Çadırdan Türkiyeyä generatorlar hem yorgan yardımı

Tirkyedä biri-biri ardı olan er tepremelerindän zarar görän insannara dünneyin herbir köşesindän yardımnar gider. Yardım elini uzuttı Gagauziyanın Çadır kasabasının insannarı da.

Çadırlılar, katlanıp kim nekadar veräbilirsä, topladılar primariyada para, angılarına görä dikildi eni yorgannar, yastıklar hem alındı birkaç generator.

Bu yardımı, çadırlıların adından Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirän kasabanın primarı Anatoliy TOPAL açıkladı, ani “Tirkiye kardaşlarımıza yardım lääzım olduunu taa bilditincä, insannar başladılar primariyaya para getirmää. Zerä çadırlılar unutmêêrlar, nicä Türkiye, TİKAnın çalışmalarınnan, 2016-cı yılında yardım elini uzattı bizim kasabamıza, açan onu sel aldı. Saa olsunnar!”

Çadırdan Türkiyeyä generatorlar hem yorgan yardımı
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler. Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı. Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar. Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış…

“Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı

Türkiye Kişinev Büükelçilii Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri hem iyecek malların yardımı için kendi bildirisini açıkladı gibi, Moldovadan hem Gagauziyadan acızgan cannardan orayı yardım gelmää başladı. Biz da, “Ana Sözü” gazetası olarak, Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni Türkiye Kişinev Büükelçiliinä cumaa hem cumaertesindä, iki reyslan, yardımımızı getirdik. Yardımnarımız içindä adamnan karı kurtkaları hem paltolar, kış rubaları, kombenizonnar, cat eni yorgannar hem odeyalalar, bir çadır, konservalar, uşak mamaları, pirinç, bulgur, oloy, pamperslar hem gigiyena malları. Nicä deniler: bizdän az, ama Alşlahtan çok olsun. Источник anasozu.com

Ukrainadan Gagauziyaya gelän insannar Türkiyedän kablettilär yardım

Ukrainada asker operaţiyasının başlamasından beeri binnärlän insan brakıp kendi evlerini devlettän kaçmak zorunda kaldılar. Pek çok insan Moldovaya geldi, onnarın çoyunu yaşayannarımız aylelerindä konakladılar. Herbiri onnardan büün zor durumda bulunȇr. Bu günnerdä yardım elini onnara uzalttı “İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu. “İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu uzalttı yardım elini Gagauziyanın Kazayak, Tülüküüyü, Çeçmäküüyü, Valkaneş hem Çadır kasabasında kalan Uktaina vatandaşlarına, angıları brakıp evlerini hem aylelerini, devletindän kaçmak zorunda kaldılar. Bu yardım geldi Moldova Parlamenti deputatın İvanna Köksalın partnörluk baalantılarına görä. Ukraina vatandaşlarının taa çoyu gagauziyanın ayleleri evlerinä aldılar,  hepsi onnardan yolculuk poşetlerini “İHH” fondundan kablettilär. Her gün Moldovanın türlü vama…

Üüsüzlerä TİKAnın cömert hem kalıcı yardımı

Geçennerdä Gagauziya Çadır kasabasının internat şkolası kabletti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) cömert hem kalıcı bir büük yardım – TİKA şkolanın stolovasını, büünkü standartlara görä, enilendi hem kufnesinä, son tehnologiyalara uygun, oborudovaniya erleştirdi. 58 yıl üüsüzlerä hem ana-boba sıçaklıından bir tarafa kalan uşaklara izmet edän Çadır kasabasının internat şkolasına deyni bu pek hatırlı bir iş, çünkü enilenän er – pak, kırnak, tertipli hem uşaklara kendi evlerindä gibi raatlıı, sıcaklıı hem kuytuluu verer. Bu eni erin ofițial açılışı 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da da oldu hem onu yapmaa deyni burayı musaafirlää geldilär Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA…

Üüsüzlerä TİKAnın cömert hem kalıcı yardımı

Geçennerdä Gagauziya Çadır kasabasının internat şkolası kabletti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) cömert hem kalıcı bir büük yardım – TİKA şkolanın stolovasını, büünkü standartlara görä, enilendi hem kufnesinä, son tehnologiyalara uygun, oborudovaniya erleştirdi. 58 yıl üüsüzlerä hem ana-boba sıçaklıından bir tarafa kalan uşaklara izmet edän Çadır kasabasının internat şkolasına deyni bu pek hatırlı bir iş, çünkü enilenän er – pak, kırnak, tertipli hem uşaklara kendi evlerindä gibi raatlıı, sıcaklıı hem kuytuluu verer. Bu eni erin ofițial açılışı 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da da oldu hem onu yapmaa deyni burayı musaafirlää geldilär Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA…