Nezman gelecek Rusiyadan gaza indirim? [3]

Bu yılın fevralindä gagauz deputatlarının grupası yazdılar Rusiyanın güçlerinä gaza indirim için bir yazı. Viktor Petrov, Elena Yürçenko hem Leonid Kiosä zaiberlän sarfoşlandıynan insannarın problemalarınnan ilgilenip, Rusiya hem Gazprom başlarına danıştılar ani versinnär bizä gumanitar yardımı olarak gaz, ya da, en azdan ona indirim yapsınnar. Ama da, ısıtmak sezonu geldiynän, bizim rus “dostlarımızdan” biz gazı kabletmedik, sadecem Putinin barsaklarından gazı kablettik. Çıkȇr ani geldi vakıt kötülemää bizim prezidentimizi Maya’yı Sandu ki o kabatlıymış ani prost yıkamış Putinin ayaklarını, da suyunu içmemiş. Biz açıkgözlü bu durumu siyrederiz da bekleeriz nezaman bizim gagauz delegaţiyamız sapunnan, leennän hen penzaylan Kremlinä yollanacek, Putinin banya…

Romınnar giderlär!!! [ÇW №2]

Avgust bitkisindä ortaya çıktılar gagauz “patriotların” eski diagnozları. Başlanmış hepsi, adetlerä görä, unionizmadan – romın korkunçluunu bulardılar herbir arada. Eni evlat boyu artık unuttu “unionizma” lafın maanasını, ama İvan Burgucı-nın çalışmasınnan, bu laf  media-alanımıza genä çeketti girmää. Gagauz “atmacaları” yalvardılar Rusiyaya hem da masovka olsun deyni Türkiyeyä “korumaa” gagauzları romınnardan. Kendigelänin laflarına görä, romınnar hep isteermiş üstelemää bizi, da graniţayı geçmää hazırmış, ruslardan taa ileri, onuştan laazım danışalım Putin’a hem Erdogan’a, kurtarsınnar bizi. Biz sä hep annamȇȇrız – nedän biz lääzım bir okupantların erinä çaaralım başkalarını? Onnarın büük yaşları gözüstünä alarkan o soruşu kaldırmayalım…

+1

Gagauziyada avgust protestları [ÇW №1]

Bütün avgust ayında Gagauziyada “Gagauz patriotların” mitingleri geçti. Onnar  ya ilgiliydi paaların kaldırılmasınnan, ya da Maya Sandu’ya karşı, ya da Rusiyaya büük sevgisi için yapıldılar. Organizatorlar sölerlär, ani topladılar bu mitingi hiçbir partiyalan ya da dış ideologiyasınnan karışması yapmadan; biz sä, onnarın dürüst laflarını kantara koyup yok nasıl şüpeli olalım ki onnar yalan sölerlär. Hem da nasıl inanmayalım Bogdan Ţırdea-ya , angısı Valkaneştä, Elena Yürçenko kafadarının onayı altında, annadarmış Satana için. Konuşmacılar çeketti kritika etmää Pravitelstvayı hem Prezidenti. Onnara görä, Günbatı devletlerinin şeytan emirini gerçekleştirmää hem genoţid yapmaa deyni, Kişinövdä geçer saklı annaşmak gagauzlara karşı. Onuştan da Kişinöv kaldırdı paalar…

Gagauzlar hem Georgiy Şiridi için

Эта статья на русском языке тут Hederlez ayın (May) 8-ndä hem 9-ndä Evropanın herbir devletindä (Rusiyada da) hem da Aziya, Afrika hem poyraz Amerkia kimi devletlerindä Faşizmayı Ensemäk hem cenk kurbannarın hatırlaması günü geçiriler. Bu önemni data gölgelendi Rusiyanın cenginnän, ani gider Ukrainadakı raatlı kasabalarının yaşamasına karşı. Kendi askerlik saldırmasında Rusiya kullanêr Z hem V svastikalarını, angısını ruslar resimneerlär tanklarda hem käär dä asker rubalarında. Ama da, neosvastikadan kaarä, rusların öndercileri çekettilär kullanmaa başka simbolları, angılar Moldovada yıllarlan sayılardı Faşizmayı Ensemäk nışannarı gibi – ikirenkli Georgiy Şiridini (“georgievskaya lenta”). Bu yılın Çiçek ayında (aprel) Moldova Parlamenti kabletti “Agresiya simbollarına karşı”…

+1

Karikatura – Bölä dä olȇr…

Avtor- İrina Taukçı

+3

KARİKATURA – Zavallı ley

Avtor: Pötr Kurudimov

KARİKATURA – Ne yapacek GHT

Avtor: KGagauz

KARIKATURA – Gagauziya şindiliktä

Yolladı: Alesök

+3

KARIKATURA – Kim kabaatlı

+2