Çirkin bela, büük kahır – Türkiyedä tepremin ölü sayısı 3 binä yaklaştı

Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremesindän 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı.

Türkiyenin Üstolan Durumnarı (AFAD) Upravleniyasının Başkanı Yunus SEZAR açıkladı, ani, son duruma görä, Tükiyenin Kahramanmaraş bölgesindä olan hem Tüekiyenin bütün üülen tarafını etkileyän er tepremesindän, bu saatta, 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı.

Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, dedi, ani bu er tepremesi, 1939-cu yıldan sora, Türkiyeyi aar etkileyän en büük tepremäkti. Kendi vatardaşlarına acızgannıını bildireräk, Canabisi açıkladı, ki “2023-cü yılın Küçük ayın 6-da memleketimizdä meydana gelän tepremlär sebepinnän edi gün sürecek milli yas bildiriler. Bütün yurtta hem dış temsilciliklerimizde 12 Fevral 2023 pazar günü güneşin batışına kadar bayraamız yarıya çekilecektir”.

Türkiyedä olan er tepremesindän Siriya devletindä dä büük zararlar var. Burada ölülerin sayısı bir bini geçmiş, çok yaralı da var.

Bu er tepremesi büük bir gumanitar katastrofası. Çok devletlerdän Türkiyeyä yardımnar hem insannaraı darmadaan olan evlerin altından kurtarmaa deyni kurtarıcı ekipleri yollandı.

Çirkin bela, büük kahır – Türkiyedä tepremin ölü sayısı 3 binä yaklaştı

Çirkin bela, büük kahır – Türkiyedä tepremin ölü sayısı 3 binä yaklaştı
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Türkiyedä genä büük er tepremesi oldu. Ölennerin sayısı 284. Yaralı – 2323 kişi.

Küçük ayın (fevral) 6-da saat 04:17 gecä Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık rayonunda göbää olan büük bir er tepremesi oldu. Açıklanan haberlerä görä er tepremesindän 284 kişi canını kaybetti, 2323 kişi dä yaralandı. Kahramanmaraş bölgesindeki büük er tepremesinin sarsılatmak magnitudası 7,4 bal oldu hem o bulunardı 7 km derinniindä. Taa sora da Gaziantep bölgesindä taa üç tepremäk oldu, onnarın sarsılatmak magnitudası 6,4 – 6,6 bal arasıydı. Türkiyenin er tepremesi kontrol kuruluşu bildirer, ani bu büük er tepremelirindän sora 3,9 – 4,1 bal arası magnitudaları olan taa 78 sarsılama oldu. Bu er tepremesi etliledi KKTC, Kipra: Siriya, Livan hem İrak devletlerini dä.…

Er tepremesinin insan kurbanı sayısı sade Türkiyedä 44 218 kişi oldu

Türkiyenin Üstolan Durumnarı Upravleniyası (AFAD) bidirdi, ani Küçük ayın (fevral) 23-dä sayısına görä Tükiyedä er tepremelerindän 44 218  insan canını kaybetti. Er tepremeleri beterinä yıkılan evlerin altında diri insannarı bulmak için umudu kaybederäk, Türkiye büükleri verdilär izin kırıntıları artık aar tehnikaylan ortadan kaldırmaa. Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani er tepremesindän zarar görän alannarda 300 bin eni ev yapılacek. Türkiyenin Gaziantep kasabasında artık 855 eni evi yapmaa başladılar, bildirer anadolu agenstvosu. Not. Kesin olmayan kaynaklara görä da, Türkiyenin komşusu olan Siriyada da er tepremesindän ölän insannarın sayısı 7 binä yaklaştı. Источник anasozu.com

Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler. Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı. Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar. Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış…

Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı

Tükiyedä büük er tepremesinnän ortaya gelän korkunç yıkıntıları hem yıkıntılar altında kalan insannarı kurtarmak için, Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyası Küçük ayın 7-dä yolladı Türkiyeyä 50 kişi hem 12 aarama hem kurtarma maşinaları. Pek hızlı toplanan hem gecä yola yollanan Üstolan Dorumnar upravleniyasının 50 zaametçisini hem 12 aarama hem kurtarma maşinalarını uurlamak sırasında pay aldı Moldova Respublikasının Prezidentı Maya SANDU hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL. Türkiyedän gelän haberlerä görä bünnkü gündä belli oldu, ani er tepremesindän Türkiyedä 5894 kişi canını kaybetti, 34 bin kişidän zeedä dä zarar gördü. Son alınan haberä görä Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büük kahır, çirkin bela, açık yara: Türkiyedä er tepremesinä 44 218  kişi can kurbanı”, “Pek paalı Türkiyem genä yas içindä…”, “Türkiyeyä yardım için maasuz banka esabı açıldı”, “Moldova Üstolan Dorumnar upravleniyasından Türkiyeyä kurtarma yardımı komandası”, ““Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı”, “Çadırdan generatorlar hem yastık-yorgan yardımı”, “Gagauziya Komrat uşaklarından Tükiye uşaklarına”, “TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada”, “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır””, “Gagauziya: geçmişin denemekleri, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu”, “Kiriyettä Dionis TANASOGLUya…