Dezgincä kutladı 210 yıldönümünü

Troiţa yortusunda Dezgincä küüyü klise kurbanını nışannanȇr. Bu küü 210-cu yıldönümünü nışannȇȇr.

Dezgincä küüyüdä bu yortu günündä iki kiyat tanıyıldı. Onnarın birisini küüyün klise istoriyası için yazdı protoierey Vasiliy hem Alexandru Kırga.  Kiyat üç dilindä yazıldi.

« Var pek çok kiyat, klisenin adalıklar. Çok bu işlerin arasnda biz bulmadık. Ama var birkaç kiyat, angısı var Moldovanın naţional muzeyindä. O yazıldı kirez ayın 19-da 1906 altıncı yilda», — açıkladı  Boba Vasiliy.

Taa bir tanıdılmış kiyat annadȇr Büük Vatan cengindä Dezgincä küüyünün yaşayannarın pay alannarı için. Onun avtoru Pötr Sırbu.

Dezginca küüyüdä çok işlär yapıldı kultura, soţial hem infrastruktura uurunda.

Bu  küüdä yaşȇȇr yakın  5 bin insan. Küülerin yaşayannarına hem musaafirlerä  geçerildi konţert hem halk oyunnarı.
Источник grt.md
301

İlgili statyalar

Eni gübür toplayan maşına yaşamayı ilinneder

2020-ci  yılda Dezgincä  küüyün primariyası  «Мȇ ımplik» Şveţıyanın proektindä  pay aldı. 300 primariyadan  zeedä  bu  programaya katıldılar,ama onnarın arasından sade  30  taradı. O sayıda Dezgincä  dä. İki  yılın süresindä  Dezgincä  küüyün primariyası  çalıştı , ki  gübürleri olsun  taa kolay  toplamaa. Bu  proekttä  küüyün administraçıyası  barabar  Çanak  küüyünnän çalıştı. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : «Proektä  göörä  türlü  tedarlıkları  aldık. Proekt sürttü  uzum vakıda». Proektä  göörä maşına Türkiyadan  kabledildi. Onun paası 2  million 200 bin ley  kurȇr. İkinci  ȇtapta plana koyulduydu  120-80  litralık  konteynerları  satın almaa. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : « Bizim küüyä  deyni  lääzım 1150  bak Çanak  küüyünä …

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Kırlannar küüyü kutladı 98 yılını kurulmasından hem klisä yortusunu

Her yıl Ayozlu Pötr hem Pavel yortusunda Kırlannar (Kotovskoe) küüyün yaşayannarı kutlȇȇrlar klisä yortusunu. Hep bu gün kutlanılȇr küüyün kuruluş günü. Bu yıl Kırlannar küü 98 yılını tamannadı. Kırlannar (Kotovskoe) küüyünün yaşayannarı  büük havezlän bekleerlär klisenin yortusunu hem da duyȇrlar, ani Ayozlar Pötr hem Pavel koruyȇrlar onnarı. Kotovskoe küüyüdä klisä taşıyȇr Ayozların Pötr hem Pavel adını, angıları bütün dünnedä annatılar Allahın laflarını,  ilerlettillär hristiannıı. İkisi dä çektilär büük zeetleri din için, nedän dä öldülär bir yıl aşırı. Ayozlar olȇrlar bizä deyni örnek, çizgiledi boba Vasiliy. «Ayozlar Pötr hem Pavel halizdän bizim klisenin kurucuları. Onnar çok zeet çektilär İisus Hristoz için,…

Azerbaycan halk poetı Samed VURGUN için kiyat

Kasımın 24-dä Azerbaycanın Baku devlet universitetın Kazah filialın “geydar Aliev” adına aktovıy zalında oldu prezentațiya Prof. Dr. Ali KAFKASYALInın “Səməd Vurğun Milli şairə dair” adlı kiyadına. Nicä bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına kiyadın avtoru hem Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitetın türk dili hem literaturası kafedrasının profesoru Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, bu kiyat deirndän annadêr ilk Azerbaycan halk poetı, dramaturgu, publițistı, bilgiçi, kritii, cümne hem kultura insanını, yazıcıyı Samed VURGUNu hem açıklêêr bu büük poetın hem yazıcının yaratmalarının derindän hem her taraftan aaraştırmasının özelliini. Prezentațiyaycın taa derindän burada: https://goyezen.az/manset/8566-qazaxda-xalq-sairi-semed-vurguna-hesr-olunmus-kitabin-teqdimati-olub.html Источник anasozu.com

Gagauz literaturasında eni kiyat – “Lüzgerä karşı”

Kırım ayın (dekabri) 1-dä yazıcıyka Aleksandra KRİSTOVA (Yularcı), Gagauziya Merkez bibliotekasında tarafından hazırlanan prezentațiyada, tanıştırdı okuycularını “Lüzgerä karşı” adlı kiyadınnan, neredä toplu peetlär, annatmaklar hem dramaturgiya denemeleri. Kiyadın prezentațiyasında pay aldılar Gagauziya kultura Upravleniyasının işçileri, yazıcılar, bibliotekacılar. Bu sırada kiyat için hem onun avtoru için pek çok gözäl söz sölendi. Aleksandra KRİSTOVA (Yularcı) duudu 1961-dä Çiçek ayın (aprel) 17-dä Avdarmada. 1978-ci yılda başardı orta şkolayı. 1982-ci yılda bitirdi Kişinev İon Kränga adına Devlet Pedagogika institutunu. 1982 yıldan buyanı yaşêêr Kongazçık küüyündä hem işleeri o küüyün gimnaziyasında. Evli. Üç uşaa var: iki kızı hem bir oolu. Yazêr türlü janralara görä prozaylan…