Karikatura – Bölä dä olȇr…


Avtor- İrina Taukçı
575

İlgili statyalar

Video: KOMRATTA COVİD-BÖLÜMÜ DOLU

Covid-bölümü Komrat kasabasında dolu. Bunu için haberledi Komrat doay bolniţasının direktoru Nina Raylän.   Komrat Covid-merkezindä 62 er vardı — hepsi dolu.   Her gün ama eni hastaları getirerlär. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Durum diişilmeer. Er yok. İnsan  yatȇr hayatta da. Bölä da olȇr». Nina Raylän hep ölä nışannadı, ani kabledän vakţinayi insan taa kolay hastalıı atladȇr. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru:«Biz inançlan var nasıl sölelim, ani vakţinadan var büük fayda insana. Eer onnar hastalanarsaydılar — taa iy geçireceklär». Komrat Dolay bolniţasının baş doktoru Nina Raylän nasaat eder insan esaba alsın profilaktika işlerini bölä nicä sık ikamaa ellerini, giimää  maskaları. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş…

Gagauzka İrina PERÇEMLİ Ankara Universitetını brincilär arasında başardı

Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasınnan dört yıl geeri Ankara Universitetına üürenmää girän gagauzka İrina PERÇEMLİ, 4,00 notadan 3,91 alarak, kendi fakultetını birinci olarak başardı. İrina PERÇEMLİ, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Suleyman DEMİREL lițeyini başarıp, 2018-ci yılda, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasına görä, Ankara Universitetın politika bilgileri fakultetın halklararası ilişkilär bölümünä girdi da te, bu fakultetın studentlarının arasında birinci olarak hem diplomunda 4,00 notadan 3,91 alarak, 2022-ci yılda bu fakulteti birincisi oldu. Şindi İrana PERÇEMLİ düşüner Türkiyidä üürenmesini ilerletmää da halklararası ilişkilär uurunda doktora aaraştırmalarını yapmaa, bildirer Türkiyenin Anadolu Agenstvosu. Источник anasozu.com