Çevirmäk konkursun Premiyaları Galası

Çevirmäk konkursun Premiyaları Galası

Ceviz ayın (sentäbri) 27-dä, Evropa dilleri Günündä, Kişinevyn “B.P. Hajdeu” bibliotekasında olan “Lafın büülülüü” („Magia Cuvântului”) dernää şerçevesindä yapıldı “II-ci Euceniu KOŞERİU (Eugeniu Coșeriu) Evropa dilleri evrenindä” Çevirmäk konkursun Premiyaları Galası sırası, angısı kuruldu Kişinev Devlet Universitetın literatura fakultetınnan ortaklıkta.

Sırayı açtı Çevirmäk konkursun proektın kordinatoru Kişinev Devlet Universitetın profesoru, Dr. Hab. Viktoriya FONAR (Victoria Fonarı). Canabisi söledi neçin yapılêr bu konkurs hem urguladı, ani Premiyaları Galası sırası denk geldi iki önemni yortuya: Evropa dilleri Gününä (bakılêr Ceviz ayın (sentäbri) 27-dä) hem Halklararası şeviricilerin Gününä (bakılêr Ceviz ayın (sentäbri) 30-da).

Viktoriya FONAR bildirdi, ani “II-ci Euceniu KOŞERİU (Eugeniu Coșeriu) Evropa dilleri evrenindä” Çevirmäk konkursunda bu yıl pay aldı 60  kişi (üürencilär, studentlar, üüredicilär hem sıradan insannar). Moldovadan, Romıniyadan. Serbiyadan, Franțiyadan hem Şveyțariyadan. Onnara teklif edildi çevirmää Euceniu KOŞERİUnun peetini “Bizim kanımız” („Sângele nostru”), neyi da yaptılar, çevirip on 14 dilä.

Dr. Hab. Viktoriya FONAR okudu bu peeti originalda, nedän sora, uurencilär hem çeviricilär okudular onu türlü düllerdä: angliyca, urkainca, nemțeycä, italyanca, ispanca, rusça h.b.

Konkursta birinci eri alannarın arasında vardı bu peeti gagauzçaya çevirän Nadejda MANASTIRLI da, Moldovada bulunan Birleşmiş Milletlär Kuruluşu ilerlemä Programası (BMKİP) zaametçiykası.

Premiyaları Galası sırası özel musaafiri oldu Kişinev Devlet Universitetın profesoru, Dr. Hab. İrina KONDRÄ (Irina Condrea). Konkusrun jürisindäydi universitetlar profesorları, bilimcilär, yazıcılar, angıların arasında vardı gagauz yazıcısı Todur ZANET ta.

Bizim kanımız

Bizim kanımızdan

doyurdular okadar halk,

Bizim kanımızdan

duudular şairlär hem rus bilgicilär,

Taa rus nekadar ruslar.

Bizim kanımızdan

duudular voevodlar hem venger krallar,

kazak öndercilär,

arnavut, serb, kırgız liderlär.

Bizim kanımızdan

duudular başkannar,

grek kahramannar hem saabilär,

taa grek nekadar greklär.

Ama korku almasın sizi.

Diil! Biz sormêêrız onu geeri –

Kanı, angısını baaşladık

Poyraz hem üülen Tunaya!

Yalvarêrız, sade sormayın

onu da, angısı bizdä taa var.

Brakın bizä da baari birkaç damna,

ani peydalanım onnarlan

gök daavada.

(gagauzçaya çevirdi Nadejda MANASTIRLI).

Not. Euceniu KOŞERİU (Eugeniu Coșeriu) (27.07.1921 – 07.09.2002)romın kökenni nemțä filosofu hem universitet profesoru, yazıcı, dünn8ä uurunda romın dili bilimcisi.

Çevirmäk konkursun Premiyaları Galası

Çevirmäk konkursun Premiyaları Galası
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Halk Topluşu seçimneri milletin umurunda diildi”, “Türkiyedän Moldovaya COVID-19 karşı 70 000 doza SİNOVAC vakținası yardımı”, “Konatantin TAUŞANCI: Lääzım Başkannarın karannık işlerini açıklamaa!”, “İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu suda vereräk, işin önünü aldı”, “Moldova Parlamentı spikerı Türkiye Kişinev Büükelçisinnän buluştu”, “Kişinevun klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı”, “Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?”, “Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturma korafı hep o!”, “GHT seçimnerindä Türkiyedän gözlemcilär da vardı”, “Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin I-ci turun sonuçları”, “Gagauz türkücülüünä adanmış…

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

2021 yılın Harman ayın (avgust) 31-ri – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä Kişinevda oldu Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı. Onu ortak hazırladılar Moldova hem Romıniya Bilimnär Akademiyaları, Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutu, Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezi, Romıniya Dumbraveni kasabasının primariyası. Eminiskologların 10-cu Kongresı “EMİNESKU hem PAALILIKLAR DÜNNÄSI” başlıının altında geçti. Bu büük kultura olayına, Emineskunun evrenindän can çekmesi alan eminiskologlardan hem başka bilim insannarından kaarä, kendi dokladlarınnan, eni bulunan dokumentlärlän hem kiyatlarınnan katıldılar yazıcılar, araştırmacılar, çeviricilär, literatura kritikleri, epigramacılar h.b. Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın açılışı geçti Moldova Bilimnär Akademiyasının büük başında. Aşılış iki bölümdän oldu. İlk bölümdä kutlandı o…

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

2022-ci yılda ömürä geçirlän Moldova yazıcılar Birliin hem Kişinev primariyasının ortak proektı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” (“Scriitorii pentru Capitală, Capitală pentru Scriitorii”) çerçevesindä Kasımın 10-da Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında geçti bir buluşma Kişinev Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin lițey klaslarında üürencilerin hem Akademik hem yazıcı Todur ZANET arasında. Buluşmayı kısa ön sözlän açtı Mihail ÇAKİR adına bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan tanıştırdı lițeycileri bibliotekanın o günkü musaafirlerinnän – buluşmanın modiratorunnan, Moldova yazıcılar Birliin vițe-predsedatelinnän İvan PİLKİNän (İvan Pilchin) hem Akademik hem yazıcı Todur ZANETlän. Nedän sora yazıcı İvan PİLKİN annattı “Yazıcılar Baş kasaba için,…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Ceviz ayın (sentäbri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bu yıl gagauzlara karşı yapılan Aaçlık genoțidın bitmesinin 75-ci yılı”,  “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”, “Aya Mariya gününä karşı “Aya Mariya” dünneyi gördü”, “BUTAFORİYA: dermen daaldı – göz boyacılar 800 bin leylik işi, göz kararına, 30 bin leyä yapmışlar”, ““23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” büük can sıcaklıınnan geçti”, “TİKA Başkan…

Gagauziyanın sportçuları başarları için 2021 yılda ödüllendilär

Sportçuları ödüllemäk şannı toplantısı Başküüdä geçti. 2021 yılın başarları için Evropa, dünnä, hem devlet çempionatların tarayıcılarına diplomalar hem para verildi. Geçän 2021  yıl pek zengindi ödüllerä, angılarını kazandılar bizim sportçularımız türlü sport uurlarında.  Diil bir keret  bizim  serbest güreşcilerimiz, sambistlär, aar atletikacılar, şaşki oyuncäları, boksörlar kaldırdılar devletin bayraanı halklararası arenalarda. Bizim çempionumuz boks uurunda İlie Argatu, halklararası çempionatında  şaşki çempionu Eva İrigina, Nikolay Grahmez  serbest güreşmesindä çok keret Evropa hem devlet  prizöru oldu,  Darya Vlah sambo uurunda çempion, Födor Kazanjı tatayıcı muay-tay düüşündä. Üüsek çıkışlar aar atletikada da var. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah  ödülledi  diplomalarlan hem premiyalarlan Evropa hem dünnä…