Fasıl senin işlerin, Allahım! COVID genä üüşer, osa hiç çekilmediydi mi?

Fasıl senin işlerin, Allahım! COVID genä üüşer, osa hiç çekilmediydi mi?

Allaa büüktür hem onun işleri pek fasıldır! O, Moldovada parlament seçimnerinä deyni, koronovirusa ulaşannarın sayısını maasuz aazalltı da, seçimnär geçincä, hemen o sayıyı aarttırmaa başladı, götüreräk ona, ki Gagauziya Halk Topluşu seçimneri maasuz genä olmasın deyni.

Kuvetlerin tarafından açıklanan haberlerä görä göreriz, ani kuvettä bulunannar, hiç sebepi olmayan erlerdä hem adım-adım üstolan durumuna gideräk, “kırmız kod” dedikleri kertii kurêrlar.

Nicä da olsa, ofițial statistikaya gösterer, ani 06.09.2021 gününä görä, Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 270219; ölennär – 6436; alışannar – 259161.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116:

Çadır rayonu – 2514;

Komrat rayonu – 3919;

Valkaneş rayonu – 1114.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 111892 (ölän – 3148);

karı kulluu – 158327 (ölän – 3288);

aar kalan karılar – 1109.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

27.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 258713; ölennär – 6245; alışannar – 251553. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116: Çadır rayonu – 2438; Komrat rayonu – 3637; Valkaneş rayonu – 1031. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 107115 (ölän – 3064); karı kulluu – 151509 (ölän – 3180); aar kalan karılar – 1042. Источник anasozu.com

COVİD korları genä kızışêrlar

Nicä dä beklenärdi, Moldova Parlamentına erken seşimnerdän sora, COVID-19 kıranı genä kızışacek. Moldovada çoktan olmayan “kırmızı” kodu artık genä birkaç erdä koyuldu – Kaul hem Soroka rayonnarında, Pridnestrovyeda hem Gagauziyanın Valkaneş kasabasında. Belț kasabasında – “sarı” kod. 05.08.2021 gününä görä Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 260024; ölennär – 6 266; alışannar – 252421. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7138: Çadır rayonu – 2439; Komrat rayonu – 3654; Valkaneş rayonu – 1045. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 107597 (ölän – 3069); karı kulluu – 152231 (ölän – 3188); aar kalan karılar – 1051. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

22.09.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 283950; ölennär – 66617; alışannar – 268771. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7974: Çadır rayonu – 2636; Komrat rayonu – 4139; Valkaneş rayonu – 1169. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 116867 (ölän – 3217); karı kulluu – 165783 (ölän – 3388); aar kalan karılar – 1186. Источник anasozu.com

İki rayondan karä hereri “kırmızı kod” koyuldu

Moldovada kıranı engellemää deyni, saalık ministerlii karar aldı, iki rayondan (Dubosar hem Rışkan) karä, bütün memlekettä “kırmızı kod” koymaa. Açıklamlara görä, son aftada COVID-19-za ulaşma 42% zeedelendi. Hastalannarın 89% salgını ilin hem simptomsuz, 6,9% – orta arlıkta, 4,1% – ar durumda geçer. Şindi Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 276701; ölennär – 6548; alışannar – 263788. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7915: Çadır rayonu – 2566; Komrat rayonu – 4207; Valkaneş rayonu – 1142. Источник anasozu.com

Burası, sizä, orası diil!

Gagauziya Başkanı baskısına görä, onu GHTda cep deputatlar, kendi çounnuunnan hem Rusiya kokusunnan, Kirez ayın (iyün) 12-dä karar aldılar, ani Gagauziya Halk Topluşun eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa. Ama büünkü durumda Gagauziya Başkanın ayakları altında toprak kaymaa başlayınca, o Gagauziya Halk Topluşun bu gün seçimneri şüpä altına koydu. Annayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da GHTya kendi çep kandidatlarını pek geçirämeyecek, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu seçimnär genä olmasını deyni, amansız uran silähı kullanmaa başlêêr – COVİD durumunu. Hiç olmayan erdä, açan Gagauziyada bir-iki insan Covida ulaşêr, orayı hemen “kırmızı kod” dedikleri durumunu koyêr. Başkan bunu neçin sa yapmazdı,…


İnsannarın cuvapları: