Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Küçük ayın (fevral) 4-dä, may üç ay buuşmaktan sora, Gagauziya Halk Topluşunda bulundu taa bir ayık oy da, son-sonunda, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını, Başın yardımcılarını, GHT komisiyaları predsedatellerini hem GHT Prezidiumun azalarını seçti.

Nicä artık bildirdik, Gagauziya Halk Topluşu Başı 18 oylan seçildi Dimitriy KONSTANTİNOV (Ferapontyevka № 21 seçim bölümü).

Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcıları 17-şär oylan seçildilär: Georgiy LEYÇU (Çadır № 6 s.b.), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) № 32 s.b.) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat № 3 s.b.).

Bundan sora GHT komisiyaları predsedatellerinin kandidaturalarını teklif etti GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV.

Komisiya predsedatelleri oldular:

Nikolay İVANÇUK (Çadır № 5 s.b.) – ekonomika hem finans komisiyası;

Mihail JELEZOGLU (Kiriyet №25 s.b.) – reglament komisiyası;

Dimitriy MANASTIRLI (Kıpçak № 31 s.b.) – bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyası;

Valeriy MANASTIRLI (Kıpçak № 30 s.b.) – çiftçilik işleri komisiyası;

Valentin GAYDARCI (Karbalı №23 s.b.) – saalıı korumak işleri komisiyası;

Nikolay RAYA (Düzginca № 18 s.b.) – industriya işleri komisiyası;

Ruslan UNİLOVSKİY (Svetloe № 34 s.b.) – dış ilişkileri hem erindeki çorbacılık işleri komisiyası.

İlya UZUN (Rus Köselisi № 33 s.b.) – gençlik hem sport işleri komisiyası;

Sergey ZAHARİYA (Kongazçık № 29 s.b.) – yuridika işleri komisiyası.

Sindi sırada Gagauziya Halk Topluşunda Gagauziya İspolkomun azalarının enidän temellenmesi. Bu azaların kandidaturalarını lääzım teklif etsin Gagauziya Başkanı.
Источник anasozu.com
166

İlgili statyalar

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Bakmadaan ona, ani 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär Bucak küüyündän kavgadan başladı hem taa sora da çokça ufak ezmeklär hem kösteklär oldu, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär saaselem oldu. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) şindilik açıklamalarına seçim bölümnerdä sonuçlar bölä: Çadır № 7 s.b. – Elena YURÇENKO seçildi; Valkaneş № 8 s.b. – Aleksandr TOPORAŞ seçildi; Valkaneş № 9 s.b. – Dimitriy TOPAL seçildi; Avdarma № 11 s.b. – Aleksandr DİNJOS seçildi; Beşgöz № 14 s.b. – İvan KARACA seçildi; Çeşmä küüyü № 16 s.b. – Leonid KÖSÄ seçildi; Çok-Maydan № 17 s.b. –…

Vakıdı taa yımırta kapuya gelincä çekti

(Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı) Gagauziya zakonnarına görä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Kasımın 8-dä imzaladı Kararı, ani Kasımın 12-dä Halk Topluşun kurucu toplantısını yapmaa. Nicä bilersiniz, Komrat Apeläțiya Palatası taa Canavar ayın (oktäbri) 12-dä temelleştirdi hem tanıdı GHTnın VII-ci toplumun hepsi 35 deputatın mandatlarını da Kasımın 12-si – bu son gündü, nezaman vardı nicä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısını toplamaa. Bileräk, ani tokada kış urêr hem eşiktä eni yıl durêr da insana yardım için GHTdan çok faydalı kararlar beklener hem, bakmadaan ona, ani nekadar tez lääzım kabledilsin Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetı, Başkanka gene dä son…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…

Çiftçilik soruşlarında Halk Topluşun komisiyası geçirdi oturuşunu Kırlannar küüyündä

Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Çiftçilik bölümündä büünkü durumu üürenmää deyni komisiya dolaştı Kırlannar küüyündä bulunan bir çiftçi çorbacılıını, haberler Halk Topluşun presa izmeti. «Cotov Agro» çorbacılıın başı Saveliy Radov annattı damna sistemanın iilikleri için başçalara deyni, ne onun bakışına görä pek aktual bakarak bölgemizin klimat özelliklerinä. Çorbacılıkta tepliţalar, başçalar hem baalar sulanerlar damna sistemasından. Su her zaman olsun deyni yapıldı suyu toplayan rezervuar. Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Komisiya plannadı bölä buluşmakları yapmaa Gagauziyanın herbir dolayında, deyni annamaa ne durumda bulunȇrlar çiftçilär büün. Gözä alınacȇklar ilkin küçük çorbacılıklar, angılarında…