MAY 9-NDA HERBİR ADINI AKLIMIZA GETİRELİM

Bu ulu yortu zamanında biz isteeriz getirmää aklıya birkaç ikinci dünnääarası cengindän kahramannarı, angıların duuması Çadırda, bizim vatandaşlar. DOBREV ANATOLİY FOMİÇ (FOMA-OOLU) Duudu Çadırda, İyün 27-ndä 1921 yılda. Cenk başlantısından evakuat oldular Çerepoveţ kasabasına. 1944 yıla kadar Anatoliy demiryolunun stanţiyasında işledi, soram da Moskvada Diversant Okulunda üürenmiş. Bundan sora yollandırılmış slujbaya Moldovaya, partizan oträdına. Bitki mektup [kiyat] anası kabletti dekabridä, 1944 yılda, ötää dooru sa onun için bilgi yoktu. Anası döndü Çadıra da bütün yaşamasını Gorkiy sokaanda geçirdi. Dobrev Anatoliy şindiya kadar kayıb kişi sayılȇr. SMİRNOV GAVRİİL EFİMOVİÇ (EFİM-OOLU) Çadırda 1926 yılda duuan, sentäbrinin 4-ndä 1944 fronta çaarılmış. Ukraina frontunun…

+2

Gagauzlar hem Georgiy Şiridi için

Эта статья на русском языке тут Hederlez ayın (May) 8-ndä hem 9-ndä Evropanın herbir devletindä (Rusiyada da) hem da Aziya, Afrika hem poyraz Amerkia kimi devletlerindä Faşizmayı Ensemäk hem cenk kurbannarın hatırlaması günü geçiriler. Bu önemni data gölgelendi Rusiyanın cenginnän, ani gider Ukrainadakı raatlı kasabalarının yaşamasına karşı. Kendi askerlik saldırmasında Rusiya kullanêr Z hem V svastikalarını, angısını ruslar resimneerlär tanklarda hem käär dä asker rubalarında. Ama da, neosvastikadan kaarä, rusların öndercileri çekettilär kullanmaa başka simbolları, angılar Moldovada yıllarlan sayılardı Faşizmayı Ensemäk nışannarı gibi – ikirenkli Georgiy Şiridini (“georgievskaya lenta”). Bu yılın Çiçek ayında (aprel) Moldova Parlamenti kabletti “Agresiya simbollarına karşı”…

+1

Uyan, halkım!

Dünnäarası TÜRK HALKLARININ günü için video. Vatnik olma, olsana GAGAUZ. Avtor: Vasiliy Kelioglo.

+1

Gagauzlar hem Ukrainada cenk – avtor görüşü

Ukrainada Rusiyanın tambütün cengindän, yada bölä denilän «Maasuz Asker Operaţiyasından» şansora 1 ay geçti. Bu kötü, hayırsız, haksız, agresiv cenk için çok bizim insannar baarıştılar bir – birinnän: türlü cümnä parçaları, toplumnar, sensellär, komuşular başladılar kavgalaşmaa. Bu cengä Moldovanın görüşü az-çok bellidir (bakmayarak o faktta ani Moldova Rusiyaya karşı sankţiyaları destek etmedi), Gagauziyanın poziţiyası sa diil sadece belirsiz, ama bütünnän korkutmalıdır. Soţial hem haber medialarını aaraştırıp, Gagauziyanın sokaklarında, transportlarında, lafkalarında konuşmaları sesleyip var nicä sonuç yapalım ani gagauzlar Rusiyanın cengini kabaatlamȇȇrlar, ama käär dä destekleerlär onu. Ukrainada duumuş hem büülmüş etnik gagauz, bütün Ukrainalı «Den’» gazetasının politika bölümünün redaktoru, politolog…

+1

Dooru mu biz yazêrız?

Gagauz küü adlarının aralarında birkaç kerä küü temelinä karşı geleriz: Başküü, Çeşmäküü, Tülüküü, Bayırküü. Burada şaşılacak bişey yok, bu bir halklararası gibi olaydır. Bakın: Cape Town, Everton, Oxford, Birmingham — ing. town «kasaba», ford «geçit, sıı yer», ham

Gagauzlar arasında ayırılmalar

«İleri hiç bölä olmazdı!» Osa olardı mı? Büük, yaşlı insannar kederli olarak hep söler: şindiki gagauzların arasında, eskidän önemni sayılan aylä – kıymetlii yavaş yavaş kaybolarmış. Lafettiim ihtiarlardan çok kerä işittiim vardı: gençlär evlilik ilişkilerin kıymetli olduunu hiç görmäzlär. Evlenerlär, ayırılȇrlar, enidän evlenerlär, uşacıkların kafalarını bozȇrlar… «İleri bölä diildi», yaşlılar aar-aar oflayıp başlarını sallȇȇr.Hakına da, gagauzlar nasıl ayırılarmış? V. Moşkovun yazılarında, angılar bana dayma yardımcı olardılar bän hiç bişeycik bulmadım, gagauzların yaşamasınnan, kulturasınnan, adetlerinnän baalı eni aaraştırmaları aktardım. Meraklı ilgililerä Andrey Şabaşovun (şindi raametli olan) «Gagauzlar: soyluk hem halkın kökeni terminneri sisteması» («Гагаузы: система терминов родства и происхождения народа») adlı…