Başkan annaştı Rusiyadan can efirini göstermäk için [ÇW4]

Geçän perşembä, Rusiyaya bir çalışmak yolculuunu yaparkan hem kendi rus paşaportlarını eniledärkän, Gagauziyanın Başkanı hem Bakannık komitetindän taa 17 müdürlär İM “Skolkovo”-ya vizit yaptılar. İnovaţiya Merkezindä, liftä birliktä pinän, Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Vekselberglan kısa bir toplantı yapıldı. Bu rastgelişi faydalı kullanıp Irina Vlah çeketti kötülemää Moldova hukumetini, ki onnar bizdä rus propagandasını zap ettilär. Bunun yanında, Başkan ekledi umudunu ani Vekselberg duyucek gagauzların dualarını hem onnara yardımcı olacek: “Düşünerim, ani Gagauziyada katastrofik olarak rus televiziyasını etişmeer. Gagauz halkında laazım olsun kolaylık pak hem problemsız Putini siyretmää”. Viktor Vekselberg, utanarkan sorup SİRİ’ya “gagauzlar kimdir”, verdi söz ani gagauzlara mutlaka yardım…

+2

Nezman gelecek Rusiyadan gaza indirim? [3]

Bu yılın fevralindä gagauz deputatlarının grupası yazdılar Rusiyanın güçlerinä gaza indirim için bir yazı. Viktor Petrov, Elena Yürçenko hem Leonid Kiosä zaiberlän sarfoşlandıynan insannarın problemalarınnan ilgilenip, Rusiya hem Gazprom başlarına danıştılar ani versinnär bizä gumanitar yardımı olarak gaz, ya da, en azdan ona indirim yapsınnar. Ama da, ısıtmak sezonu geldiynän, bizim rus “dostlarımızdan” biz gazı kabletmedik, sadecem Putinin barsaklarından gazı kablettik. Çıkȇr ani geldi vakıt kötülemää bizim prezidentimizi Maya’yı Sandu ki o kabatlıymış ani prost yıkamış Putinin ayaklarını, da suyunu içmemiş. Biz açıkgözlü bu durumu siyrederiz da bekleeriz nezaman bizim gagauz delegaţiyamız sapunnan, leennän hen penzaylan Kremlinä yollanacek, Putinin banya…

+2

Gagauzlar hem Georgiy Şiridi için

Эта статья на русском языке тут Hederlez ayın (May) 8-ndä hem 9-ndä Evropanın herbir devletindä (Rusiyada da) hem da Aziya, Afrika hem poyraz Amerkia kimi devletlerindä Faşizmayı Ensemäk hem cenk kurbannarın hatırlaması günü geçiriler. Bu önemni data gölgelendi Rusiyanın cenginnän, ani gider Ukrainadakı raatlı kasabalarının yaşamasına karşı. Kendi askerlik saldırmasında Rusiya kullanêr Z hem V svastikalarını, angısını ruslar resimneerlär tanklarda hem käär dä asker rubalarında. Ama da, neosvastikadan kaarä, rusların öndercileri çekettilär kullanmaa başka simbolları, angılar Moldovada yıllarlan sayılardı Faşizmayı Ensemäk nışannarı gibi – ikirenkli Georgiy Şiridini (“georgievskaya lenta”). Bu yılın Çiçek ayında (aprel) Moldova Parlamenti kabletti “Agresiya simbollarına karşı”…

+1

Karikatura – Bölä dä olȇr…

Avtor- İrina Taukçı

+3

KARİKATURA – Zavallı ley

Avtor: Pötr Kurudimov

KARİKATURA – Ne yapacek GHT

Avtor: KGagauz

KARIKATURA – Gagauziya şindiliktä

Yolladı: Alesök

+3

KARIKATURA – Kim kabaatlı

+2