Başküüyüdä geçti voleybol turnirı Çernobıl sonuçlarını yokedicilerin hatırına

Çiçek ayın 30-da Başküüyüdä voleybol turnirı  geçti. Oyun geçti, ki anmaa  insannarı, angıları katıldılar Çernobıl hatalı olayın sonuçlarını yokedilmesinä. Onnar şindän sora geçindilär, ama insannar tutȇrlar bu yaşayannarı aklılarında.

Turnirda pay aldılar takımnar Komrattan, Tomaydan, Beşalmadan hem Başküüyündän.

Çernobıl  hatalı olayın sonuçlarını yokedennerini anmak için turnirlar verer kolaylık terbietmää uşaklarda patriotik duygularını, nışannadı Başküüyünün primarı Sergey Sapunjı.

«Biz mutluyuz, ani hepsi takımnar bizim teklifimizä görä pay aldılar bu gün turnirda. Hem  aklımıza getirecez  kahramannarı, hem  dä  sport  becermeklerini  üüseldecez», — söledi primar.

Başküüdä  voleybol  turnirını  geçirmää  fikiri verdi  «Gagauziyadan Çernobıldä pay alannarı» cümnä topluluun başı Emmanuyıl Velikov.

«Biz  gençlerin akılına getireriz, ani  bizim vatandaşlar da  yardım ettilär  Çernobıl avariyasını  yok etmää. Sayȇrım, ani sıkça bölä oyunnarı lääzım  geçirmää», — söledi Emmanuyıl Velikov.

Komrattan voleybol  takımın  trenerı  İgor Tabakar nışannadı, ani bölä oluşlar taa saalıklı  gençleri  yapȇrlar, terbiederlär  onnarda havezi  saalıklı  yaşamaa.

«Bölä turnirlär ilerlederlär diil sade sport havezini, ama dostluu takımnarın arasında», — ekledi trener.

Herbir takımda 10  oyuncu vardı: 6-şar pay alan  hem 4-där yedek olarak. Oyuncuların yaşı 18 –dän büüktü. Baş daavacı oldu  Hristofor Vidov.

«Hepsi  takımnar  kaavi. Küülerdä uşaklar severlär voleybolu. Olacȇk meraklı», — söledi daavacı.

3 saadın içindä sportçular yarışardılar ilk eri kazanmak için. Turnirin sonunda Komradın takımı en kaavi tanıldı, ikinci Tomay küüyün sportçuları oldular, üçüncü eri kazandı Başküüyünün takımı.
Источник grt.md
220

İlgili statyalar

Kıpçakta geçti İvan Kopuşçu adına voleybol turnirı

Kıpçak küüyündä voleybol turnirı yapıldı sport veteranın İvan Kopuşçunun adına. Sportçu ilk, kim başladı voleybol  turnirlarını Gagauziyada geçirmää. Bu sport yarışmalarında takımnar Avdarma, Kayrakliya hem Kopçak  küülerindän pay aldılar. Voleybol Kıpçak küüyündä en ilerleyan sport soylarından biriydi. Voleybol küüdä başladılar oynamaa  1950-ci  yıllardan. Sport veteranı İvan Kopuşçu  ozamannar voleybol takımında oynardı. Onun laflarına görä sport yardım eder  herbir  iştä. «Ne lääzım voleybol oynamaa deyni: top, setka hem iki direk. 1951-ci -52-ci  yıllarda okula taa gezärdim hem  voleybolu  sevärdim. Kıpçak  hem  Kayrakliyä takımnarın ilk buluşması 1955-ci  yılda oldu. Biz ozaman ensedik», — annatı voleybol veteranı. Kıpçakta var  düşünmeklär, nicä  sport  infrastrukturasını…

Gagauziya hem Tiraspol komandaları buluştular Komratta voleybol turnirindä

Geçän  dinnenmäk günnerindä Komrat gençlik  merkezindä geçti voleybol turniri.  Onda pay aldılar  beş komanda Gagauziyadan  hem voleybolistlär Tiraspol kasabasından. İdeyäylan geçirmää turnırı  çıktılar Kirsovo küüyün komandası hem küüyün yaşayanı  Olga Sukman. Turnirdä pay aldılar  komandalar Komrattan, Tiraspoldan, Tomay, Avdarma  hem Kirsovo küülerindän.  Turnirın hazırlayıcısı Olga Sukman urguladı, ani ideyä geçirmää  yarışmakları peydalandı ondan sora, nicä bir- iki keret  oynadılar bu komandalarlan türlü erlerdä da kararladılar tutturmaa saalıklı yaşamayı  geçirip bu turnirı. “Oynadık bir sıra da bän gördüm, ani onnar isteerlär oynamaa,  hem belli etmää en ii komandaları. İlk keret pay alȇr Komrattan da komanda, var başkaları da, angıları isteerlär. Da…

Gagauziyada voleybol çempionatı geçti. Tarayan kim oldu?

Komratta kızlar hem karılar arasında voleybol çempionatın finalı geçti. Çempion adı için Gagauziyanın üç dolayanından altı komanda (takım) güreşti. Yarışmalar geçän dinnenmäk günnerindä geçtilär. Gagauziyanın voleybol çempionatında birinci eri kazandı Kıpçak küüyünün takımı, ikinci eri aldı Çadır — Lungadan Moşkov adına liţeyin takımı, üçüncü oldu Valkaneşttän takım.  Hepsi altı komanda, angıları finalda oynadılar, profesional oyununu gösterdilär. Sportsmennerä deyni yarışmaklar islää bir kolaylık kendi becermeklerini göstermää. Moşkov adına liţeyindän voleybolcuya Anastasiya Lazarevaya deyni yarışmak başarlı çıktı. Anastasiyanın trenerı İon Dimitrov söleer, ani uşaklar büük havezlän voleybola gezerlär. Haliz kızlar kendileri da paylaşȇrlar, ani bunda durgunmayaceklar da voleybol oynamak uurunu taa üüsek…

Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında. Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı. «Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».    «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik …

Dört kız komandası yarıştışlar Komrat kuboo için voleybol turnirindä

Komratta  voleybol turnirı kız komandaların aralarında geçti. Onun neeti — ilerletmää hem genişletmää  voleybolu Komrat yaşayannarın aralarında,  meraklandırmaa uşakları sportlan zanaatlansınnar,  hem kaldırmaa  muniţıpal  sport okulun uurunu. Yarışmakların hazırlaycıları oldu Komrat primariyası  hem sport okulu. Voleybol  turnirindä  Komrat kuboona pay aldı 4 komanda Komrattan, Kıpçak küüyündän, Bessarabka hem Çadır kasabalarından. “Turnirä hazırladık  baaşışları:  ilk er için — kubok, ödül hem diplom. Hep ölä primariya  verer para  baaşışlarını ilk er için-1500 ley, ikinci-1300 ley, ücüncü-100 ley”, — açıkladı Komrat  muniţipal sport okulun başı Gennadiy Tulba.  Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştı Komrat nasaatın azası Sergey Külaflı. “Dilerim sizä ii pay alasınız yarışmaklarda,…