Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Yazıcılar Birliin halklararası ilişkilär Sekretari Salim BABULLAOGLU açıkladı, ani Azerbaycan Respublikasının Prezidentı saygılı İlham ALİEVın 60 yıllık yubileyinnän baalı Yazıcılar Birliinä türk respublikaların hem türk halkalrın yaşaadıı erlerin literatura hem incäzanaat jurnalları hem gazetaları öndercileri adından kutlama mektubu etişti. “Təmrin” jurnalın saabisi hem yazı direktoru Şaraf YILMAZın inițiativasına görä hazırlanan hem 12 baş redaktorun imzalandıı kutlama mektubunda deniler:

“Ekselansları, sevgili İlham Haydar oolu!

Buyurun da duma gününüzlän hem 60-cı yıldönümünüzlän ilgili candan kutlamalarımızı hem en ii dileklerimizi kabul edin. Sizä üüsek devlet kuvedindä başarılar dileriz, önceliklän sağlık. Biz, türkdilli memeleketlerin literatura, incäzanaat jurnalların hem gazetaların liderleri olarak, kardaş Azerbaycanın enseyişlerinä Sizinnän barabar sevineriz, mudrik öndercilliniz altında memleketinizin bundan sora da ilerlemesi, eni uurlar, taa nekadar enseyiş kazanacaana inanımızı bildireriz, bu yolda Sizä yorulmazlık arzu ediriz…”.

Mektubu Türkiyedän “Təmrin” jurnalı adından Şaraf YILMAZ, “Kardeş kalemler” jurnalı adından Yakup ÖMEROĞLU, “Türk Edebiyatı” jurnalı adından İmdad AVŞAR, Kazakistandan “Bilim Times” jurnalı adından Erkinbek TURGUNOV, “Samuryg” jurnalı adından Dauletkerey KAPOĞLU, Özbekistandan “Kitab dünyası” gazetası adından Khosiyat RÜSTEM, Kırgizistandan “Ala-Too” jurnalı adından Markabay AAMATOV, Poyraz Makedoniyadan “Köprü” jurnalı adından Leyla Şarif EMİN, Rusiya Federațiyası-Tatarıstandan “Kazan utları” jurnalı adından Rüstam GALİULLİN, Başkurdistandan “Başkurdistan kızı” jurnalı adından Gülnaz KUTUYEVA, Ukrayna-Krımdan “Nenkecan” jurnalı adından Zera BAKİROVA, Moldova-Gaqauz Erindän “Ana sözü” gazetası adından Todur ZANET imzaladılar.

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması
Источник anasozu.com
368

İlgili statyalar

Serkan KAYALAR enidän TİKA Başkannıına atandı

Türkiye kultura ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun teklifinä görä, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN kendi Kararınnan Serkan KAYALARı enidän TİKA Başkannı koydu. Bu kolaylıkta da, Gagauz Milli Marşın avtoru olarak, “Ana Sözü” gazetasının, bütün gagauz hallkın hem kendi adından Saygılı Serkan KAYALARın Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunun  (TİKA) Başkannıına enidän atanmasınnı büük sevinmeliklän kutlêêrız. Moldovada hem Gagauziyada TİKAnın yaptıkları hem yapılacek proektaları için çok-çok şükür ederiz . Canabisinä, TİKA yolunnan Türkiyenin Bayraa hem adı altında yapılan bütün dünnääda proektların aslıya çıkarılmasında candan başarılar dileriz. Akademik Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasının Baş redaktoru Foto: tika.gov.tr Источник anasozu.com

GRTdan Akademik Todur ZANETä hem “Ana Sözü”nä kutlama

Gagauziya Radio hem Televideniyeylan (GRT) cümne Kompaniyasının adından onun zaametçileri Valentina KOROLÄK hem Polina BARBOVA kutladılar Akademii, gagauz yazıcısını hem “Ana Sözü” gazetasının baş redaktorunu Todur ZANETi Canabizinin 65-ci yıldönümünnän hem “Ana Sözü” gazetasının ilk nomerinin çıkmasının 35-ci yılınnan. Bak: https://grt.md/gagauziya-gun-gundan-todur-zanet/ Источник anasozu.com

TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı

2023 yılın Canavar ayın (oktäbri) 13-14 günnerindä 2023 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası olan Azerbaycanın Şuşa kasabasında geçti TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı, neredä çok alınan kararların arsından biri oldu 2024 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası Anev kasabası oldu. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem 40-cı dönem toplantısında pay aldılar Azerbaycan, Kazahstan, Özbekistan, Türkiye, Kırgızstan, Türkmenistan Respeblikaların kultura ministerliklerin, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası)  turizma, kultura, gençlik hem çevrä ministrusu temsilcileri, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA. TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV kendi nasaatında urguladı, ani TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı pek önemni vakıtta geçer:…

Gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı – “Kırlangaç”

(Çıkmasının 30-cu yıldönümünä) Artık uzak olan 1991-ci yılda, açan Gagauz Respublikasını tanımak hem gagauz milletin dilini hem kulturasını ilerletmäk hakları için karma-karışık politikalı kavgalardan ortalık sarsılanardı, Kişinevda dünneyä geldi gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı. Bu sadecä ilk jurnal diildi bu, ne pek önemni – uşaklar için bir jurnaldı. O yıllarda, açan hepsicii toptan daldılar politikaya hem gagauz kulturasının gelecektä ilerlemesinä, vardı bir insan, angısı aktiv politika güreşindän kaarä, gagauz dilin ilerletmesindä hem genişletmesindä aslı işleri yapardı. O insan – yazıcı Todur ZANETtı. Todur ZANET 1988-ci yıldan beeri artık çıkarardı gagauzların ilk periodika basımını – “Ana Sözü” gazetasını, angısı açıklardı Gagauziyanın…

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”. “Farben der Kunts” literatura…