Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalindarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı.

Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından).

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı 4 ödüllü er erinä 13 ödüllü er vermää.

I-ci er:

– Kazayak küüyün teoretik lițeyi;

– Çeşmä küüyün teoretik lițeyi;

– Tomay küüyün gimnaziyası.

II-ci er:

– Komrat “N. TRETYAKOV” teoretik lițeyi;

– Beşgöz küüyün gimnaziyası;

– Kongaz “V. TOPAL” gimnaziyası.

III-cü er:

– Kongaz “Todur ZANET” teoretik lițeyi;

– Aydar “F. ANGELİ” gimnaziyası.

Mukayetlik er hem ödül:

– Kıpçak “Boris YANAKOGLU” teoretik lițeyi;

– Kıpçak “S. BARANOVSKİY” teoretik lițeyi;

– Çadır “Mihail ÇAKİR” teoretik lițeyi;

– Başküüyü (Kirsovo) “Mihail TANASOGLU” gimnaziyası;

– Çadır “P.KAZMALI” gimnaziyası.

 PATRETTÄ: Çadır “Georgiy SIRTMAÇ” gimnaziya-uşak başçasının üürencileri. (Soldan sıralara görä) Marina ÇORBACI (9-cu klas), Alina MARÇENKO (7-ci klas),Danil BALOV (8-ci klas), Artöm STANKOVA (8-ci klas), Kseniya HAHLOVA (uşak başçasının büük grupası) hem Mişa KARABACAK (uşak başçasının 3-cü grupası).
Источник anasozu.com
259

İlgili statyalar

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalendarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı. Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından). Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı…

“Gagauziyanın 2022-ci yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursunu kazanannar ödüllendi

Küçük ayın (fevral) 15-dä Başküüyün (Kirsova) banket zalında “Gagauziyanın 2022-ci yılın Üüredicisi/Terbiedicisi” zanaat konkursunu kazanannarı kutlama hem onnara ödül vermä sırası geçti. Kutlama sırasında pay aldı Gagauziyanın Başkanı da. Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının açıklamasına görä bu yıl “Yılın üüredicisi” konkursunda pay aldı 12 üüredici, “Yılın terbiedicisi” konkursunda sa 17 terbiedici pay aldı, angıları kendi alanında ikişär nominațiyada yarıştılar. “Yılın üüredicisi” nominațiyasında: I-ci er – Tatyana Grigoryevna DUMBRAVAN, Çadır kasabasının “Valentin Moşkov” teoretik liţeyin romın dilindä hem literaturasında üürediciykası. II-ci er – Naira Arturovna DÜLGER, Komrat kasabasının “Stepan Kuroglu” gimnaziyasının romın dilindä hem literaturasında üürediciykası. III-cü er – Marina Mihaylovna STEFU, Kongaz…

Aydar küüyün gimnaziyası 180 yılını kutladı

Kırım ayın (dekabri) 2-dä Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnaziyası 180-ci yılını kutladı. Sayılêr, ani bu gimnaziya kuruldu ozaman, açan küüdä 1841-ci yılda açıldı klisä şkolası. Gimnaziyanın yıldönümü kutlamaları pek gözäl hazırlanmıştı. Musaafirleri karşılamak hem onnarı selemnemäk sırasından kaarä, kutlama programasında vardılar çeşitli sergilär, tematikaya görä uroklar hem yortulu kutlama sırası, şkolayılan tanıtmak ekskursiyaları: “Çokdilli üüretmӓk ortamı”, “İnklüziv ortamı” hem başka. Bundan kaarä gimnaziyanın direktoru Nadejda Pantileevna KOÇANCI tanıştırdı kutlamalara katılannarı kendi kiyadınnan «ШКОЛА СЕЛА ГАЙДАР. Страницы истории». O günü gimnaziyayı kutlamaa geldilär şkolanın veteran üüredicileri hem şkolayı başaran insannar, Gagauziyanın Başkanı hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının Başı, küüyün primariyasından kişilär.…

Video: ÖN DAVA – KALİTELİ ÜÜRETMÄK

Gagauziyanın  üüretim  bakanıı  2020-ci  2021-ci  üüretim  yılın başlankı  hem gimnaziya klasların çıkışlarını  açıkladılar. 5 üüretim kurumnarın administraţıyası, angıları  başka okulların arasında  en ii sayılȇrlar, ödülleri kablettilär. Nota okullara koyulȇr  başarılı  ilerlemäk için, kaavi  bilgileri  verän  için, kriteriyalara görä. İlk erdä  Komrat muniţıpiyasının  G.Gaydarjı  adına liţeyi  bulunȇr, ikincidä  — Avdarma küüyün Kazmalı  adına gimnaziyası  hem  Çadır  muniţıpiyasının Guboglo  adına  liţeyi.  Üçüncü  erdä  Komradın Eminesku  liţeyi. 4-cü hem 5-ci  erdä  iki liţey  bulunȇr.  Baranovski  adına hem  Yanakoglo  adına  Kopçak küüyündän. Источник grt.md

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kırım ayın (dekabri) 18-dä kongazlılar hem Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyinä gelän musaafirlär bu lițeyin 180-ci yıldönümü kutladılar, sayarak o zamandan, açan țarlı Rusiyanın devlet varlıı ministrusunun Pavel Dimitrieviç KİSELEVun 1841-ci yılın emirinä görä Basarabiya guberniyasının 21 küüyündä (koloniyasında) kliselär yanında lankaster şkolaları açıldı. O 21 küüyün arasında Kongaz küüyün da  birinci şkolası vardı. Büünkü gündä, klise yanındakı lankaster şkolası olarak yola çıkarak, bu şkola başlangıç şkolasından 7 klaslık şkolaya, sora 8 klaslık, sora da orta şkolasına (1-ci şkola) etişip, son-sonunda lițey oldu. Bu büük yortunun başında Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, nicä düşer…