonun TİKA tarafından enilendi

Kirez ayın 23-dä Kişinevda oldu ofiţial açılış Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin sport salonuna, ani TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan enilendi hem tertiplendi. Ofiţial açılışta pay aldılar Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN, T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin komandiri Vasile İVAS hem başka temsilcilär. Açılışta ministr Alexandru JİZDAN şükür etti Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani yapılêrlar Moldova poliţiyasının etiştirilmesindä. Canabisi urguladı, geçän yılın 15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) devrim denemesini basmakta Türkiye speţnaz poliţiyası büük eri aldı. Alexandru JİZDAN urguladı, ani iki devlet…

Gagauziya genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!

Canavar ayın (oktäbri) 12-dä yaklaşık gündüz saat ikidä Gagauziyanın Çadır kasabasının paneerında bilinmeyän bir erif bir kaç kerä etti. Poträylän kaldırılan Gagauziyanın polițiyası hemen olayın erinä geldi, ama… Belliki, insannar arasında ateş etmää bu büük bir hayınnık, kuşkuluk hem korkutmak işi. Onuştan, Gagauziyanın polițiyası hem başka kuvetleri hemen Çadır paneerını sardılar hem ateş edeni tutmaa savaştılar. Taa sora belli oldu, ani bu ateş açmasına Moldovanın Baş polițiya inspektorluu izin vermiş, çünkü “denemä sıraları” yapılmış. Ama, neçin sä Kişinev “unutmuş” bu “denemelär” için Gagauziya polițiyasına haber vermää, sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi. İş pek benzer insannarı…

Kongrestä Türkiyedän Gagauziyayı korumakta arka yardımı istenilecek

Bitki vakıtlarda Gagauziya üstünä saygısızlıklan hem baskılarlan hem Moldovanın Gagauziya avtonomiyasını yok etmäk eşinmeklerinnän ilgili olarak, neettä var Canavar ayın (oktäbri) 2-dä olacek Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Kongresindä Türkiye Respublikasından Gagauziyayayı korumak için arka yardım istemää. Gagauziyaya yapılan saygısızlıın hem baskıların arasında en ilk sırada var Moldova Prezidentın Gagauziyaya adanmış vizitlarından vazgeçmäk hem Moldovanın “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin Komrat kasabasının merkezindä silählı denemelär yapması. Bundan kaarä Gagauziyada sayêrlar, ani, ortalık karışırsa, Gagauziyaya var nicä Moldova silählı kuvetlerinnän bilä Romıniya silählı kuvetlerin da girsini. Kongresi hazırlayannar açıkladılar, ani Moldovanın büünkü kuvetleri hepsini yapêrlar, ani Romıniyaylan birleşmää, ama gagauzlar Romıniyaya girmäk istämedikleri…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Harman ayın (iyül) nomerı

Harman ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Harman ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, ekonomika forumnarı yapêrlar”, ““Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?”, “28 yıl geeri satılan Gagauz Respublikasının 32-ci yılı bakıldı”, “1994-cü yılda satkınnıın meyvası: Avtonomiyayı Moldova kuvetlerinä tabla üstündä mi sürdülär?”, “Eşinmeklär ilerleer: “Kaul județına baalayıp, Gagauziyayı yok etmää!” da işi bitirmää!”, ““Yabancı memlekettä injener olarak çalışmak” TİKA paylaşım programası”, “Gagauziyayı korumakta Türkiyedän yardım istenilecek. Etştirilärsä!!!”, “Gagauz Respublikasını halizdän kuran insannarın rubaları diil muzeydä –  patretlerdä” h.t.b. 2022-ci…