Çeşmäküüdä  var nicä peydalansın yangınnan güreşmäk için kurum

Solidarity Fund programasının süresindä Çeşmäküüyün erli iniţiativ grupası grant programasında pay alȇr baalı yangına kaarşı kurumun düzülmesinän. Bunu için haberledi “Gagauziya gün gündän» programasının musaafiri olarak, «Cișmeaua sudului»  erli iniţiativ grupasının başı,  Çeşmäküüyün sovet azası, Dmitriy Yanul.

Çeşmäküü yangına kaarşı kurumunu  düzmäk için iniçiativa proekt yaraşmasında pay alȇr. Küüdä bu önemli bir problema, o üzerä, ani bitki vakıtlar yangınnar sık ölȇrlar. Bitki büük yangın iki ay geeri belliedildi. Bu bela olayi bizim çekim grupamız çıkardıydı. Kuraklıın hem lüzgerlerin beterinä kırlarda kuru ot tutuştu.

Dmitriy Yanul nışannadı, ani proekt şindän sora yazılı da büünkü gün gözletmäk stadiyasında bulunȇr. Onnara sa kalȇr sade beklemää hem umutlanmaa, ki komisiya onu kabledecek da verecek lääzımnı parayi proektin gerçeklenmesi için. Bundan kaarä o haberledi, ani yangına karşı kurumun düzülmesi bu sade bir proekt çoyu proektlerin arasında, angıları şindän sora giriştirildi yaşamak punktunda hem plannanȇr gelecää. Dmitriy teklif etti Gagauziyanın başka primariyalarını da aktiv pay alsınar türlü proektlerdä, neçin ani yaşamak punktların bücetleri hepsi lääzımnı işlerä etmeer.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Erli iniţiativ grupalarının ilk festivali

Beşalma küüyündä ilk sıra geçirildi erli iniţiativ grupalarının festivali. Onda pay aldılar 18  küü. Bu forum geçirildi neetlän göstermää yaşayannara erli iniţiativ grupalarının, folklor toplumnarının hem halk ustaların işini. Festival geçti devizlän «Geleceemiz için birliktä». «Büünkü forum pek önemli bizä deyni. Umutlanȇrız, ani o olacek örnek herbirimizä. Sade birliktä biz yapabilecez faydalı hem gözäl işleri», — söledi Valeriy Moş Beşalma küüyünün primarı. Beşalma küüyünün merkezindä erleştilär küülär kendi gözäl adetlerini göstermää. 5 yılın süresindä iniţiativ grupaların yardımınnan küülerdä gerçeklendi çok meraklı hem faydalı proekt. Bu iş için herbirini şükür etti Gagauziyanın Kultura Baş bakannıın başı Marina Semönova. Beşalmanın yaşayannarı hem…

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä. Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan. “İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı…

Video: Komrat dolayında bucet kurumnarını isıdan kurumu var nicä işlesin sade dual gazlan

 Komrat “Teploseti” kurumu yok nicä gazın erinä başka yakacak mallarını kullansın, onun erinä olmaz ne kara yaa, ne da kömür, yada odun. Bunu için haberledi kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ. Dual gazın kesilmesi bu kurumun işini durgudacȇk, söledi Barbanägrȇ. Komrat munitipal kurumunu Teploseti gazın erinä başka yakacakları kullanamayacȇk işindä.  Nica nışannadı kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ, hepsi sistemalar dual gaza geçirildilär 90 yıllarda. Ozamandan beeri kara yaa hem kömür başka kullanılmadılar. VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Bölä soruşlar bitki vakıtlar kalkmadılar hiç, geçti artık 40 yıl. Bölä soruş hiç bir zaman da kalkmadı. Bundan kaarä bütün Gagauziyada bulunmayacȇk birda kurum, Haydar…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…