Düüşçü Aleksandr Romanov hem onun treneri ödüllendilär başkannan

Komratlı düüşçü Aleksandr Romanov, angısı taradı UFS turnirindä, ödüllendi başkanın gramotasınnan avtonomiyanın başından İrinaylan Vlah. Regionun başı buluştu Aleksandr Romanovlan hem onun trenerınnan Eduardlan Kösä.  

Avtonomiyanın başı İrina Vlah  şükür etti Aleksandr Romanovu hem Ȇduardı Kösä büük başarları için nışannayıp, ani bölä çıkışlar kazanılȇrlar sade kendi teerinnän. İrina Vlah verdi sportçulara gramotaları.

Aleksandr bir aydan zeedä bulundu Amerikada, geçirdi sınışları ki taa becerikli  hazırlanmaa düüşlerä.  Onnar getirdi ii çıkışlara. Kendi konkurentın düüşlerini o üürendi ilerdän, da ölä hazırlandı, ki almaa esaba onun hepsi priömlarını.

Trener  Ȇduard Kösä  nışannadı, ani onun terbiedoleni pek kaavi düüştü hem başardı koyulmuş onun önündä davada.

Gagauz düüşçüsü Aleksandr Romanov  taradı  kendi konkurentını Djared Vanderayı. Düüş geçti  UFS VEGAS 39 turnirında  da başarıldı ikinci raundta moldovanın sportçunun taramasınnan tehnik nakautunnan. Romanovun bu 15 — ci düüşü oldu professional uurunda hem dördüncü UFC  turnirında. Aleksandr  15 keret taradı, bir keret ta taratmadı. Nicä nışannadı sportçu, düüş geçti nicä da beklenärdi, gözäl hem meraklı.

Nicä nışannadı Aleksandr Romanov, üüsek basamaa kendi becermeklerindä o ta etişmedi. O ileri dooru sıkı hazırlanacȇk, ki almaa UFS turnirların en üüsek erleri, hem hep ölä  kendi örnäännän teklif edecek uşakları sportlan zanaatlanmaa.
Источник grt.md
381

İlgili statyalar

Video: Aleksandr Romanov annattı nicä ensedi Djared Vanderayı

A.Romanov  Djared Vanderlan düüştä ensedi. Turnir UFS Vegas 39 hem düüşün 2-ci raundunda başarıldı. Moldovanın güreşçisi Aleksandr  Romanov  karışık güreş stilinnän anılȇr, bitki vakıt UFS kurumunda en aar kategoriyada pay alȇr. Bu düüş  Romanova deyni oldu 15-ci hem 4-cü UFS uurunda. Düüş 10 minutta tehnika nokautunnan başarıldı. ALEKSANDR ROMANOV, karışık stildä güreşçi: «İlkin pek duyguluydum, başta bakındık  konkurentin hazırlılık uuruna, tehnikalarına. Biz pek çok hazırlandık bu düüşä. Üürendik çok eni urmak tehnikalarını. Sanȇȇrım, ani kim şindiyädän siyretti, esap aldı, ani bu düüş biraz ayırıldı. En ilkin bän ayakça düüştüm sora yatıkçaya geçtim». Aleksandr annattı, ani herbir düüş kendiycesinä zoor. Pek çok çekiler diil…

Evropa Çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu evdä şannı karşıladılar

Evropa çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu  kutladılar altın ödülün kazanmasınnan onun dostları, yakındakları hem  sport  üüretim kurumnarın üürenicileri. Onnar karşıladılar onu bayraklarlan hem en sıcak laflarlan. Yarışmaklar geçtilär Vengriyada.  Evropa çempionu grepplingta Aleksandr Romanov pay aldı yarışmaklarda Moldovanın toplu takımında, angısına girdi dört sportçu. Geçän yıl Aleksandr bu çempionatta kazandı üçüncü eri, bu yıl sa o aldı çempion titulunu. Bu enseyiş için o koydu bütün kuvedini da taradı dört buluşmakta kendi konkurentlarını, angılarınnan taa ileri vardı buluştuu martta, da bilärdi onnarın yufka erlerini. Karşıladılar Romanovu nicä çempionu bayraklarlan hem çiçeklärlän. Nicä söledi   sportçu, taramak verildi diil kolay. “Finalda güreştim geçän yılın…

Gagauziyanın başkanı kutladı sportçuları eni enseyişlärlän halklararası uurunda

Çiçek ayın 5 dä Gagauziyanın başkanı  kutladı  gagauz sportçularını  hem onnarın  trenerlarını üüsek çıkışları için  sport uurunda.  Nikolay Grahmez baba marta ayında iki keret oldu  Evropa serbest güreşmesindä çempionatın bronza ödülcüsü. Aleksandr Romanov — Evropa çempionu grepplingta. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah  sıradakı keret şükür etti  Evropa  greppling çempionatın taraycısını  Aleksandr Romanovu hem ikili bronza ödülcüsünü Evropa uurunda Nikolay Grahmezı üüsek becermeklär için hem baaşladı onnara diplomnarı. Regionun başı urguladı, ani sportçular üüsek uurda tanıttırdılar devleti, pay alıp Evropa çempionatlarında. “Taramak- bu komandalık iş. Siz annȇrsınız te o insannarın paasını, kim sizä yardım eder sport karyeranızın her bir adımında, da siz…

Gagauziya sportçuların triumfu Moldova el düüşü çempionatında: 11 ödül angılarından 7 altın

Kişinöv kasabasında  geçti devlet el düüşü çempionatı. O topladı  iki matta devletin en kaavi  düüşçüleri. Gagauziyayı tanıttılar Komrat LİON klubun trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri. 12 sportçu kazandı 7 altın hem ikişär gümüş hem bronza ödüllerini, kazanıp komandaların aralarında ikinci eri. Nicä söleerlär, nekadar insan yaşȇȇr, okadar da nesä eni üürener. Trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri  Lion klubundan her keret pay alȇrlar yarışmaklarda muay tay hem kikboksing yarışmaklarında, ama bitki vakıtlar çekettilär kendilerini denemää başka sport  çeşitlerindä dä. İkinci keret pay alȇrlar düüş çempionatında. Çocukların çoyu taradılar kendi karışıtlarını buumak hem başka çalımnarlan, brakmayıp şans kimisinä kazanamaa puannarı. Uşakların laflarına görä, üç…

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…