Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda.

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar.

“Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah.

Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka dolayların uzmannarı sa kablederlär  finans yardımını sıcak hem energiya ödemesi için. Bu işi yapmaa deyni, Bakannık komiteti teklif eder devlet bücetinä diişilmekleri geliştirmää.

“Administrativ hem teritorial kanonnarına görä bizim iki kasabamız hem Komrat munuţipiyası girmeerlär dolay merkezleri sayısına.  Üüretim kodeksinä görä finans yardımı veriler o üüredicilerä, angıları işleerlär küülerdä hem dolay merkezlerindä. Yazık, ama Moldova büün bu işi esaba almȇȇr, ne olȇr sebep ona, ani üüredicilär 3 yıl bu yardımı  kabletmeerlär”, — söledi üüretim bakanı.

Bundan kaarä Bakannık Komiteti teklif eder diişilmekleri, angıları vereceklär kolaylıı bu uzmannara işlemää Moldovanın hem Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında.

“Alarak esaba teklif edilän kanonu, lääzım zeedelensin temel iş saadı süresi. Bu sayıya girerlär üürenmäk kurumnarın öndercileri, üüredicileri hem uşak başçaların terbiedicileri”, — açıkladı Natalya Kristeva.

Bakannık Komitetinnän teklif edilmiş proekt lääzım bakılsın Gagauziya Halk Topluşunnan.
Источник grt.md
196

İlgili statyalar

Bakannık Komiteti kayıl oldu Moldova Üüretim kodekdinä teklif edilän çoyu diişilmeklärlän

Bakannık komiteti açıkladı bakışını üüretim kodeksinä diişilmeklär için. Bu diişilmekleri teklif etti Moldova üüretim ministerlii. Moldova üüretim ministerlii yolladı Gagauziyaya Bakannık Komiteti baksın deyni  Üüretim kodeksinä diişilmeklär kanon proektini. Bakannık Komiteti kendi oturuşunda  açıkladı  kendi bakışını bu dokument için. “Bakannık Komiteti tutturȇr bu diişilmekleri. Kanona görä onnar yapılaceklar 18, 21, 48, 134 statylarına. Bitki yılların süresindä Bakannık Komiteti herzaman açıklardı, ani bu statyalara lääzım diişilmekleri yapmaa. Bu bölümnär baalı üüretim sferasında menecmentlan. Lääzım  baş funkţiyaları pay etmää”, — söledi Gagauziya üüretim bakanı  Natalya Kristeva. Üüretim bakanın laflarına görä diişilmeklerin listesindä var punktlar, angıları için çoktan  Bakannık Komiteti sölärdi. “Biz çoktan…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…

Üürenmäk kurumnarında üüredicilär etişmeer. Çıkış var mı?

Devletin okullarında hem uşak başçalarında 2 bindän zeedä üüredicilerin hem terbiediedicilerin serbest vakansiyaları var. Bunu üüretim ministerlii haberleer. Bu sayı 200 kişiyä taa çok, nekadar bıldır, açan yakın 1900 üüredici etişmärdi. En çok vakansiya Kişinov kasabasında. Gagauziyada da 146 üüredici lääzım. Eni üürenmäk yılında taa pek başlayacek duyulmaa üüredicilerin hem terbiedicilerin etişmemezlii. Büünkü gün 2161 uzman lääzım, 186 kişiyä taa çok nekadar bıldırkı yıl. Avtonomiyada 146   üüredici  lääzım.    31 kişi  açıkladı istemeyi işlemää şkolada.   Nicä nışannadı Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva, bu sayı yılın çeketmesinädän var nicä diişsin. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya  üüretim bakanın başı : -«Bilinmeer hepsi mi onnar okullara…

Hazır mı üürenmäk yılına Gagauziyanın okulları – açıkldı üüretim bakanı

Gagauziyanın okulları eni yıla hazırlanȇrlar. Nesoy işlär bununnan baalı kurumnarda geçiriler, avtonomiyanın üüretim bakanı Nataliya Kristeva «Dialog v studii» programasında GRT kanalında açıkladı. Gagauziya  üüretim bakannıın  uzmannarı herbir üürenmäk kurumuna giderlär dä kontrol ederlär, nesoy onnar eni üürenmäk yılına hazır, haberledi üüretim bakanı Natalya Kristeva. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya üüretim bakanı: «Mai hepsi üürenmäk kurumnarı hazır uşakları kabletsinnär. Elbetki, ani kapital düzmäk işlerini onnarda yapmaa deyni büük kolaylıklarımız yoktu. Hererdä sade gözelletmäk işleri geçirildi. Tertiplendi odalar, boyandı hem kireçlendi». Ki geçirmää üürenmäk kurumnarında kapital düzmäk işlerini  lääzım regional hem Moldovanın merkez kuvetleri birleşsinär, maasuz programaları kabletsinnär hem giriştirsinnär, sayȇr üüretim bakanı.…