Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?

Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?

Pazar günü, Hederlez ayın (may) 14-dä, “Eurovision – 2022” konkursun iplerini ellerindä tuttannar açıkladılar konkursun tarayanını – Ukraynadan “Kalush Orchestra” grupası: türküylän “Stefania”.

Ani “Eurovision – 2022” enseyecek Ukraynadan artistlär hiç birisinin şüpesi yoktu, çünkü incäzanaattan çoktan politka zanaatına dönän “Eurovision” yarışması bunu ölä ya da bölä yapaceydı, zerä onnar lääzımdı göstersinnär, ani Rusiyaya karşı cenk edän Ukraynadan arka olêrlar. Sansın başkası arka olmazmış gibi?!

Laf diil ondan, ani ensedi Ukrayna, ama laf ondan nicä “Eurovision – 2022” konkursun iplerini ellerindä tuttannar arışlara paklandılar, gülmää alıp, deyecez Romaniya gibi jüri azalarını, kapayıp onnarın aazlarını hem cambazlıklan çalıp onnarın ballarını ölä, nicä Moldovadan Romıniyanın verdii 12 ballını çaldılar, da, yalancılıklan hem ikiüzlülüklän, ekledilär onnarı Ukraynaya.

Bölä mındar “politikasızlıktan”, “demokratiyalıktan”, “dooruluktan”, “açıklıktan” kusacaan kalkêr. Ama çoyu, hiç iirinmedään, bu mındarlıkları bal erinä yuttu hem taa da yudaceklar. Zerä “evropalı” fistan giyän adamnarın arasında, Türkiye gibi erkeklik yok nicä olsun.

Ya getirin aklınıza nicä 10 yıl geeri “Eurovision – 2012” savaştı gülmää almaa Türkiyeyi. Ne yaptı Türkiye? Dooru, erkekliini gösterdi da 14.12.2012 günü, yollayıp “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına, kurdu “Türkvizyon” yarışmasını.

İtaliyanın Turin kasbasında olan “Eurovision – 2022” konkursunda Ukraynanın ardına erlär bölä payedildi: Sam Ryder (Büük Britaniya) – 2-ci er, Chanel (İspaniya) – 3-cü er, Cornelia Jakobs (Şvețiya) – 4-cü er, Konstrakta (Serbiya) – 5-ci er, Mahmood & Blanco (İtaliya) – 6-cı er, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers (Moldova) – 7-ci er h.t.b.
Источник anasozu.com
149

İlgili statyalar

(Видео) Молдова заняла 7 место на конкурсе Eurovision-2022

В финале песенного конкурса Eurovision-2022 участники от Молдовы группа «Zdob și Zdub» и братья Адваховы заняли 7 место. Всего от зрителей и жюри они получили 253 балла.  Молдавская группа и братья Адваховы исполнили композицию «Trenulețul». Жюри присудило исполнителям 14 баллов, а от зрители подарили свои 239 баллов.  Источник laf.md

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Büün Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü

Büün tamamnanêr 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da dünneyä bildirildi, ani Türkiye Respublikası kuruldu. Bu oldu ondan sora, açan koydu türk halkının Büük öndercisi Mustafa Kemal ATATÜRK hazırladı Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii hem teklif etti Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletsin hem temelä koysun onu. Bu iş ta aslışa çıktı 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da. Ozamandan beeri, bu diişikliklän, Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü kutlu hem mutlu olsun! Yaşasın Türkiye Respublikası! Источник anasozu.com

Pensionerka Tatyana VLAH: “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”

Pazar günü, Ceviz ayın 25-dä, Komratta geçti sıradakı protest mitingı, neredä, meydana çıkan insannar, Moldovada gaz hem paa durumuna, Moldova öndercileri hem devletin politikasına karşı çannarı düüdülär. Mitingta çeşitli bakışlar açıklandı, ama onnarın özü birdi – Moldova politikasıları hem Gagauziyanın önderciler hiç bir kerä milletin yanında olmayaceklar. Onnar sade kendi cannarını hem cöplerini düşünerlär, hem komşu devletä, Romıniyaya, izmet ederlär. Söleyeräk Kişinevun Komrada bakışı için, pitingta pay alan pensionerka Tatyana VLAH urguladı, ani vereräk pensionnerlara 1,5 bin ley kompensațiya “onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar”, çünkü kendilerinä 3-çär bin ley alêrlar. Bakmadaan ona, ani “Gagauziyanın insannarı Gagauziya öndercilerindän…

Türkiye Respublikasının 98-ci yıldönümünü kutluca olsun

Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Respublikasının kurulmasının 98-ci yıldönümü tamamnandı. Türkiye Respublikasının kurulması dünneyä bildirildi 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, ondan sora, nicä Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti hem temelä koydu türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün tarafından hazırlanan Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii. Bu diişikliklän Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”nan ilgili olarak insannara bir video mesaj yolladı: https://www.facebook.com/kisinevbe/videos/304812924814281. Türkiye Respublikasının 98-ci yıldönümünü kutluca olsun hem Türkiye Respublikası yaşasın! Источник anasozu.com