Evgeniya LÜLENOVAnın gözäl yıldönümü

Ceviz ayın (sentäbri) 12-dä kendisinin gözäl yıldönümünü kutladı Gagauziyanın Pötr DRAGANOV adına Merkez bibliotakasının baş bibliotekacıykası Evgeniya LÜLENOVA.

Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçiykası Evgeniya Georgievna LÜLENOVA bütün ömürünü kiyat sevgisinä baaladı. Canabisin, bibliotekacılık hem kultura uurunda yorgunsuz çalışmaları için, çok kerä Moldovanın hem Gagauziyanın uurunda nışannandılar. Bu yıl da, büük zaametleri için Evgeniya LÜLENOVA Gagauziyanın “Mihayıl Çakir” ordenınnan ödüllendi.

Dua ederiz Canabisinä saalık hem uzun ömür! Allaa sizä çok yıllar baaşlasın! Hem hep ileri dooru da gazetamızın dostu kalasınız, nicä bu yıllara kadardınız!

Saalıkı Allaa versin!

“Ana Sözü” gazetası
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti

Orak ayın (iyül) 19-da Komrat kasabasının baş meydanında oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz toplantısı, neredä Gagauziyanın eni seçilän Başkankası Evgeniya GUȚUL Gagauziyaya hem Gagauz halkına emin etti. Toplantıyı açtı Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Nedän sora Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının başı Yana KOVALENKO seçimnär için annattı hem söledi, ani Komrat Apeläțiya Palatası Hederlez ayın (may) 22-dä temelleştirdi Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının kararını, ani Evgeniya GUȚUL Gagauziyanın eni Başkankası seçildi. Bundan sora, Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL, “Gagauziyanın (Gagauz Yeri) Temel Zakonu” kiyadın üstünä saa elini koyup, emin etti. Bundan sora, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının başı Yana KOVALENKO verdi, artık…

Todur ZANET – 65 yaşını doldurêr

Büün, Kirez ayın (iyün) 14-dä, “Ana Sözü” gazetamızın baş-redaktoru, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, publiţist, çevirici, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, “Gagauz Yeri” hem  “Gloria Muncii” ordennarın kavalerı Todur ZANET 65 yaşını doldurêr. Saalık, kısmet, uzun ömür Canabinizä. Allaa versin sizä kuvet hem çok akıl Gagauz milletinä hem Gagauzluklan Türk Dünnäsına izmetlerinizdä hem zaametlerinizdä. Göklerdän can sıcaklıı nurlar üstünüzä insin. Literaturada hem incääzanaatеa bütün neetleriniz, yaratmalarınız hem çalışmalarınız aslıya çıksın. Allaa versin çok yıllar ayakta durasınız, kılıç gibi keskin kalasınız, gül gibi nazlı olasınız! Saalık Allaa versin, Todur ZANET, sizä hem hepsimizä! “Ana…

Gagauziyanın eni seçilän Başkankasının emin vermä sırasına karşı Moldova ilmää sıkmaa savaşêr

Orak ayın (iyül) 19-da Komradın baş meydanında olaçek Gagauziyanın eni seçilän Başkankasının inaugurațiyası sırası, nerdä Başkanka Evgeniya GUȚUL Gagauziyanın hem Gagauziya halkların önündä emin verecek. Moldovanın Prezidentı Maya SANDU, premyer-ministru Dorin REÇAN hem Moldova Parlamentın PAS (“Çalışmak hem Birlik”) partiyasının deputatları bildirdilär, ani inaugurațiya sırasına gelmeyeceklär. Gelmeyeceklär – gelmeyeceklär. Ama taman bu inaugurațiya sırasına karşı, Moldova Parlamentın ekonomika, bucet hem finans uurunda komisiya başı Marian RADU Orak ayın (iyül) 18-dä açıkladı, ani Gagauziyanın bucetını 500 milion leyä keseciklär, ne üzerä “bu problemanın” çözülmesi için Moldovanın Vergi kodeksına diiştirmeklär yapaceklar. Gagauziyanın eni seçilän Başkankası Evgeniya GUȚUL bu Merkez kuvetlerin kararına karşı…

Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi

Kırım ayın 22-dä, Moldova Parlamentı tarafından 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünä karşı, Komrat Kultura binasında oldu yortulu sıra, neredä Gagauziyanın öndercileri verdilär üzdän zeedä avtonomiyanın ödüllerini Gagauziyanın kurucu veterannarına, vraçlara hem üüredicilerä, çiftçilik zaametçilerinä, bilim hem kultura insannarına, devlet işçilerinä. Verilän ödüllerin arasında vardılar: “Gagauz Yeri” Ordenı, “Mihail ÇAKİR” Ordenı, “Gagauziyanın şannı Vatandaşı”, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli pedagogu”, “Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli çiftçilik zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli içişleri organnarı zaametçisi” nışannarı hem “Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası”. Ödül vermä yortulu sıranın sonunda Gagauziya Başkankası…

TİKA Başkan yardımcısı gagauzların hem bütün Rumelinin dostu Mahmut ÇEVİK oldu

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz. Allaa versin ona saalık, uzun ömür hem kuvetlän sabur ileri…