Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasına buyurdular

“Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumundan sora, Türkiyedän Evropa Sovetin Parlament Asambleyası (PACE) Başkan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Komrat ATATÜRK bibliotekasına buyurdular.

ATATÜRK bibliotekasında Büükelçi Ahmet YILDIZ hem Canabisinnän bilä burayı gelän Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU türk vatandaşlarınnan buluştular.

Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasının çalışmalarınnan hem kiyat istediklerinnän tanışmadan sora, burada bulunan TİKAya baalı olan “Yunus Emre” institutun üüredicilerindän Gagauziyada çalışmaları hakkında bilgilär edendi.

Buluşmanın sonunda, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU baaşladı Canabisinä gagauz yazıcısının Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadını, angısını avtor kendisi imzaladı.

ATATÜRK bibliotekasında sora, Büükelçi Ahmet YILDIZ yakından tanıştı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulun çalışmalarınnan.

Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasına buyurdular

Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasına buyurdular
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu

Küçük ayın (fevral) 17-dä, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Komratta geçti Gagauziyanın Bilim Merkezi tarafından hazırlanan halklararası simpoziumu: “Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası”. Simpoziumda pay aldılar Gagauziyanın temelindä duran veterannar, Gagauziyanın büünkü başları, primarlar, popazlar, Gagauziya hem Moldova bilim insannarı, eski hem şindiki soțialistlär partiyasının azaları, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Moldova pravitelstvosunun ministrusu, Moldovada bulan Büükelçilikleri hem halklararası diplomatiya misiyaların hem Evropa devletlerin temsilcileri. “Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumun açılısında söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV.…

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan. İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar. Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…