Çeşmäküüyün incä zanaat evindä enilederlär koşulları uşaklara deyni

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üç eni zanaat uurundan kaarä, eni koşullar terbiedilennerä da kuruldu. Böleliklän uşaklara deyni yapıldı rubalara deyni oda hem koyuldular rakovinalar.

Şkola işleer artık bir yıl. Şindiki zaman Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üürener 160 uşak, 9 sekţiyada: ellärlän yapılan türlü dekor işleri, terzilik, oyun, teatr, hem kviling bölümneri var. Onnarın hepsinin baş neeti — uşaklarda uyandırmaa havezi üürenmää hem ilerletmää denemekleri gagauzların halk zanaat becermeklerindä. İi koşulları uşaklar için kurmaa deyni çok iş yapıldı.

Artırılmış paraların yardımınnan enilettilär binanın önünü, aulda koydular skemneleri dinnenmäk için, içerdä koridoru enilettilär. Harcanıldı hepsi işlerä yakın 240 bin ley.

Kızlara deyni oda bölülü zonalara: kufneyä, derslär için hem dikmäk için. Hererdä kullanılȇr eni tedarlıklar, zamandaş koşullar kurulu.Ölçünmäk köşesi da var.

Remont işleri Çeşmäküüyün incä zanaat evindä başladılar 2011-ci yılın yaz vakıdında.
Источник grt.md
189

İlgili statyalar

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını. Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya…

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

Başkan kontrol etti Svetlıy küüyün Kultura Evindä yapılı remondu  

Komrat dolayın Svetlıy komunasında Kultura Evi enilenmesindä işlär başarıldılar. Şindiki vakıda Kultura Evin ilk hem ikinci katlarında iç işleri yapıldı. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kontrol etti yapılı remondu.   Svetlıyın Kultura merkezi 30 yıldan zeedä enilenmedi. Remont işleri yapıldılar iki ȇtapta. İşleri çekettilär 2017-ci yılda. İlktän örtü diiştirildi hem yapının dış üzü yapıldı. İkinci ȇtapta Kultura evindä remont işleri yapıldı iki katın girişleri, basamakların bölükleri, oyun salonu hem  temizlemäk odası. Remondu yapan firma pençereleri hem kapuları diiştirdi. Enilenmiş odalarda ȇlektrika diiştirildi, zamandaş şafkları koyuldular. Şindiki vakıda remont işleri başarıldılar. Svetlıy küüyünä iş sırasında bulunarkana Kultura evindä yapılı işleri Gagauziyanın başkanı…

Bir yıl eni binada: nicä geçerlär derslär Çeşmäküüyünün muzika okulunda büün

Çeşmaküüyünün muzika okulu eni binaya geçti. Ona verildi gimnaziya yapısı. Binayı enilettilär, kurup üüretmäk proţesi için hepsi lääzımnı koşulları. Artık bir yılın süresindä okulda derslär geçirlener. Küçük küü. Muzika okulun eni binası. Erlär taa gıcırdamȇȇrlar, taazä boyalar duvarlarda, biyaz kapular hem aydın klaslar. 30 yılın süresindä, nicä açıldı muzika okulu, o seftä ev kendisinä buldu. «Geçti yıl burayı erleştik. Şindi bizim klaslar büük, neredä hertürlü dersleri geçireriz. Klaslar aydın hem büük bir ilinnik o, ani binä yısıdılȇr. Burada gazlan yısınȇrız. Eskisindä  iki  soba yakardık, burada gaz var. Büük sevgiylän uşakları üürederiz hem bekleeriz hergün», — nışannadı Çeşmäküüyün muzika okulun başı…

Gagauz halk el zanaatlarını şansora var nicä üürenmää Beşalmada

Komrat dolayın Beşalma küüyündä «Gagauz halk zanaatları»  cümnä kurumu açıldı. Onun baş davası – diriltmää hem eniletmää gagauz ustalıını. Soţial kurumunda küüyün yaşayannarı halk zanaatlarına üürenäbileceklär, sora da buraya işä giräbileceklär. «Gagauz halk zanaatları» ilerledikçä turustik merkezi olacȇk. «Gagauz halk zanaatları»  asoţiaţiyası erleşti Beşalma küüyün eski yaslanın erindä, angısı 2 yıldan zeedä işlämeer. Proektin avtoru küüyün yaşayanı Pötr Kapaklı. Zanaat kurumun açılışını erideki nasaat primariyaylan kayıllık ettilär. Gagauz halk ustalıını eniletmäk hem yaşatmak için yapı soţial kurumuna 30 yılına verildi. Zanaat odasında lääzımnı instrumentlär hem tehnika tertipleri odunnan, gipslan işlemäk için var. «Gagauz halk zanaatları» çalışmak odası 2021-ci yılda güzün…