Bu dinnenmäk günnerindä Moldova yaz vakıdına geçecek

Bu dinnenmäk günnerindä Moldova yaz vakıdına geçecek

Her yıl mart ayın bitki cümertesi – pazar Moldova geçer yaz vakıdına.

Butakım, saatları lääzım olacek çevirmää bir saat ileri mardın 26-dan 27-nä karşı cümertesi gecä.

Saatların diişmesinä görä mart ayın 27 -si 2022 yılın en kısa günü olacek

 
Источник grt.md
167

İlgili statyalar

Açan, inadından, türkürdüklerini genä yalêêrlar

İki yıl geeri, 2021-ci yılın Baba Marta ayın 26-da Evropa Parlamentın deputatları 410 oylan (192 – karşı, 51 – ikiliktä) aldılar karar, ani Evropa Birliinä (EB) girän hem, bezbelli Moldova gibi EBya girmää isteyän devletlerdä yaz hem kış vakıdına geçmektän vazgeçmää. Ama sora, Evropa Parlamentın deputatların üstündä olan taa üstünnär bu kararı çiviledilär da, inadından, tükürdüklerini yalayıp, istediklerini yaptılar – saatları diiştirmektän vazgeçtilär. Evropa Birliinin 2021-ci yılın Baba Marta ayın 26-da alınan bu kararı yalan çıktı işin, bu yıl da yaz vakıdına genä geçeriz. Baba Marta ayın 26 gecesinin saat 03:00-dä, saatların oklarını bir saat ileri geçirip, bu iş yapılacêk.…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Baba Marta (mart) nomerı

Baba Marta (mart) ayın 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Baba Marta (mart)  ayın nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya insannarından Türk halkına 2 000 000 MDL para yardımı”, ““Marţişor”da bizimkilär Kişinevu, büüleyip, ayaa kaldırdılar”, “Açan, inadından, türkürdüklerini genä yalêêrlar”, “2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da olacek Gagauziya Başkanı seçimnerinä Baba Marta ayın 1-dä start verildi”, “Başkannaa soțialistlär  iki erdän urêrlar: hem Valkaneştän, hem Komrattan”, “Eski Gagauziya başkannarı enilenmää isteerlär”, “Adları belli oldu – “Gagauziyanın 2023-cü yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursu”, “Kongaz küüyün katakombaları sekretlarını açêrlar”, ““Kardeş Kalemler”dän Türk dünnäsının Türk milletinä candan-ürektän acızgannıı”, “Koranı yakıp țivilizațiyalılar barbarlaa yollandılar”, “Evropada bok böceklerin…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Baba Marta ayın (mart) nomerı

Baba Marta ayın (mart) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Baba Marta ayın (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!”, “ERDOĞAN SANDUylan telefon görüşmesi yaptı”, “Bakalım şindi alınan kararlar fikirimizi aktaraceklar mı?”, “Gagauziya Halk Topluşu Başı Türkiye Büükelçisinnän buluştu”, “Sud kontrolü altından alındı, sora da tekrar koyuldu”, “UKRAYNA CENGİ: Sürüdän ayırılan koyunu canavar iyer!”, “Moldovaya sıınan zavalı ukraynalı cenk kaçaklarına Türkiyedän yardımı etişti”, “Ukraynalı kaçaklara yardımnar için TİKAya I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanı”, “Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu”, ““Gagauziyanın 2022-ci yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursunu kazanannar ödüllendi”, “Aar atletikada Gagauziya sportçular medalileri süpürdülär”,…

Moldova futbol çempionatın sıradakı turların çıkışları Gagauziyanın komandalarına deyni nesoy

Geçti dinnenmäk günneri  Moldova futbol çempionatın “A” diviziyasının 18 — ci turu geçti. Onda  karşı — karşıya geldilär  iki futbol klubu Gagauziyadan: “Olimp” Komrat kasabasından hem “Sukliya”  Çadır kasabasından. Matç geçti Çadırda merkez stadionunda da oldu meraklı hem kızgın golların sayısınnan. Oyunun 10-cu minudunda meydanın çorbacıları çıktılar ileri urup golu musaafirlerin tokatlarına. Okadarki matçın çıkışına görä  Çadır futbolistleri tutturamadılar taramayı da kaçırdılar kendi tokatlarına iki gol. Bu takım  futbol klubu “Olimp” Komrattan  aldı  musaafirliktä kendisinä deyni  önemli taramayı da yaklaştı turnir tablosunda en kaavi beş  komandasına. Hep bu çevredä  “Bucak canavarları” hep ölä taradılar  bu klubu sayıylan 3-2. Gelecek tur…

8 Mart karılar günü kutluca olsun!

Pek paalı analar hem malilär, karılar hem gelinnär, kızkardaşlar, kızlar hem kızçazlar, 8 Mart karılar gününüz kutluca olsun! Allaa versin sizä hepsinizä saalık hem uzun ömür, kesmet, selemet, sevda, sevgi, tatlı dil, yalpak laf hem kucak dolusu çiçek. Dünnää dä barış, usluluk hem mutluluk olsun! Koruyun kendinizi hem “Saalık Allaa versin!” “Ana Sözü” redakţiyası Источник anasozu.com