Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla

Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla

Baba Marta ayın 31-dä Komratta bulundu Büük Britaniya hem Poyraz İrlandiya Birlişik Krallıın Moldova Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher).

Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher) Gagauz Başkanınnan buluşma zaman, Başkan İrina VLAH tarafındandan koltuklar da vardı – Gagauziya Halk Topluşun deputatları Svetlana DÜVENCİ hem Vladimir KISSA.

Buluşmadan sora Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher) baaşladı Gagauziya üüredicilik kuruluşlarına dörtüzdän zeedä angliyca kiyat, sözlük hem üürendici kiyatları. Komrat Devlet Universitetın Büükbritaniya köşesinä hem odasına da baaşladı bir interaktiv tabla.

Büük Britaniya hem Poyraz İrlandiya Birlişik Krallıın Moldova Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher) uuradı Komradın bir uşak başçasına da, neredä tanıştı çok dilli üüredicilik sistemasının Gagauziya üürenci kuruluşlarına geçirilmesinnän. Bu buluşmada pay aldı Komrat kasabasının primarı Sergey ANASTASOV da.

Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla

Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla

Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla

Patretlär: gagauzinfo.md
Источник anasozu.com
143

İlgili statyalar

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan. İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar. Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP…

GHT deputatları ABD Büükelçisinnän buluştular

Büük ayın (yanvar) 10-da Gagauziya Halk Topluşun deputatları Moldovada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçisi Kent D. LOGSDONlan buluştular. Buluşmada, gagauz deputatları urguladılar, ani bitki vakıtlarda Moldova Respublikasının büünkü öndercileri Gagauziya (Gagauz Yeri) avtomom bölgesinin hak statusunda nışannanan haklara karşı çeşitli adımnar yapêrlar hem onnarı kısıtlamaa savaşêrlar. Bundan kaarä gagauz parlamentarları annattılar ABD Büükelçisinä o problemaları, ani peydalanêrlar Komrat hem Kişinev arasında politika, ekonomika hem cümne ilerlemesi uurunda. O problemaların arasında Kişinevun Gagauziyanın Moldova parlamentında 5 deputat haklıını, teklif edilän Gagauziyanın prokurorun hem yustițiya upravleniyasının kandidaturalarını görmemezdän gelmesi. GHT deputatları aalaştılar ABD Büükelçisinä Kent D. LOGSDONa ondan, ani Moldova Respublikasının eni…

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Baba Marta ayın 21-dä, kendisinin Moldova Respublikasında Büükelçi olarak çalışma zamanı bittii üzerä, Romıniya Büükelçisi Daniel İONİȚA bir günnük vizitınnan Gagauziyanın baş kasabasında Komratta bulundu hem orada Gagauziya Başkanınnan hem Komrat kasabasının primarınnan buluştu. Gagauziya Başkanınnan buluşmak zamanı, Büükelçi Daniel İONİȚA urguladı, ani “Herliim Moldova Respublikası evropa yolunda ilerlemesini koruyarsaydı, belliki, memleketin baamsızlıına, suverenitetına hem tarafsızlıına saygı duyarak, Romıniya hem ilerlemektä başka partnörların tarafından türlü alannarda Moldova Respublikasının vatandaşlarını arkalamak için yapılan çok sayıda proektlar – ekonomika, üüredicilik, saalık, kultura hem başka, ileri dooru da ilerleyeceklär” (“A dat asigurări că multiplele proiecte de susținere a cetățenilor Republicii Moldova din diverse…

Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büüekelçişerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr

Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büüekelçişerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr Kuvettän geçici alınan Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Moldovada bulunan halklarası misiyalarına hem Büükelçilerä, neredä urgulфвш, ani bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr. Danışan Büükelçileri arasında var: William MASSOLİN, Büükelçi, Evropa Konsiliumun Moldovadakı ofisın şefı; Janis MASEİKS (Jānis Mažeiks), Büükelçi, Evropa Birliinin Moldovadakı delegațiyasın şefı; Angela GANNİNGER, Germaniya Federațiyasının Moldova Büükelçisi; Graham PAUL, Sranțiya Respublikasının Moldova Büükelçisi; Laura HRUBY, ABD Büükelçiliin Moldovada biznes uurunda cuvapçısı; Steven Mark FİŞER (Fisher), Büük Britaniya hem Poyraz İrlandiya Birlişik Krallıın Moldova Büükelçisi; Oleg VASNEȚOV, Rusiya Federațiyasının Moldova Büükelçisi; Gürol…