(Foto) Kazayak lagerindä düzmäk işleri ilerler

(Foto) Kazayak lagerindä düzmäk işleri ilerler

Примэрия Села Казаклия

Kazayak küüyünün primariyası ilerleder düzmäk işlerini uşaklar için lagerdä. Açıklamalar süjetimizdä. 

Lagerdä, nända kaavileştirilerlär, nända sa enilenerlär eski elementlär, evceezlerin hepsi pençereleri hem kapuları diiştiriler. İlk evceezi primariya tertipledi bıldır.

ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “İşlär gider, işleri yapan firmaylan annaşmayı yazdırdık, hepsi lääzımnı materialları aldık. İşleri neetleneriz bitirmää bir ayin içindä”.

Uşakların saalıı için en önemli hem lääzımnı koşullardan biri duş odaları hem tualetlär. Onnarı yapȇrlar baalayıp evceezerä. Bunu için erli sovetin kararınnan verilecek  277 bin ley, haberledi primar.

ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “Para etmeer. Bu paralar az. İşlerin birazını yapacez bu yıl, kalanını gelän yıla. Beki Halkk Topluşuna da danışacez”.

Kazayak küüyündä uşak lageri düzülüydü 1985 yılda.

Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Примэрия Села Казаклия Фото: Примэрия Села Казаклия/facebook

 
Источник grt.md
376

İlgili statyalar

Kazayakta temeldän düzeceklär trotuarı küüyün mezarlıına dooru

Фото: Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyün primariyası başlattı hazırlık işleri önemli soţiyal proektın aslıya çıkarılması için. Ona görä küüdä temeldän düzülecek trotuar yolun boyunda Cadir tarafına doru. Onun uzunnu 475  metra olacek. Kazayak küüyün primarı Anatolıy Uzun açıkladı, ani bu yol baalayacek klisayı hem mezarı. Onnar R-37 gegional yolun boyunda bulunȇrlar. Orada dayman gezer transport, yayan gidan insannar için dä yoktu düzülmüş yol boyu.Onnuştan insan da yoktu nica raat, korkmayarak kendi yaşaması için geçsin oradan, maalez bir ölüyü bitki yola geçirärkana. İşlär artık gider, yolun boyunda diktilar genç fıdancıkları, koyacȇklar slemga hem gübürlük için urnaları. Bundan kaarä geca vakında da…

Kazayak küüyündä yaza kapanaceklar hepsi uşak başçaları

cazaclia.md Kazayak küüyündä işleer üç uşak başçası, angıları yaz zamanında kapanaceklar may bir vakıtta. Neylän baalı bu karar, üürendi Natalya Andrieş. Uşak başçaları kapanaceklar Kirez ayın 6-da, 15-dä hem 30-da.  Analar bobalar sölerlär, ani taa ii olaceydı  yaslalar çalışsınnar. «Yazın çok kim işleer. Uşakları yok kimä brakmaa. Keşke yaslalar işleseydi. Kışın suuk, ozaman uşaklar vardı nicä evdä kalsınnar».   «Bän küçük uşaklan evdeyim. Onuştan taa büüyücek uşaklarım benimnän evdä olaceklar. Büük kızım 4,5 yaşında, ortakısı 2,5 yaşında, küçüüm dä 10 aylık. Hepsimiz evdä olacez. Ama, elbetki, istärdim yasla işlesin yazın».   «Bän işlerim. Kocam yok evdä, onuştan küçük uşaamı büügünnän…

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

(ФОТО) В Комрате прошел фестиваль вина

В Комрате 6 ноября прошел фестиваль вина «Gagauz şarap yortusu» — 2022. Мероприятие организовали на центральной площади города. Винодельческие предприятия и домашние виноделы Гагузии представили посетителям свое вино. На празднике продавались и традиционные гагаузские блюда, можно было купить сувениры.

Video: Kazayak küün Kultura Evindä düzmäk işleri ilerleer

Gagaziyanın düzüntücülük  bakannıı geçirip tênderi belli etti firmayı, angısı yapȇr düzmäk işlerini. Enilenecek yapının içi.   Enilenecek giimneri diiştirmäk odası, grim odası, tualet, koyulacȇk isıtmak sisteması, onu yapmaa başladıydılar taa bıldır, haberledi Kazayak küüyün başın yardımcısı İvan Momot. “Sevda” ansamblisinin  öndercisi  Pelageya  Çoban seviner,  ani   işlär  başladılar   da  ilerleerlär.  Bu    pek   önemli   bir   iş, neçinki   uşaklara,  artistlerä,  angıları  çalışacȇklar  Kultura evindä, lääzım  olsun    sıçak hem kuytulu. Bu işlerdän sora plannarda var eniletmää sțenayı, neçinki başka kompaniya yaptı işleri diil kaliteli, da    lääzım olacȇk  sțenanın üstünü taa bir keret örtmää. Источник grt.md