Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr.

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr.

Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını enidän tarannan yıkmaa başladılar. Hem kim başladı? Genä Gagauziyaya ilk uruşu yapan Kortenul Nou küüyü.

Gagauziyayı BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni haberleri gün-gündän, durmamayca, Gagauziyanın büünkü öndercilerinä izmet edän saytlar insan önünä çıkarêrlar. Te onnarın birisinin 2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 5-dä verilän haberdän birkaç cümlä: «Жители села Новый Кортен Тараклийского района, примыкающего к коммуне Светлый, хотят войти в состав Гагаузии. Это проблема была ими поднята во время схода жителей Светлый 3 апреля… В Гагаузии все налаживается, регион процветает. Это очень приятно и хочется жить в Гагаузии...»

Adamcasına bu insannarı annamaa var nicä, ama bunu yapaceykana ilktän tokmaa başımıza uralım da aklımıza getirelim bu “küüceezin” peydalanmasınnan hem onun Gagauz Respublikası hem sora da Gagauziya avtonomiyası kurulmasına duşmannıınnan ilgiliini.

Kortenul Nou küüceezi – bu Gagauziyanın Svetloe küüyünün bulgar tarafında bir sokak. Açan kurulardı Gagauz Respublikası hem sora da Gagauziya onnar sokak kapamayca buna karşı kalktılar. Neredä sä işlär diirennerä etişärdi. Açan 1990-cı üstümüzä, kara bulutlar gibi, volontörlar geldi onnar hiç kıpırdamadılar da. Sora da türlü kösteklär hep koydular. O kösteklerin en büüsü da oldu o, ani Svetloe küüyümüzü parçalayıp, kendi küüceezini kurmaları.

Görersiniz bu işin 28 yıllık istoriyası var. Ama bu 28 yılların 26 yılında onnar, neçin sa, Gagauziyaya girmää istämedilär. Da te şindi, açan Gagauziyaya geldi eni öndercilär hem Gagauziya lääzım birliktä kaavi olsun, onnar tezicik memeyä hızlandılar. Memä bir. İkincisi da – Gagauziyada gagauz sayısının proţentını aşaa düşürmää da daymalarda, nicä vardı Sovet zamanında, gagauzların tepesindä önderci olmaa.

Genä isterim aklınıza getirmää: Gagauziyanın ofiţial statistikasına görä büün Gagauziyada gagauzlar – 82,1 %, bulgarlar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalan milletlär – 1% yaşêêrlar.

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Şindi düşünün: Kortenul Nou küüyü 72% bulgar. Öbür bulgar küülerindä, kasabalarında hem rayonnarında (Basarabka (Besarabeasca), Taraklı, Korten, Tvardiţa hem başka) bu % taa da büük. Onnar da gelärsä Gagauziyada gagauzlar  kaç % olacek!!!

2016-cı yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä yazdıydım bu lafları: “Esaba alarak onu, ani bitki vakıtlarda Gagauziya öndercileri bulgar küülerinin hem kasabaların işini yapêrlar, belli, ani Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası fantastikadan aslıya dönecek. Bununnan da “Gagauziya (Gagauz Yeri) ozel hakk statusu” proektı bitecek”.

Geçti iki yıl da fantastika aslıya döner. Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler.

Todur ZANET, akademik, Gagauz Milli Gimnasının avtoru
Источник anasozu.com
573

İlgili statyalar

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr. Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr. Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını…

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

Moldovan hem bulgar rayonnarından şorcuların Gagauziyaylan ne işleri var?

Harman ayın (avgust) 4-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun oturuşu geçti, neredä lääzımdı iki soruş bakılsın: 1) Gagauziya İspolkomun kandidat olan kişilerin temelleştirilmesi; 2) Gagauziyada erindeki seçimnerin günü. Gagauziya Halk Topluşun (GHT) oturuşu taa başlamadaan, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları çin sabaalendän başladılar Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı yapmaa deyni, şorcularlan dolu avtobusları hem busikleri getirmää. Nicä taa sora belli oldu, bu transport diil salt Gagauziyadan insannarı Komrada taşıdı, ama Gagauziyanın komşu moldovan rayonnarından da, ölä nicä Kantemir, Leova, Basarabka, hem da bulgar Taraklı rayonundan şorcuları da. Hadi gagauzların, ama bu şorcuların Gagauziyaylan ne işleri var? GHT…

II-ci tur başladı. Genä rus dilinnän başımıza urup, erimizi gösterdilär!

Büün, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada geçer Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, neredä insannar lääzım ayırsınnar ikisindän birisini: ya Evgeniya GUȚULu (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) ya da Grigoriy UZUNu (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı). Sabaalen saat 7:00-dä Gagauziyanın küülerindä hem kasabalarında açıldı 65 seçim bölümü, angıları saat 21:00-dä kapanaceklar. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası bu iş için tiparladı 93 572 bületen. Angılarından 86 325 (????) rus dilindä, sade  3 617 (????) gagauz dilindä hem 3 230 (????) romın dilindä. Haber için: Gagauziyada gagauzlar – 82,1%, bulgarla – 5,1%, molduvannar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalanı – 1%. Ona görä bülütennär dä lääzımdı…