Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Yazıcılar Birliin halklararası ilişkilär Sekretari Salim BABULLAOGLU açıkladı, ani Azerbaycan Respublikasının Prezidentı saygılı İlham ALİEVın 60 yıllık yubileyinnän baalı Yazıcılar Birliinä türk respublikaların hem türk halkalrın yaşaadıı erlerin literatura hem incäzanaat jurnalları hem gazetaları öndercileri adından kutlama mektubu etişti. “Təmrin” jurnalın saabisi hem yazı direktoru Şaraf YILMAZın inițiativasına görä hazırlanan hem 12 baş redaktorun imzalandıı kutlama mektubunda deniler:

“Ekselansları, sevgili İlham Haydar oolu!

Buyurun da duma gününüzlän hem 60-cı yıldönümünüzlän ilgili candan kutlamalarımızı hem en ii dileklerimizi kabul edin. Sizä üüsek devlet kuvedindä başarılar dileriz, önceliklän sağlık. Biz, türkdilli memeleketlerin literatura, incäzanaat jurnalların hem gazetaların liderleri olarak, kardaş Azerbaycanın enseyişlerinä Sizinnän barabar sevineriz, mudrik öndercilliniz altında memleketinizin bundan sora da ilerlemesi, eni uurlar, taa nekadar enseyiş kazanacaana inanımızı bildireriz, bu yolda Sizä yorulmazlık arzu ediriz…”.

Mektubu Türkiyedän “Təmrin” jurnalı adından Şaraf YILMAZ, “Kardeş kalemler” jurnalı adından Yakup ÖMEROĞLU, “Türk Edebiyatı” jurnalı adından İmdad AVŞAR, Kazakistandan “Bilim Times” jurnalı adından Erkinbek TURGUNOV, “Samuryg” jurnalı adından Dauletkerey KAPOĞLU, Özbekistandan “Kitab dünyası” gazetası adından Khosiyat RÜSTEM, Kırgizistandan “Ala-Too” jurnalı adından Markabay AAMATOV, Poyraz Makedoniyadan “Köprü” jurnalı adından Leyla Şarif EMİN, Rusiya Federațiyası-Tatarıstandan “Kazan utları” jurnalı adından Rüstam GALİULLİN, Başkurdistandan “Başkurdistan kızı” jurnalı adından Gülnaz KUTUYEVA, Ukrayna-Krımdan “Nenkecan” jurnalı adından Zera BAKİROVA, Moldova-Gaqauz Erindän “Ana sözü” gazetası adından Todur ZANET imzaladılar.

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması
Источник anasozu.com
195

İlgili statyalar

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”. “Farben der Kunts” literatura…

Gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı – “Kırlangaç”

(Çıkmasının 30-cu yıldönümünä) Artık uzak olan 1991-ci yılda, açan Gagauz Respublikasını tanımak hem gagauz milletin dilini hem kulturasını ilerletmäk hakları için karma-karışık politikalı kavgalardan ortalık sarsılanardı, Kişinevda dünneyä geldi gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı. Bu sadecä ilk jurnal diildi bu, ne pek önemni – uşaklar için bir jurnaldı. O yıllarda, açan hepsicii toptan daldılar politikaya hem gagauz kulturasının gelecektä ilerlemesinä, vardı bir insan, angısı aktiv politika güreşindän kaarä, gagauz dilin ilerletmesindä hem genişletmesindä aslı işleri yapardı. O insan – yazıcı Todur ZANETtı. Todur ZANET 1988-ci yıldan beeri artık çıkarardı gagauzların ilk periodika basımını – “Ana Sözü” gazetasını, angısı açıklardı Gagauziyanın…

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

Teatruculuk Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasında gagauz Milli teatrusında 5 premiya

Bu yıl Kişinevda Moldova Respublikasının Teatruculular Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasına “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rus dilindä “Körların memleketi” spektaklisinnän 16 nominațiyadan 5-ni kazandı. “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun kazanan premiyalar bunnar oldu: “Pötr BARAKÇI adına premiya” – teatrunun adından kabletti Mihail KONSTANTİNOV; “En islää dramaturgiya spektaklisi” – “Körların memleketi” spektaklisi (rejisör – Denis BABURİN); “En islää horeografiya hem plastika” – Olga YAKİMÇENKO hem Dimitriy AHMADİYEV; “İkinci planın en islää karı oyuncusu” – Natalya İVANÇUK; “En islää incäzanaat öndercilii” – Mihail GAGAUZ. Kutluca olsun hem taa çok başarılar! Источник anasozu.com