Çadır – Lungada yaradıcılık evin soruşu bakıldı muniţipal sovedin sırasız oturuşunda

Orak ayın 29 – da Çadır – Lungada geçti muniţipal sovetin sırasız oturuşu, neredä bakıldı yakın 20 soruş.

Günün işinä eklendi taa bir soruş, angısı baalıydı sınır erlerin kararlamak işlerinnän, hem da eni yaradıcılık evin sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr  Lenin sokasında. Bu soruşlan nasaatçilara danıştı Çadır – Lunga kasabasının erlär soruşlarında  baş  uzmanı Evgeniya Marinova.

EVGENİYA MARİNOVA, Çadır – Lunga erlerin soruşlarında baş uzmanı: «Geçecez punktlardan: Sınır erlerin kararlamak işlerinnän hem sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr Lenin sokaanda 115 nomerlän, o baalı eni yaradıcılık evinnän, angısı bulunȇr ilk okulun karşısında hem düzüler.  Çadır –Lunga kasabasının primarı Anatopliy Topal  yapıların hem erlerin dokumentlerindä kimi diişilmekleri lääzım yapsın, diiştirip erin büüklüünü, 0,17 ektardan 0,18 ektaradan, hepsi işlerin yapılmasından sora. Karara görä kotelnıy hem baş yapıları Çadır – Lunga kasabasına geçeceklär».

Primariyanın uzmanı çizgiledi, ani laf gitmeer dolay administraţiyasına erin verilmesi için,  ama saade Gagauziyanın bakannık komitetinä danışması için, ki bu eri saade kullanmaa. Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal haberledi, ani erideki kuvetlär danıştılar bakannık komitetinä,  ki o önderciyı diiştirsin, ne da yapıldı. Başka proţeduralar sa diişilmeksiz  kaldılar. Hiç kimsey bu karara karşı gitmedi, urguladı Anatoliy Topal.

ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunganın primarı: «Gagauziyanın bakannık komitetindän primariyaya hem sovedä geldi danışmak, ki biz verelim onu heptän kullanmaya. Biz  bakannık komitetinä geçirecez onu, ileri dooru sa belli olacek kimä: dolaya mı, yada kultura bakannıına mı, olsun deyni o danışmak, da biz gelän oturuşta kabledelim hızlı kararı». 

Bu soruş için Çadır – Lunga kasabasının hepsi nasaatçiları seslerini verdilär.
Источник grt.md
275

İlgili statyalar

«At – Prolin» Çadir – Lunga primariyasının varlıı olacek

Çadır – Lunga munuţipal soveti büün geçirdi maasuz oturuşu, angısında bakıldı saade bir soruş, angısı baalı «AT – PROLİN» kurumun geçirilmesinnän Çadır – Lunga kasabasının primariyanın varlıına. Temayı  ilerleder Polina Barbova.  Çadır – Lunga munuţipal sovetin oturuşun maasuz geçirilmesi baalı onunnan, ani primariya hazır kabletmää «AT – PROLİN» kurumunu primariyanın varlıına saade o zaman,  açän Gagauziyanın büdjetından 2022 – 2023- cı yılların ikinci paylarından verilecek para kurumun çalışması için. Ama 2024 – cu yılın büük ayından erli kuvetlär makarki biraraz finanslayaceklar bu kurumu, haberledi Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal. ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Bu vakıdın içindä,…

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…

Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi. Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun. Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”. Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil…

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …

Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar.  Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı. «Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim». «Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl». «Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär». Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo…