Bakalavr-2022 hepsi kurallara görä geçecek

Bakalavr-2022 geçecek hepsi kurallara görä, angıları geçän yıl vardı. Pandemiya da bu işi zeedä dolaştırmayacek. Ekzamennär geçeceklär eni programalara görä, esaba alarak eni plannarı, angılarını 2019 yılda kararladılar.

Bu yıl Bakalavr ekzamennerini geçireceklär, bakmayadan pandemiya durumuna, angısı koronaviruslan baalı. Bunu için haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva GRT FM yayınında. O nışannadı, ani ekzamennarı kolaylatmayaceklar, nicä geçän yılda.

“Biz ölä sınaştık türlü kataklizmalara, ani hepsi olaylara hazırız. Ama bügün laf gitmeer, ani ekzamennär var nicä nesoysa sebeplerä görä geçmesinär”, — söledi üüretim bakanı.

Gelän vakıtta liţey üürenicileri ilk testları yazaceklar, ki bakalavr eksamennara kadar kendi bilgi uurunu denemää.

Ekzamennar hep o formatta geçeceklär, nicä başka yıllar. Denemäk testları göstereceklär uşakların bilgilerini, çünkü kimi testlarda var diişilmeklär. Rumin dili hem istoriya testlarında onnar belli. Şkolalarda bunu bilerlär, onnar çoktan lääzımdı başlasınnar uşakları hazırlamaa. Başarannara lääzım konsultaţiyaları versinnär, bu iş gider. Konsiltaţiyalar veriler uşaklara”, — haberledi Natalya Kristeva.

Kameralar hep kalaceklar, ki gözletmää ekzamennerin geçirilmesini. Kendi faydalıını bitirennär saklı birerdän yazmasınnar deyni onnar gösterdilär.

“Uşaklar bilerlär, ne onnarı bekleer. Bän hem kendi kollegalarıma, hem üürenicilerimä sölerim, ani onnar kendi bilgilerinä dayanarak var nicä ii hazırlansınnar. İlktän biz sölärdik uşaklara, ani en önemli ekzameni vermää, ama şindi nışannȇȇrız, ani en önemli , ki kendi notalarına görä onnarı vermää, angılarını uşaklar 10-cu, 11-ci hem 12-ci klasslarda kablettilär”, — urguladı bakan.

2021 yılda bakalavr ekzamennerini 79% kandidat verdi, onnarın sayısı 12 880 kişi. Moldova üüretim ministerliin haberinä görä, yaraştırarak geçän yıllarlan, üürenicilerin orta balı da üüseldi 7,04 baldan 7,19 baladan, yaraştırarak 2019 yıllan.

 
Источник grt.md
294

İlgili statyalar

Gagauziyada bakalavr ekzamenerini verdilär bitirennerin 90% zedä

Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala. Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı». Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri. NATALYA…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Gagauziyada ilk klaslara uşakları kablederlär

Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek». Bakmayarak buna,…

Bakannık Komiteti kayıl oldu Moldova Üüretim kodekdinä teklif edilän çoyu diişilmeklärlän

Bakannık komiteti açıkladı bakışını üüretim kodeksinä diişilmeklär için. Bu diişilmekleri teklif etti Moldova üüretim ministerlii. Moldova üüretim ministerlii yolladı Gagauziyaya Bakannık Komiteti baksın deyni  Üüretim kodeksinä diişilmeklär kanon proektini. Bakannık Komiteti kendi oturuşunda  açıkladı  kendi bakışını bu dokument için. “Bakannık Komiteti tutturȇr bu diişilmekleri. Kanona görä onnar yapılaceklar 18, 21, 48, 134 statylarına. Bitki yılların süresindä Bakannık Komiteti herzaman açıklardı, ani bu statyalara lääzım diişilmekleri yapmaa. Bu bölümnär baalı üüretim sferasında menecmentlan. Lääzım  baş funkţiyaları pay etmää”, — söledi Gagauziya üüretim bakanı  Natalya Kristeva. Üüretim bakanın laflarına görä diişilmeklerin listesindä var punktlar, angıları için çoktan  Bakannık Komiteti sölärdi. “Biz çoktan…

Valkaneş Doljnenko adına liţeyi kabletti uşakları Ukrainadan

Hergün  avtonomiyaya Ukrainadan  uşaklar  kendi  aylelerinnän gelerlär, kimi onnarın  arasından kendi  başına sınırı  geçerlär. Gözletmelerä  görä, onardan taa çoyu okullarda üürenerlär. Birkaç gün geeri onnar kendi Vatanında şkolaya gezärdilär, ama bir kıpımda hepsi diişildi, onnar zorlan  kendi  duuma erini braktılar. Gagauziyanın üüretim  kurumnarı vererlär kolaylıı bu uşaklara ilerletmää üürenmeyi. Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko  adına  liţeyi  kabletti 9 uşaa. Onnar gelerlär okula sesleyici olarak. Nota onnara koymȇȇrlar. Uşaklar ana üüretim kurumnarın onlayn derslerini da var nicä seslesinnär. Ukrainda cenktän kaçan insannarın uşaklarını kablettilär Valkaneş kasabasında Aksenty Doljnenko adına liţeyinä. Onnar tez üüretim proţesinä katıldılar. Korkunçlu durumun beterinä Odessa kasabasında Aleksey hem onun…