Erindeki seçimnärin ikinci turu oldu, ama seçimnär bitmedi

Kasımın 19-da Moldovada erindeki kuvetlerin seçimnerin ikinci turu oldu. Taa doorusu sölemää birinci turda seçilmeyän primarların seçimneri, çünkü erindeki kuvetlär ilk turda ayırıldı.

Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) ön açıklamasına görä, Gagauziyanın birinci turdan kalan küülerindä hem kasabalarında prinarlar belli oldu. Sade iki küüdä, Rus Köselisindä hem Kırlannarda (Kotovskiy), seçimnär olmadı, çünkü Moldova kuvetleri bu erlerdä “Şans” partiyasının kandidatlarını iştän çıkarınca. Burada yıktu kimin arasından ayırmaa, çünkü listelerdä birär kandidat kaldı. Bu küülerdä seçimnär 2024-cü yılın baba Marta ayın 3-dä olaceklar.

Gagauziyada bu primarlar ayırıldı:

Avdarma – İvan KASIM (baamsız kandidat);

Aydar – İlya   KÖSÄ (baamsız kandidat);

Baş küüyü (Kirsova) – Anna HOHLOVA (baamsız kandidat);

Baurçu – Sergey TUKAN (Vozrajdenie);

Beşalma – Valeriy MOŞ (Vozrajdenie);

Beşgöz – Födor TODOROV (baamsız kandidat);

Bucak – Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat);

Caltay – İlya KOŞULİNSKİY (baamsız kandidat);

Çadır – Anatoliy TOPAL (baamsız kandidat);

Çeşmä küüyü – Pötr MACAR (MRSP);

Çok Maydan – Oleg KOSTANDOGLU (baamsız kandidat);

Dizgincä – Vasiliy KAPSAMUN (baamsız kandidat);

Ferapontyevka – Elena ODNOSTALKO (MRSP);

Karbalı – Tatyana KÖSÄ (Vozrajdenie);

Kazayak – Grigoriy KÖR (Vozrajdenie);

Kıpçak – Oleg GARİZAN (baamsız kandidat);

Kiriyet – Velentina KAYKI (baamsız kandidat);

Komrat – Sergey ANASTASOV (baamsız kandidat);

Kongaz – Mihail ESİR (Vozrajdenie);

Kongazçık – Evgeniy TUKAN (MRSP);

Svetlıy – İvan MARÇENKO (Vozrajdenie);

Tomay – Dimitriy  KÖSÄ (MRSP);

Ütülü küüyü – Nataya POPOVA (MRSP);

Valkaneş – Nikolay POSMAK (MRSP).
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada olacek Gagauziya Başkanı seçimneri. Bu seçimnerä, kandidat olarak, 8 kişi etişti: 7-si – adam kulluundan, 1-si dä – karı kulluundan. Tiparlêêrız onnarın adlarını o sıraya görä, nicä Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası onnara registrațiya yaptı: 1. Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası); 2. Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı); 3. Mihail FORMUZAL (baamsız kandidat, iki dönem Gagauziya başkanı oldu); 4. Viktor PETROV (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı); 5. Dimitriy KROYTOR (baamsız kandidat, 2002-ci…

Erindeki seçimnär – enseyän var, kösteklenän var, ikinci tur var

Moldova zakonnarına hem Moldova Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) kararına görä 2023-cü yılın 5 Kasım günü memlekettä erindeki kuvetlerin seçimneri oldu. Geçti onnar Gagauziyanın zakonnarına görä Gagauziyada da. Kasımın 5-dä, avşamneyin saat 21-00-dä, erindeki kuvetlerin seçimneri için açılan secim bölümneri kapandı. Moldova Merkez Seçim Komisiyasının ön açıklamasına görä seçimä 41,4 % seçimci çıktı (1 147 606 kişi). Gagauziyada bu țifra – 41,0 % (53 269 insan). Gagauziyanın 14 erindä primarlar 1-ci turdan ayırıldılar: Avdarma, Aydar, Baurçu Beşalma, Bucak, Caltay, Dizginczä, Karbalı, Kazayak, Kiriyet, Kongaz, Kongazçık, Tomay küüleri hem Çadır kasabası. Kalan erlerdä 2-ci tur olacek: Çok Maydan, Çeşmä küüyü, Beşgöz, Ferapontyevka, Kıpçak, Svetlıy, Ütülü…

GHT seçimnereri – 122 kandidata yol açık

Umut ederiz, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da genä dä Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär olacek da Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) geçän 132 kandidattan 122-si onnara katılacek. Nicä açıkladı MSK bu 122 kandidattan 21-ri Komunistlär hem soțialistlär blokundan, 2-si – PACE partiyasından, kalan 99 deputat ta, sözdä, baamsız. Herliim bakarsak seçim bölümnerinä göra: ozaman göreriz, ani Gagauziya Halk Topluşunda depuat olmaa en çok isteerlär komratlılar: Komrat № 1 seçim bölümündä – 7 kandidat; Komrat № 4 s.b. – 7 kandidat; Ütülü küüyün № 20 s.b. – 6 kandidat. Kalan çoyu seçim bölümünerindä 3-4-där kandidat var. İkişär kandidat 6 seçim bölümündä…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Bakmadaan ona, ani 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär Bucak küüyündän kavgadan başladı hem taa sora da çokça ufak ezmeklär hem kösteklär oldu, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär saaselem oldu. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) şindilik açıklamalarına seçim bölümnerdä sonuçlar bölä: Çadır № 7 s.b. – Elena YURÇENKO seçildi; Valkaneş № 8 s.b. – Aleksandr TOPORAŞ seçildi; Valkaneş № 9 s.b. – Dimitriy TOPAL seçildi; Avdarma № 11 s.b. – Aleksandr DİNJOS seçildi; Beşgöz № 14 s.b. – İvan KARACA seçildi; Çeşmä küüyü № 16 s.b. – Leonid KÖSÄ seçildi; Çok-Maydan № 17 s.b. –…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…