CHT Başkan seçimneri: 35-tilär – 18 oy lääzımdı, 33 kaldılar – 17 oy lääzım olacek

CHT Başkan seçimneri: 35-tilär – 18 oy lääzımdı, 33 kaldılar – 17 oy lääzım olacek

Büün, Küçük ayın (fevral) 4-dä, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını hem Başın yardımcılarını ayırmaa deyni, sayısını karıştmaasak, artık 15-lää, toplanıp, deneyecek.

Bu toplantı bir afta geeri lääzımdı olsun, ama bu günnerdä Gagauziya Halk Topluşu iki kerä yasa girdi: ilktän 30.01.2022 günü infarktan öldü Valkaneş № 9 seçim bölümündän GHTya seçilän deputat Dimitriy TOPAL, 31.01.2022 günü dä, may iki yıl hastalık zeetlerinnän uraşmaktan sora raametli oldu GHTnın Çok-Maydan № 17 seçim bölümündän deputatı Födor YANİOGLU. Topracıkları ilin olsun!

Şindi Gagauziya Halk Topluşuna seçilän deputatların sayısı 33 kaldı. Zakona görä GHT Başını seçmää deyni, seçilän deputatların sayısından 50% + 1 oy lääzım. Onnar 35 varkana bu yapardı 17+1 = 18. Şindi sä, 33 kaldıkları için, 16+1 = 17 lääzım olsun.

Ama bizdä, Gagauziyada, pek çok “akıllı” hem “bilgiç” yurist olduu için, bu formulaları var nicä onnar tanımasınnar, çünkü, bu durumda, Gagauziya Halk Topluşu Başın seçilmesi onnarı  kurtarmêêr.

Nicä dä olsa saat 11-00-dä islää erleşin kreslolarınıza, yanınıza patladılmış papşoy hem boza alın da “Gagauziya VII-ci dönem Halk Topluşu Başının seçilmesi” adlı spektaklinin siiretmää hazır olun! Ama unutmayın, ani bu tragikomediyanın paası – Gagauziyamızın gelecää!
Источник anasozu.com
374

İlgili statyalar

GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da olacek Gagauziya Halk Topluşu seçimnerindä GHT deputatı kandidat olmaa deyni danışmalara 21.07.2021 günü kapular açıldı. Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası bildirdi, ani artık altmıştan zeedä kişi imza toplamaa listelerini aldı. Bundan kaarä MSK açıkladı, ani yazıya aldı 13 inițiativa grupasını: 10 soțialistlär hem komunistlär blokundan, 3 – baamsız kandidatların. GHTya kandidatlar lääzım toplasınnar imza bu algoritmaya görä: 500 kişidän aaz yaşaşan küülerdä – 50-70 imza, kalan erlerdä – 100-150 imza. İmza toplamaa listeleri Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası tarafından kabledileceklär. Gagauziya Halk Topluşuna lääzım olacek 35 tek mandatlı seçim…

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün

Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı (kaçıncılaa artık!!!), ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Moldovada Gagauziyaya karşı yapılan işlerin çerçevesindä Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı, ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Bu kerä – Kırım ayın (dekabri) 9-da. Bu Kongres lääzımdı birkaç kerä olsun, ama Kişinev Gagauziya öndercilerini hep otlattı da onnar, Gagauziya kuvetleri, bu kongresi birkaç kerä erteledilär. Şindi dä, açan Gagauziyaya karşı Kişinev baskıları kertää geldi dä öndercilerä Kişinevda may hepsi kapular kapandı, GHT savaşacek Hepsi uurlarda  Gagauziya deputatların Kongresini toplaaa. Bu Kongres olacek, herliim eşecik ölmärsä. Источник anasozu.com

Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Küçük ayın (fevral) 4-dä, may üç ay buuşmaktan sora, Gagauziya Halk Topluşunda bulundu taa bir ayık oy da, son-sonunda, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını, Başın yardımcılarını, GHT komisiyaları predsedatellerini hem GHT Prezidiumun azalarını seçti. Nicä artık bildirdik, Gagauziya Halk Topluşu Başı 18 oylan seçildi Dimitriy KONSTANTİNOV (Ferapontyevka № 21 seçim bölümü). Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcıları 17-şär oylan seçildilär: Georgiy LEYÇU (Çadır № 6 s.b.), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) № 32 s.b.) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat № 3 s.b.). Bundan sora GHT komisiyaları predsedatellerinin kandidaturalarını teklif etti GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Komisiya predsedatelleri oldular: Nikolay İVANÇUK (Çadır №…

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada olacek Gagauziya Başkanı seçimneri. Bu seçimnerä, kandidat olarak, 8 kişi etişti: 7-si – adam kulluundan, 1-si dä – karı kulluundan. Tiparlêêrız onnarın adlarını o sıraya görä, nicä Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası onnara registrațiya yaptı: 1. Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası); 2. Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı); 3. Mihail FORMUZAL (baamsız kandidat, iki dönem Gagauziya başkanı oldu); 4. Viktor PETROV (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı); 5. Dimitriy KROYTOR (baamsız kandidat, 2002-ci…

Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır

Harman ayın (avgust) 11-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä 7 soruş bakılaceydı, angıları hepsicii Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgiliydilär. Bu oturuşta da, Halk Topluşun  teklifinä görä, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR tarafından teklif edilän Gagauziya İspolkomun strukturasını diiştirmää deyni, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bunu yapmaaistämedi. Onun için Halk Topluşu kendi gündelik işindä ilerlämedi. Bu kerä dä, Harman ayın (avgust) 4-dä gibi, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları genä Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı için, insannarı getirdilär. Gagauziya Halk Topluşu oturuşun çeketmesinä bir 15 minut kaldıynan, insannara Gagauziyanın hem Moldovanın bayraklarını hem…