EİHS Aleksandr STOYANOGLU hakında Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr

EİHS Aleksandr STOYANOGLU hakında Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr

Evrupa İnsan Hakları Sudu (EİHS) açıkladı zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU için Moldova Pravitelstvosuna danışmalarını.

Aleksandr STOYANOGLUnun advokatı Viktor MUNTÄNU bildirdi, ani EİHS “şüpä altına koyêr o işleri, angıları Aleksandr STOYANOGLUnun iştän atılmasına hem ev arestına sebep oldular.

Evrupa İnsan Hakları Suduna (EİHS) Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr o iş için dä, ani “neçin kuvetlär zapa altına koydular Aleksandr STOYANOGLUnun presaylan kantaktlarını hem cümne erlerä gitmesini”.

EİHS isteer, ani Moldova kuvetleri sölesinnär: Aleksandr STOYANOGLUnun arestın sebepi o mu, ani canabisi istämedi zakazlı işleri açmaa.

EİHS Aleksandr STOYANOGLU hakında Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr

 
Источник anasozu.com
298

İlgili statyalar

EİHS: Aleksandr STOYANOGLU Baş prokurorluktan zakonu ezmäklän alındı

Yaklaşık bir ay geeri Evropa İnsan Hakları Sudu (EİHS) almış karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alındı. Ama, Moldova kuvetlerinä vakıt vereräk, EİHS, neçin sä, kararını sadece Canavar ayın (oktäbri) 24-dä üzä çıkardı. Moldova kuvetleri bu ayı pek islää kullandılar. Moldova prezidentı, Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün koyarak, Ceviz ayın (sentäbri) 26-da imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı. Ardından da, Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Moldovada eni Baş prokurorluk için artık konkurs açıklandı. Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alınana Moldovanın gagauz…

“Yustițiyanın uzurpațiyası”: Aleksandr STOYANOGLU Moldova yustițiya ministrusunun iştän alınmasını isteer

Moldova-Leaks saytı tarafından Telegram kanalında Moldova politikacıların yazışmasının ortalaa akıtmasından sora, bir zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, susmasını kesip, büük bir açıklama yaptı, neredä Moldova yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOya karşı aar kabaatlar attı hem onun iştän alınmasını istedi. Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani “bir şüpesi dä yok ondan, ani Moldova-Leaks saytında yayınnanan yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOnun yazışması aslıdır, çünkü kimär erdä Sergey LİTVİNENKO yazêr, ani kapanda benim için kamera hazır da ona hemen o kameranın patredini yollêêrlar”. Aleksandr STOYANOGLU deer: “kimisi hiç bilmeer dä nekadar “sonsuz kuvedä saabi” o ministr. O biler, nesoy notaları kayaceklar prokurorlar,…

Aleksandr STOYANOGLUyu sud genä işitmää istämedi

Kasımın 16-da Kişinev Apeläțiya Palatası daavacıları, halak-bulak inceleyip Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının onun serbest brakması için danışmasını, o danışmayı ret ettilär. Kişinev Apeläțiya Palatasının kararından sora, presaya açıklama yaparak, Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani daavacılar onnarın argumentlarını hiç işitmää dä istämeerlär hem kendi bildiklerini haydêêrlar: “biz onnara birkaç doseye baksınnar teklif ettik, onnarı hiç açmadılar da. Biz annêêrız, ani daavacılar emir altında bulunêrlar, ama bukadaradan da haksızlık yok nicä olsun!”. Soruşumuza “Bu haksızlıklar için Evrupa İnsan Hakları Suduna danışmak olacek mı?” Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU ölä cuvap verdi: “Belliki, bütün instanțiyaları geçär-geçmäz Evrupa İnsan Hakları Suduna danışacez hem…

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava. Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär. Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär. Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu…

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU sud kontrolü altından alındı

Baba Marta ayın (mart) 7-dä Kişinev Çokana sudun magistratları karar aladılar Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu sud kontrolü altından almaa. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun ceza işini götürän prokurorlar danıştılar, ani Aleksandr STOYANOGLUyu taa 60 gün sud kontrolü altında brakmaa. Bu prokurorlar açıkladılar, ani Kişinev Çokana sudun magistratlarının kararınnan kayıl olmêêrlar da bu üzerä o kararın ortadan kaldırrılamsı için Kişinev Apeläțiya palatasına danışaceklar. Aklınıza getireriz, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä bir kabaatsız tutuklandı da ozamandan beeri, türlü uydurma sebeplerä görä, onun işini hep tutsak ederlär. Moldova sudların başsızlıı için…