Deputatların birkaçı geçmiş oturuşun çıkışlarını belli ettilär
Источник grt.md
218

İlgili statyalar

Video: Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär davaylan tanıldılar

“Düünkü oturuşta canavar ayın 12-ndä Apellaţiya davası tanıdı seçimnerin çıkışlarını hem GHT taa 17 deputatların mandatlarını. Butakım kanonnarı kabledän organına ayırıldı hepsi 35 deputat.  O vakıttan, nicä bu çıkışlar açıklandılar, hem Apellaţiya davası kabletti bölä kararı, Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah 30 günün süresindä lääzım belli etsin Halk topluşun ilk oturuşun gününü”, — açıkladı Gagauziyanın Mrkez Seçim Komisiyasının başı Yana Kovalenko. Источник grt.md

/Video/ Komrat universitetin studentleri Türkiyeyä «geçmiş olsun» söledilär

Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä “geçmiş olsun” söledilär, yazıp danışmalarını videoya hem yayınnayıp soţial mediyalarında. Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık kasabasında 7.7 bal hem Elbistan merkezindä 7.6 bal büüklüündä Küçük ayın 6-da olan er tepremelär için Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä „geçmiş olsun” videosunu yayınnadılar. “Türkiye hem Moldova arasında gönül elçilerimiz” herbir durumda Türkiyanın yanında olduklarını belli ettilär. Komrat Devlet Universiteti Türk dili hem literaturası bölümü üürenicileri bu acı günnerindä Türkiyanın yanında olduklarını gösterdilär. Avtor: S. Dimitroglo, montaj: A. Topal Источник grt.md

04 10 21 GÖZLEDİCİLÄR: SEÇİMNERİN İKİNCİ TURU USLU GEÇTİ

«Piligrim—Demo» cümnä topluluun neeti – Halk Topluşuna seçimneri gözletmää. Seçimnerin ikinci turun öncelik çıkışlarını misiyanın temsilcileri Darya Paproţka hem Raşad Şirinov açıkladılar. GHT deputatların ikinci seçim turu uslu durumda geçti, sayȇr «Piligrim-Demo» cümnä topluluun misiyasının başı Darya Paproţka. «MSK-sı kanon zamanını baktı. İkinci turun ilk datası vakıtlan bildirildi, ama sırasız hem vakıdında açıklanmadı, ne seçimnerin geçirilmesini korkunçluk durumuna koydu», — söledi Paproțka. Kandidatlar hem erideki kuvetlerin temsilcileri kanona karşı gitmeklerini seçimnerdä bildirdilär, seçim urnasının kullanmasında, insannara para ödenärdi, yaşamak erleri diiştirilärdi. «Ne baalı seçimnerin geçirilmesinnän, «Piligrim-Demo» belli eder, ani  «insan havezsiz seçimnerä gidärdi». Yakın 1500 seçiciyä eklemäk listelerinä yazdırıldılar», — nışanadı Raşad Şirinov.…

Halk Topluşunda teklif ettilär belli etmää iki dolayda seçimnerin gününü. Deputatlar teklifi tutturmadılar

Deputatların çoyu avtonomiyanın iki dolayinda — Valkaneşta hem Çok-Maydanda seçimnerin gününü belli etmää teklifi tutturmadılar. Da bakmadan ona, ani kommunist hem soţialist frakţiyasının deputatları çetin durardılar neetindä seçimnär gününü belli etmää, onnarın kollegaların çoyu nışannadılar, ani bu işi lääzım kanonnara uyarak yapmaa. Valkaneştä hem Çok-Maydanda seçimneri geçirmää deyni Bakannık komiteti lääzım bulsun para, çizgiledi GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. «Siz, bezbelli, tutȇrsınız aklınızda, ani biz ayırı statyayı Seçimnär kodeksında tutturduk. Nışannadık, ani kanona görä Bakannık komiteti lääzım bu kanona kayılıını versin hem bulsun seçimnär için para  kaynaanı. Bunu esaba alarak biz nesoy yapacez bu seşimneri? Еer seçimnerin gününü büün billi…