Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu.

Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi.

«Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş görünärdi taa Avdarmadan», — haberledi Daa çorbacıılın başı Aleksey Kulikov.

Gagauziyada bitki vakıtlar razgeler çok yangın .

«Bu afta biz yokettik 31 yangını. Yandı 140 ektarda kuru ot. Biz işleeriz iki smenaylan», — annattı Hatalı olaylar bakannıın kapitanı Stanislav Slesarçuk.

Sade mardın 21-ndä Hatalı olaylar izmetçıleri çıktılar bölä olaylara 16 keret.
Источник grt.md
302

İlgili statyalar

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Yılın çeketmesindän Moldovada yandı 1000 ektardan zeedä meralar

Taa çoyu yangın olayları razgeldilär Moldovanın Teleneştı, Kaul, Orhey dolaylarında, onnarın aralarında Gagauz avtonomiyası hem devletin baş kasabası da. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär yangınnarı. Hatalı olaylar için kurum haberleer yaşaynnarı — tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgerli havada herbir çivi yakması var nacä büük ateşi kızıştırsın. Yangın sa var nasıl kaplasın daa   hem ev çorbacılıklarını, ne büük kayıplara getirsin. Herlim yaşayannarın aralarında bir kimsey razgelirsadı bölä olaylarlan, mutlaka telefon açsınnar numaraya 112. Gagauziyada küçük ayın 14-20 kadar hatalı olaylar izmetin haberlerinä görä 46 hatalı olay belli edildi, neredä kuru otluklar yandılar. Ateş kayıp etti 196 ektar…

Büük yangın Çok-Maydan küüyüdä razgeldi

Dün Çok-Maydan küüyüdä oldu büük yangın. Çeketti yanmaa kuru saman kırda, ondan sora nicä başardılar biçmää boodayı, da sürmedilär topraa. Sıcak havanın beterinä ateş tez kapladı büük erleri da geçti genç daaya. İlk bilgilerä görä, ateş çeketti kırda neredä bereketi toplamaktan sora toprak sürülmedi, da tutuştu kuru saman.Yangın hızlı geçti daaya. Yangı süündürmää deyni geldi üç kurtarıcı brigadası Komrattan, Çimişlidän hem Besarabkadan.  Hep ölä süündürmää ateşi yardım ettilär Komrat daa çorbacılıın uzmannarı hem yaşayannar. Durgutmaa deyni ateşin yayılmasını trakturlar sürdülär kırların dolaylarını hem   isladılar. Yakın 40 ektar  kır neredä bereket toplanıldı, hem genç daa yandılar. Ateşi süündürärdilär beş saatan zeedä.…

Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Kuru otların yakması getirdi büük yangınnara Gagauziyanın tolokalarında hem daalarında. Geçan dinnenmäk günnerindä Dezginja küüyündä yakın 100 ektar daa hem toloka yandı. Ama Çok — Maydan küüyündä bir aftanın içindä yandı yakın 130 ektar toloka. Dezinja küüyün türlü taraflarında cumertesi hem pazar günnerindä birkaç yangın oldu. Bunu için haberledi primar Vasiliy Kapsamun. O nışannadı, ani kurtarcılar hem ateş sündürücüleri çemrek işledilär da vakıtçasına ateşleri sündürdülär. “Sündürärdik barabar brigadalarlan Leovodan, Komrattan, Yargaradan, Dezginja küüyündän. Yandı yakın 100 ektar, biraz daa, biraz da toloka erleri”, — açıkladı Dezinja küüyün primarı. 20 ektardan zeedä siirek ot yandı Bucak küüyündä bulunan devlet tarafından korunan…

Çeşmäküüyüdä yarıda oluştu yangın

Çeşmäküüyün yarısında tutuştu kuru otlar. Yangın sebepleri diil belli. Nicä haberledi Moldovanın Hatalı olaylar için devlet inspekţiyası, bitki günnär kurtarıcılar sündürdülär ateşi 2 533 ektarda. Yangın kızıştı birkaç erdä. Videoda görüner, neredä ateş kızışêr, nicä yangın maşinası sündürer ateşleri. Korlar ayırı erlerä daalmadılar, çünkü ateşi sündürmää yardım ettilär yaşayannar, deyni kurtarmaa mezarın yanında bulunan yarıyı. Yangın başlamadan kurtarmak maşinası o erä yakındı, o üzerä hızlı hem kolay çıktı ateşin önünä. Çeşmäküülülär nışannadılar, ani bölä hata ilk sefer oldu küüdä. “Biz gübür bişey atmadık hiç bir zaman da, bu sade aşaadan geldi, orada tükenın yanında tutuşturdular gübürleri, da korlar daaldı bıyanı…