COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

27.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 258713; ölennär – 6245; alışannar – 251553.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116:

Çadır rayonu – 2438;

Komrat rayonu – 3637;

Valkaneş rayonu – 1031.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 107115 (ölän – 3064);

karı kulluu – 151509 (ölän – 3180);

aar kalan karılar – 1042.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

22.09.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 283950; ölennär – 66617; alışannar – 268771. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7974: Çadır rayonu – 2636; Komrat rayonu – 4139; Valkaneş rayonu – 1169. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 116867 (ölän – 3217); karı kulluu – 165783 (ölän – 3388); aar kalan karılar – 1186. Источник anasozu.com

COVİD korları genä kızışêrlar

Nicä dä beklenärdi, Moldova Parlamentına erken seşimnerdän sora, COVID-19 kıranı genä kızışacek. Moldovada çoktan olmayan “kırmızı” kodu artık genä birkaç erdä koyuldu – Kaul hem Soroka rayonnarında, Pridnestrovyeda hem Gagauziyanın Valkaneş kasabasında. Belț kasabasında – “sarı” kod. 05.08.2021 gününä görä Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 260024; ölennär – 6 266; alışannar – 252421. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7138: Çadır rayonu – 2439; Komrat rayonu – 3654; Valkaneş rayonu – 1045. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 107597 (ölän – 3069); karı kulluu – 152231 (ölän – 3188); aar kalan karılar – 1051. Источник anasozu.com

Fasıl senin işlerin, Allahım! COVID genä üüşer, osa hiç çekilmediydi mi?

Allaa büüktür hem onun işleri pek fasıldır! O, Moldovada parlament seçimnerinä deyni, koronovirusa ulaşannarın sayısını maasuz aazalltı da, seçimnär geçincä, hemen o sayıyı aarttırmaa başladı, götüreräk ona, ki Gagauziya Halk Topluşu seçimneri maasuz genä olmasın deyni. Kuvetlerin tarafından açıklanan haberlerä görä göreriz, ani kuvettä bulunannar, hiç sebepi olmayan erlerdä hem adım-adım üstolan durumuna gideräk, “kırmız kod” dedikleri kertii kurêrlar. Nicä da olsa, ofițial statistikaya gösterer, ani 06.09.2021 gününä görä, Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 270219; ölennär – 6436; alışannar – 259161. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116: Çadır rayonu – 2514; Komrat rayonu – 3919; Valkaneş rayonu – 1114. Ulaşannarın…

İki rayondan karä hereri “kırmızı kod” koyuldu

Moldovada kıranı engellemää deyni, saalık ministerlii karar aldı, iki rayondan (Dubosar hem Rışkan) karä, bütün memlekettä “kırmızı kod” koymaa. Açıklamlara görä, son aftada COVID-19-za ulaşma 42% zeedelendi. Hastalannarın 89% salgını ilin hem simptomsuz, 6,9% – orta arlıkta, 4,1% – ar durumda geçer. Şindi Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 276701; ölennär – 6548; alışannar – 263788. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7915: Çadır rayonu – 2566; Komrat rayonu – 4207; Valkaneş rayonu – 1142. Источник anasozu.com

COVID-19 pandemiyasına karşı TİKAdan pek lääzımnı yardımnar

Geçän aftanın içindä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi hem daattı Moldovada (Gagauziyada, Belț hem Kişinev kasabalarında) iyecek hem gigiena mallarınnan 1000 kutu yardım o insannara, ani COVID-19 pandemiyası beterinä büük zorluklar çekerlär. Yardımın birinci erinä, Gagauziyaya, yardımın 250 kutusu Çiçek ayın (aprel) 14-dä getirildi da, kardaş payı olarak, Komrat (110 kutu), Çadır (90 kutu) hem Valkaneş (50 kutu) rayonnarına verildi. Şindi rayon başları hem küülerin primariyaları tarafından hazırlanan listelerä görä, yardım, bu aftanın sonuna kadar, zoru olan aylelerä daatılacek. Yardımın ikinci noktası Belț kasabası oldu. Burayı Çiçek ayın (aprel) 15-dä hep 250 kutu iyecek hem gigiena malları…


160

İnsannarın cuvapları: