Caltayın Kultura evi yandı: kendindän mi, turuşturdular mı?

Caltayın Kultura evi yandı: kendindän mi, turuşturdular mı?

Hederlez ayın (may) 15-dä yaklasık saat dokuza avşamneyin tutuştu hem yandı Caltay küüyün Kultura evi.

Yangını sündürmää deyni geldiär yangıncılar hem üç yangın maşinası Tümay küüyündän hem Çadırlan Komrat kasabalarından.

Yangıncılar sündürdülär onu, ne kaldı örtünün hem tavanını tafta hem aaçları yandıktan sora hem çalıştılar, ani ateş komşu evlerä atılmasın hem ateş onnarı kaplamasın.

Caltayın Kultura evi yandı, ama peydalanêr birkaç soruş: 1996-cı yıldan beeri işlämeyän Kultura evi acaba nedän tutuştu – kendindän mi, turuşturdular mı?

Sanêrız, pek tezdä bu iş üzä çıkacek. Bakalım.
Источник anasozu.com
136

İlgili statyalar

«Yandı hepsi, ne vardı içerdä». Kurtarıcı annattı, nicä yokedildi yangın Komrat poliklinikasında

Geçän cuma günü saat 20:02 belli edildi yangın olayı Komrat Saalık merkezinin altıncı katında. Yangın bölümün zaametçileri vakıdında  sündürdülär ateşi  da vermedilär ona geçmää başka odalara. Yangının sebepleri belli ediler. Komrat yangından kurtarmak izmetin komandirı İgor Vradiy haberledi, ani çiçek ayın 8 – dä kablettilär haberi yangın için Komrat poliklinikasında. Operativ gruppa hemen çıktı yangın erinä. «O günü iştä bulunan brigada çıktı yangına haberlerä görä. Kullanıldı iki maşına – Kamaz hem merdivenli maşina. Gruppaya girdi sekiz kişi. Geldik yangın erinä 20:09, da çekettik sündürmää ateşi. Yangın oldu altıncı katında stomatologiya odasında. Südürmää deyni yangını harcandı sekiz tonn su», — annattı…

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Kuru otların yakması getirdi büük yangınnara Gagauziyanın tolokalarında hem daalarında. Geçan dinnenmäk günnerindä Dezginja küüyündä yakın 100 ektar daa hem toloka yandı. Ama Çok — Maydan küüyündä bir aftanın içindä yandı yakın 130 ektar toloka. Dezinja küüyün türlü taraflarında cumertesi hem pazar günnerindä birkaç yangın oldu. Bunu için haberledi primar Vasiliy Kapsamun. O nışannadı, ani kurtarcılar hem ateş sündürücüleri çemrek işledilär da vakıtçasına ateşleri sündürdülär. “Sündürärdik barabar brigadalarlan Leovodan, Komrattan, Yargaradan, Dezginja küüyündän. Yandı yakın 100 ektar, biraz daa, biraz da toloka erleri”, — açıkladı Dezinja küüyün primarı. 20 ektardan zeedä siirek ot yandı Bucak küüyündä bulunan devlet tarafından korunan…

Büük yangın Çok-Maydan küüyüdä razgeldi

Dün Çok-Maydan küüyüdä oldu büük yangın. Çeketti yanmaa kuru saman kırda, ondan sora nicä başardılar biçmää boodayı, da sürmedilär topraa. Sıcak havanın beterinä ateş tez kapladı büük erleri da geçti genç daaya. İlk bilgilerä görä, ateş çeketti kırda neredä bereketi toplamaktan sora toprak sürülmedi, da tutuştu kuru saman.Yangın hızlı geçti daaya. Yangı süündürmää deyni geldi üç kurtarıcı brigadası Komrattan, Çimişlidän hem Besarabkadan.  Hep ölä süündürmää ateşi yardım ettilär Komrat daa çorbacılıın uzmannarı hem yaşayannar. Durgutmaa deyni ateşin yayılmasını trakturlar sürdülär kırların dolaylarını hem   isladılar. Yakın 40 ektar  kır neredä bereket toplanıldı, hem genç daa yandılar. Ateşi süündürärdilär beş saatan zeedä.…

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASI GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ) KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI Источник anasozu.com