Çadır – Lungada temsil ettilär “At – prolin” turist sport kompleksin proektını

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah pay aldı Çadır kasabasının yaşayannarınnan buluşmakta. Toplantıda açıklandı «At-Prolin» kompleksın proektı. O olacek turizm merkezi.

Proekta görä «At-Prolin» kompleksında lääzım peydalansın eni turistik bölümü, zamandaş ilaçlamak kolaylıkları açılsınnar, hem da beygir büütmesindä zanaatı dä ilerletmää mutlaka lääzım, nışannandı buluşmakta.

Bu proektı aslıya çıkarmaa deyni, pek çok iş yapıldı, kuvet  koyuldu. Bu pek önemli bir proekt avtonomiyaya deyni, nışannadı Gagauziyanın  Başkanı İrina  Vlah.

«Biz çok  düşündük, çok saydık,  türlü  ekspertlarlan hem  insannarlan  işledik, angıları  annȇȇrlar , ne  önemli  bizim devletimizä hem  avtonomiyamıza. Benim  kollegalarım  annadaceklar, nesoy  işlär yapıldı ,  neçin  biz  istedik  bu  kompleksı  çekettirmää, hem da onun  faydalıını ileeriya  dooru, çıkararsaydık  üzä  bu  proektı. Bän bilerim, ani  bizdä  barabar işimizdä hepsi olacek», — nışannadı başkan..

Beygir fermasının başı Konstantin Keleş  seviner,  ani  kuvetlär yardım  ederlär  proektı  ilerletmää. O çizgiledi, a bizim  borcumuz  diil  sade  korumaa,  ama ilerletmää  da  bizim  adetlerimizi, kulturamızı.

«Bän sevinerim, ani kuvetlär yardım  ederlär  proektı  ilerletmää. Beygir  önemli  bir symbol bizim  kulturamızda, gagauzların  kulturasında. Bizim  baş kasabamıza Komrata beygir  adı koyulu. Bizim  borcumuz  diil  sade  korumaa,  ama ilerletmää da  bizim  adetlerimizi, kulturamızı.  Var umudum, ani  bu  kompleks önemli  rolü  oynayacek  bu iştä», — söledi Konstantin Keleş.

Insannar annȇrlar bu proektın önemliini.

«Pek isterim, ani bu proekt üzä çıksın. Çünkü sport  bizim  yaşamamızda önemli  bir  pay alêr. Çok keret geldim burayı, uşakları da getirerim çok saa ol derim fermanın başına», — söledi Pötr Uzun, Moldovanın sambo hem dzüdo şannı trenerı.

 

«Hepsinä  saa ol,  kim yaptı  bu proektı,  kim  savaştı  onu  yapmaa . Saa olsun Konstantin Vasilyeviç, o  çalışer bu proektı ilerletmää deyni. Pek isteerim bu proekt olsun», — söledi yaşayannarın biri.

 

«Bän  sayerım,  ani  bu  bergir fermanın  ilerlemes,  pek  önemli  bizim  turizm  sferasına. Çok  turist  gelecek bizä  Moldovaya», — sayer genç kızlardan biri.

 

«Bän sevinerim, ani bizdä  Gagauziyada  açılacek bölä kompleks, bu pek önemli.  Çok turistlär  geleceklär  bizä,  bän  sevinerim», — paylaştı taa bir delikanlı.

Proektı aslıya çıkarmaa deyni para verilecek Milli fondundan sayıylan 15,2 million ley. Bütün proektın paası ilk adımda 17 million  ley kurer.
Источник grt.md
206

İlgili statyalar

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi. Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun. Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”. Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil…

Çadır kasabasının primariyası taradı proekttä. Plana koyuldu elektrik stanţıyasını düzmää

Çadır kasabasının primariyası taradı proektı  5  million leyä , angısı finanslanacek Moldova  kuvetlerinnän, muniţipiya bucetından koyulacek 470 bin ley. Bu proekta görä  bu yıl lääzım düzülsün güneş elektrostanţiyası.Temayi ilerleder   bizim korrespondentımız. Güneş elektrostanţiyanın düzülmesi  yardım edecek insannara, ki onnar  taa az ödesinnär sokak şafklar için, hem da olacek kolaylık paraylan yardım yapmaa insannara, angıları taa fukaarä.Kasabanın yaşayannarı sayȇrlar,  ani bölä proektlar lääzım olsun, çünkü onnarın büük fayda  getireceklär. — «Bän  sayȇrım, ani pek  lääzım,  ondan  fayda  olacek  insana.  Bu  paalarlan,  angıları   şindi  var,  büük yardım    olacek  insana» . — «Bän sanêrım,  ani  çok  fayda insana  olacek,   da bizim  primariya    yapacek, …

Vladimir Bolä: «At-Prolin» fermasını lääzım korumaa

«Аt-Prolin» beygir ferması avtonomiyanın bücetindän para kabletmeyecek. Deputatlar Moldova  kanonnarına ardılȇrlar, angıları brakmȇȇrlar devlet kurumnarını finanslamaa. Gelecektä  beygir ferması turistik obyekti  olacȇk hem  Çadır  kasabasının primariyasına geçecek. Bu  neetlerä  deyni  buldular  15  million ley   hem  2  million kontribuţıya erli  kuvetlär  verdilär. Ama  bu vakıt  nezaman  proekt  girişterlener  devlet  kuvetleri  hazır  kendi  yardımını vermää. Şindiki vakıda «Аt-Prolin» ferması zorluu çeker işçilerin aylık parasının ödemesindä, kışlık emlerin hazırlamasında, çünkü kurumun büceti taa yılın çeketmesindä iki okadar kestirildiydi. Fermanın  öndercilii  danıştı  Moldova Devletin  çiftçi  ministirliinä ,ki yardım etsinnär çözmää problemayı .Buluşmakta  nışannandı ,ani  devlet  kuvetleri  hazır  yardım etmää.O olacȇk  bir  çıkış  problemadan ,angısınnan…

Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär. Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv. «Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama. Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän. «Biz çok…