Başımızın belası – yalancı tukannar

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin.

Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için. Zerä tukannarın arasında da, nicä da herbir milletin arasında, var öleleri da. Diil çok, ama var!

Gagauzlar artık beşüz yıldan zeedä yaşêêrlar Bucak topraklarında. O beşüz yılın son ikiüz yılın zeedsinä yan-yana, komuşulukta, bulunêrlar. Ama bölä komuşuylan yan-yana bulunmak pek kolay diil, zerä o komuşuluktan başımıza çok kerä bela geldi. Diil hepsindän, kimilerindän, ama geldi. Taa çok o yalancılardan.

Bütün ikiüz yıl için büün zor sölemää, ama ani gagauzlar ileri vermärdilär kızlarını gelin tukannara hem oollarını da brakmardılar onnarın kızlarına evlensinnär – bu da aslı, bunda genetik uurunda mutlaka bişey vardı.

Nicä eski rus zamanında, ölä da sovet vakıdında o yalancı tukannar başımızın belası oldular. Devlet rejimı da bu üzerä onnarı herkerä bizä karşı kullanardı: gagauz küülerin hem bölgelerin başları yapardı, gagauz kolhozlarına predseatel hem partorg koyardı, gagauz rayonnarının raykomnarının başına atardı.

Büün da Gagauziyada ölä yapılêr! Gagauziya Başkanı, etnik gagauzun hem bolgarkanın kızı (bak: https://www.gagauzia.md/ru/administracziya-regiona/bashkan-gagauzii/informacziya-o-bashkane.html), kilit noktalara, İspolkoma, Upravleniyalara, devlet kuruluşlarına, bolnițalar başına, şkolaların hem uşak başçaların direktorluuna, universitet kafedralarına, Bilim merkezinä, hereri bulgarları koyuldu, küülerimizdä hem kasabalarımızda şkolalarımızı bulgar şkolaları yaptı, uşak başçalarını bulgar başçalarına çevirdi. Tezdä bulgar kasabalarını hem küülerini Gagauziyanın içinä açacek…

Bu üzerä da onnar kendilerini bizdän üst görerlär, da bizi, gagauzları, ezerlär: aaçlıkta ekinnerimizi aldılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=836&v=9k-WAXIcPsk&feature=emb_logo videonun 13:50 minudu) da gagauzlar aaçlıktan öldülär, küülerimizdä erleşip, küülerimizin adlarını diiştirärdilär (Baş küüyünü Kirsova yaptılar), avtonomiyamızı kurarkana bizä köstek koydular, herkerä Gagauz Dilinä karşı gittilär hem diil bir kerä…

Şindi da, açan “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu kuvetlän işlemää başladı, o yalancı tukannar, ortalıı karıştırıp hem yalannan doldurup, bizim Gagauz Dilimizä karşı o ortalıı yalannan kaldırmaa hem cümnenin fikirini yalannan karıştırmaa başladılar.

Bu durumda çok laf sölemää istämeerim, ama onnara sormaa isteerim: Gagauziyamız olmaydı, siz neredä olceydınız? Universitetımız hem devlet kuruluşlarımız olmaydı, siz neredä işleyeceydiniz? Siz, bir auç kişi olarak, Gagauziyamızı nicä elä aldınız?

Gagauzların kurduu bücettan iyersiniz hem nestedersiniz, şindi da Gagauz Dilimizä karşı kalkêrsınız. Esap sizdä hiç mi yok?! Ama neredä miskinnerdä hem yalancılarda esap varmış?

Bilin, ani Gagauz Dilimizi biz sizä kurban vermeyecez hem “İdiiniz çanaan içinä paklanmayın!” Bunnarı unutmayın, zerä tekerlek dönecek da sizin insannarınız yalancıları hem miskinneri boklaa atacek.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Resimin avtoru Yuliya BASS
Источник anasozu.com
537

İlgili statyalar

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin. Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için. Zerä tukannarın arasında da, nicä da herbir milletin arasında, var…

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr. Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr. Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını…

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr. Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr. Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını…