Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020).

İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı.

İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi.

Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru.

İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili Türkiye Respublikasının Dişişleri ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLU kendi acızgannıını raametlinin yakınnarına hem bütün dünnääya bildireräk yazdı “Bulgaristan Türklerinin büyük münevveri, yazar İsmail Cambazov’un vefatını derin üzüntüyle öğrendim. En son Ocak ayı sonunda Sofya ziyaretim sırasında kendisiyle görüşmüştük. Başta Bulgaristan’daki soydaşlarımız olmak üzere, Türk dünyasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin”.

Not. “Ana Sözü” redakțiyasının adından büük can acısınnan acızgannıımızı bildireriz raametli Prof. Dr. İsmail CAMBAZOVun aylesinä, senselesinä, yakınnarına hem bütün dostlarına. Allaa onu saa tarafına kabletsin hem topracıı ilin olsun.

Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru
Источник anasozu.com
1269

İlgili statyalar

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

Prof. Dr. İlya İvanoviç KARAKAŞ raametli oldu

Ukraynanın Odesa kasabasında, koronovirusa yakanalıp, raametli oldu yuridika bilgilerindä Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ, angısı bütün ömürünü yurisprudențiyaya baaşladı hem çok kuvet koydu Gagauziyanın kurulmasının yuridika tarafından temelleştirmesinä. Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ Ukraynanın kıymetli yuristı adını taşıyardı, yuridika bilgilerindä doktordu, profesordu, “Odesa yuridika akademiyası” Milli universitetın çiftçilik hem toprak hakları kafedrasının başıydı. İlya İvanoviç KARAKAŞ  pay aldı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Zakonu”n hazırlanmasında. Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin! “Ana Sözü” redakțiyası Источник anasozu.com

Avram KÖSÄ raametli oldu

Çiçek ayın (aprel) 1-dä raametli oldu “Kadınca” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin öndercisi Avram Petroviç KÖSÄ. Avram KÖSÄ bütün ömürünü baaşladı gagauz kulturasına hem gagauz halk oyunnarına, ilktän “Düz Ava” ansamblisindä hem sora da, açan bu ansambli büüdü da lääzım oldu ikiyä bölünsün da oradan “Kadınca” ansamblisi duusun, o oldu o ansamblinin yaratmak öndercisi. Büük adam, pedagog hem pek käämil baletmeyster olarak, Avram KÖSÄ birkaç boy oyuncu ayaa koydu, onnardan artist yaptı hem “Kadınca” ansamblisinin o artistlerinnän bilä Canabisi gagauzları bütün dünneyä tanıttı. Kendisinin gagauz hem Moldova kulturasına izmetleri için, Avram KÖSÄ çok ödüllär kabletti, angıların arasında var Gagauziyanın “Mihail…

Georgiy İvanoviç KISSA raametli oldu

Bu afta raametli oldu Gagauziyanın hem gagauzların büük patriotu, Gagauziyanın kıymetli şarapçısı, Kojuşna şarap fabrikasının direktoru, Moldovanın “Om Emerit” ödülünü taşıyan Georgiy İvanoviç KISSA. Candan-ürektän bildireriz aylesinä hem yakınnarına bizim acızgannıımızı. Topracıın ilin olsun, Georgiy İvanoviç! Allaa seni saa yanına kabletsin… Источник anasozu.com