Bomba patlaması haber: gagauzlar mı, provokatorlar mı?

Bomba patlaması haber: gagauzlar mı, provokatorlar mı?

04.05.2022. Bu gecä Gagauziyanın Tomay küüyün Çadır kasabası tarafına çıkışında ana yolun üstündä kim sä yazmış “ГагауZия с Vaми” hem yazının altında “Georgievskaya” denilän şiridi resimnemiş.

Bu haber gagauzinfo.md saytında verildii gibi, Moldovanın may bütün haber saytları ondan “bomba patlaması haber” yaptılar.

Kim bu yazıyı yazdı: gagauzlar mı, provokatorlar mı? Bu haber imin dermeninä su döker: rusiya taraftarlarının mi, osaydı onnarın, kim gagauzlardan azetmeer mi?

Belliki, bu işi şindi polițiya inceler, doorusunu da tezdä üürenecez, bezbelli.
Источник anasozu.com
187

İlgili statyalar

Haber Özel

Haber Özel Gagauz Dostluk, kültür ve dayanışma Derneğine bu etkinlikleri gerçekleştirmemiz için. Destek veren TÜRKSOY.( uluslararası Türk kültürü teşkilatı başkanlığı ) na ve Metro istasyonlarını tahsis eden İBB.başkanı sayın Ekrem İnamoğluna Gagauz halkı adına Teşekkür ederiz.( yenikapı , Taksim , Üsküdar, ve final tekrar Yenikapı metro istasyonları ) Necdet Ertuğrul..Genel Başkan . Источник www.gagauzya.com

Bakannıık komiteti hem Halk topluşu binasında bomba olması için haber diildi aslı

Büün, orak ayın 6-da, saat 11 üülenä doru  haberlendi, ani Bakannıık komiteti hem Halk topluşu binasında  bomba var. O vakıt taman Halk topluşun oturuşu  geçärdi. Poliţıya üürendiynän taa  geldi  orayı. Binayı  kontrol ettilär. Belli edildi ,ani  haber yalançıktı. ANNA ANGELOVA  Gagauziyanın poliţıya  bakannıın uzmanı: «Orak ayın 6-dä  poliţıyaya açtılar  telefon. Söledilär,ani  Bakannıık komitetin binasında  bomba var. Bizim uzmannar  birdän -bira yollandılar  orayı. Hep ölä  telefon açtık  Hatalı olaylarda bakannıına hem  hızlı medik yardımı  izmetinä. Bakanıık komitetin azalarını  hem deputatları  binadan çıkardık dışarı.Poliţıya uzmannarı  kontrol ettilär  bütünnä binayı. aaradılar  bombaları. karabinerları hem  Ug  izmetin çalışannarını  dışarda  insannarı  korudular.Şindiki  zaman olay için…

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı

Kırım ayın (dekabri) 9-da Kişinev Apeläțiya palatası aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu ev arestından serbest brakmaa da geçirmää daavacılık kontolü altına geçirmää. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları protest ettilär Kişinev Apeläțiya palatasında Kişinev Çokana sudun Kırım ayın (dekabri) 3-dän kararını, angısını aldı davacıyka Elizaveta BUZU. Kişinev Apeläțiya palatasının büünkü kararına görä, başlayıp Kırım ayın (dekabri) 9-dan beeri, Aleksandr STOYANOGLU 30 günä daavacılık kontolü altına geçiildi. Источник anasozu.com

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı

Kırım ayın (dekabri) 9-da Kişinev Apeläțiya palatası aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu ev arestından serbest brakmaa da geçirmää daavacılık kontolü altına geçirmää. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları protest ettilär Kişinev Apeläțiya palatasında Kişinev Çokana sudun Kırım ayın (dekabri) 3-dän kararını, angısını aldı davacıyka Elizaveta BUZU. Kişinev Apeläțiya palatasının büünkü kararına görä, başlayıp Kırım ayın (dekabri) 9-dan beeri, Aleksandr STOYANOGLU 30 günä daavacılık kontolü altına geçiildi. Источник anasozu.com

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı

Kırım ayın (dekabri) 9-da Kişinev Apeläțiya palatası aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu ev arestından serbest brakmaa da geçirmää daavacılık kontolü altına geçirmää. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları protest ettilär Kişinev Apeläțiya palatasında Kişinev Çokana sudun Kırım ayın (dekabri) 3-dän kararını, angısını aldı davacıyka Elizaveta BUZU. Kişinev Apeläțiya palatasının büünkü kararına görä, başlayıp Kırım ayın (dekabri) 9-dan beeri, Aleksandr STOYANOGLU 30 günä daavacılık kontolü altına geçiildi. Источник anasozu.com