COVİD – 19 Gagauziyaya geeri döner: son durum nesoy

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah buluştu regionun bolniţalarının hem saalık merkezlerinin öndercilerinnän. Laf gitti COVİD — 19 hastalıın yayılmasınnan Gagauziyada.

Gagauziyanın saalık bakanı açıkladı durumu, angısı baalı Covid — 19 hastalıın ilerlemesininnän MD hem Gagauziyada.

SVETLANA DULEVA, Gagauziyanın Saalık bakanı: “Orak ayın çeketmesindän uulaşmak olayları başladılar yavaş-yavaş zeedelenmää. Dün yapıldı 100 test, onnardan 23-çü pozitiv, uulaşmanın sayısı 58% zeedelendi”.

Komradın Cümnä saalık merkezin başı Tatyana Kuyjuklu nışannadı, ani ulaşannarın taa çoyu uşaklar.

TATYANA KUYJUKLU, Komradın Cümnä saalık merkezin başı: “Hastalar aşılanmadılar. Yaparak analiz, biz belli ettik, ani en ilkin hastalanȇrlar uşaklar sora da büüklär. Biz 27 tesr yaptık, onnardan 6-sı pozitiv, 21-ri negativ. Yaşayannar dinnenärkenä Türkiyedän hastalıı getirerlär. Cumnä transportunda da pek sık uulaşȇrlar”.

Alarak esaba hastalıın zeedelenmesini, Gagauziyanın kuvetleri seçtilär karar orak ayın 18-dän Komradın Covid bölümün işini enidän açmaa.

NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţanın önderci: “Dün seçildi karar açmaa erleri, neredä ilaçlanaceklar hem büüklär hem küçüklär.  Herbir iş bunun için hazır. Uzmannar da bu iş için hazırlanȇrlar. Covid bölümündä var hepsi lääzımnı ilaçlar, tertiplär”.

Komrat kasabasının saalık merkezin öndercisi İrina Todorova nışannadı, ani 2 aftanın süresindä poliklinikada belli edildi 32 uulaşmak olayı.

İRİNA TODOROVA, Komrat kasabasının saalık merkezin öndercisi: “Hastaların 3-cü payı dinnenmektän geldilär, onnarın da 3-cü payı uşaklar. İlk dalgada uşaklar pek uulaşmazdılar, ama şindi durum başka.  32 hastanın arasında 4 mediţina uzmanı var. Hepsindä 2-är vakţina var, onuştan da hastalıı ilin geçirerlär”.

Çadırın bolniţasında orak ayında 252 test yapıldı, onnarın 28-zi pozitiv çıktı. Gagauziyanın başkanı teklif etti Mas Mediyaların yardımınnan annatmaa yaşayannara aşılamanın önemini. Hep ölä o teklif etti kısa zamanda toplamaa avtonomiyanın Hatalı Komissiyasının oturuşunu.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın başkanı:“Lääzım sölemää dolayların öndercilerinä geçirsinnär toplantıları bücet kurumnarın izmetçilerininnän, iş adamnarınnan hem annatsınnar onnara aşılamanın önemi işin Covid 19 hastalıına karşı koymakta”.

Oturuşun süresindä nışannandı, ani hastalıın durumu kötüleşti aşılamak kompaniyasının bitmemezlii sebepindän. Gagauziyanın sade herbir 5-ci yaşayanı vakţina kabletti, hem ikinci vakţinayı koydurdular sade yaşayannarın 16%-di. Açıklandı soruş, angısı baalı mediţina kurumnarında maskaların taşımasınınnan.
Источник grt.md
371

İlgili statyalar

Başkan: “Biz hazırız ödemää üürenmeyi o gençlerä, kim isteer doktor olmaa”

Toplantıda Başkan avtonomiyanın medik kurumnarın öndercilerinnän buluştu. Komradın saalık merkezin öndercisi İrina Todorova bildirdi, ani medik izmetçileti etişmeerlär. Nesoy çıkışı başkan teklif etti, ilerki süjetimizdä.  İrina Todorova bildirdi, ani devletin saalık merkezin ministerliindä maasuz komisiyaya problemayı doktorların etişmemezliindä belli etti. İRINA TODOROVA, Komrat saalık merkezin başı: «Onnar söledilär, ani bän herkerä geç problemayı bildirerim. Avgust ayında lääzım erideki kuvetlerä danışmaa da studentleri iş erlerinä erleştirincä bu problemayı çözmää». Komradın saalık merkezin başı urguladı, ani doktorlar etişmeerlär en pek yaz vakıdında, açan dinnenmeyä giderlär. İRINA TODOROVA, Komrat saalık merkezin başı: «Hastalar küserlär uzun sıralar için. Mediklerin 50 %-dän 8% -di pensionerlär,…

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Komrat dolayınında COVİD -19 hastaların sayısı büüyer

Ȇpidemiologiya durumu Moldovada hem Gagauziyada kötüleşer. COVİD -19 virusunnan hastaların sayısı zeedelener. Komratta kovid merkezi enidän açıldı. Korunmak kolaylıkların metodları hem vakţinaţiyasının lääzımnıı için doktorlar anadȇrlar. Komrat dolay bolniţasının kovid merkezi doldu hastalarlan. Orak ayın 26-nda merkezdä 40 insan vardı, koronaviruslan hastaların arasında 19 uşak hem 21 büük insan. Paţietlerdä orta hem aar forma gözlediler, söledi Komrat bolniţasının başı Nina Raylän. Kovid merkezi enidän açıldıynan 15 olay koronavirus hastalıınnan vardı. Bir aftanın içindä kovid merkezindä hastaların sayısı 25 kişiya kadar büüdü. Covid merkezi tekrar işini başladı orak ayın 19-da. NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţasının başı: «Bölüm açıldı. Bolniţaya koyȇrız orta…

COVİD-19 geri döner: Dünnä saalık kurumu haberledi hastaların büümesi için. Gagauziyada durum nesoy?

SARS—CoV-2 virusu bireri kaybelmedi. Koronaviruslan da hastaların sayısı zeedelendi. Dünnä saalık kurumu haberledi, ani 110 devlettä COVID-19 hastaları başladı zeedelenmää. Bu baalı  BA.4 hem BA.5 omikron ştamın yayılmasınnan, nışannadı kurumun başı Tedros Adan Gebreysus. Gagauziyada bununnan baalı durum diil okadar zoor, ama hep okadar lääzım kuşkulu olmaa. SARS-CoV-2 virusu diil ani heptän kaybelsin, nicä buna çoyu insan umutlanardı, ama hastaların sayısı respublikada ilerler. Şindiki zaman Gagauziyanın bolniţalarında koronaviruslan hastaları yok. Avtonomiyada kovid-merkezleri, angıları Komratta hem Çadırda açıktı, taa çiçek ayında kapandıydılar, büünkü gün dä çalışmȇrlar. Er belli ediler kimi olaylar baalı koronavirus hastalıınnan, o kişileri Kişinöv muniţipiyanın bolniţalarına yollȇrlar. Çadır-Lunga…

09 09 21 COVID – 19 HASTALIIN SAYISI SEVİNDİRMEER

Bitki 24 saadın süresindä Moldovada (MD) belli oldu 790 hasta Coid — 19 hastalıınnan. Bu olayların arasından 677 insan vakţinasız.  Geneldän MD bu hastalıklan büünkü günädän uulaştılar 272 325 insan. Komrat dolay bolniţasında Covid — 19 hastalıını ilaçlamak bölümü enidän harman ayın 6-da açıldı. Burada ilaçlansın var nicä 62 kişi. Büünkü gündä burada 55 yaşayan ilaçlanȇrlar, 9-zu onnardan kötü durumda. «Büün bu hastalık taa zor formalarını belli eder. Zor durumda bulunȇrlan yufka imunitetli insannar. Biyaz ceer pek hızlı uulaşȇr», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän. Harman ayın 6-dan Komradın Covid bölümündä 10 insan bu hastalıktan geçindilär. Nişannandı, ani virus…