“Ayaktayız!” – “Ayakta da kalınız!”

“Ayaktayız!”  – “Ayakta da kalınız!”

“Ukrayna ateş hem kan içindä. Gözlerim yaşlan dolu bakêrım orada olan işlerä. Televizorun kanallarını hem interneti kürek-kürek aktarıp, cengin aslısını aarêêrım, sansın o cenktä bir aslı varmış gibi. Aslısı da – gözelim Ukrayna ateş içinä, kan içindä, kahır içindä, bela içindä. Büük bela içindä.

Kertik geçildi hem geeri dönmäk yok. Nezaman sa dost hem kardaş halkların arasında kan dereleri akêr.

Savaşêrım telefondan aaramaa dostlarımı Ukrayndan. O telefonnar taa çok cuvap vermeer. Bir “Ayaktayız!” cuvap mesajı da gelirsä oradan pek sevinerim.

Geeri da “Ayakta da kalınız!” yazmaktan içim sarsılanêr, çünkü başka bir yardım vermää kolayım yok.

Cendem olsun bu cenk, durgudun onu! Kardaş kardaşı kıymasın! Analar aalamasın! Güneş ta Ukraynanın bombasız hem raketasız göklerindä raat olsun”

Akademek hem poet Todur ZANET
Источник anasozu.com
260

İlgili statyalar

“Ayaktayız!” – “Ayakta da kalınız!”

“Ukrayna ateş hem kan içindä. Gözlerim yaşlan dolu bakêrım orada olan işlerä. Televizorun kanallarını hem interneti kürek-kürek aktarıp, cengin aslısını aarêêrım, sansın o cenktä bir aslı varmış gibi. Aslısı da – gözelim Ukrayna ateş içinä, kan içindä, kahır içindä, bela içindä. Büük bela içindä. Kertik geçildi hem geeri dönmäk yok. Nezaman sa dost hem kardaş halkların arasında kan dereleri akêr. Savaşêrım telefondan aaramaa dostlarımı Ukrayndan. O telefonnar taa çok cuvap vermeer. Bir “Ayaktayız!” cuvap mesajı da gelirsä oradan pek sevinerim. Geeri da “Ayakta da kalınız!” yazmaktan içim sarsılanêr, çünkü başka bir yardım vermää kolayım yok. Cendem olsun bu cenk, durgudun…

Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!

Ukraynada Rusiyanın agresiyasına karşı gidän cenk böldü dünney hem insanarı ikiya – onnara, kim seviner Rusiyanın Ukraynaya cenklän girmesini hem Rusiyadan tutêr, hem onnara, kim bu cengä karşı kalktı da. Bu bölünmäk gagauzlara da urdu. Diil Ukraynada yaşayan gagauzlara, ama Moldovada olannara. Taa çoyu buna “cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär” deer, ama bunnar sıradadan insannar. Kuvettä bulunannar sa, yapêrlar kendilerini, en aazdan, ani Ukraynada hiç bişey olmêêr, ama en çoktan buz gibi kannanan görmemezliktän gelerlär. Büünkü günädän Gagauziyanın Başkanı da bu konuda görmemezlik durumunu aldı. Kimi palilär dä salêrlar hem sevinerlär, ani “Rusiya, Ukrayna üstünä üüşeräk, pek islää yapêr”.…

Gagauziya genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!

Canavar ayın (oktäbri) 12-dä yaklaşık gündüz saat ikidä Gagauziyanın Çadır kasabasının paneerında bilinmeyän bir erif bir kaç kerä etti. Poträylän kaldırılan Gagauziyanın polițiyası hemen olayın erinä geldi, ama… Belliki, insannar arasında ateş etmää bu büük bir hayınnık, kuşkuluk hem korkutmak işi. Onuştan, Gagauziyanın polițiyası hem başka kuvetleri hemen Çadır paneerını sardılar hem ateş edeni tutmaa savaştılar. Taa sora belli oldu, ani bu ateş açmasına Moldovanın Baş polițiya inspektorluu izin vermiş, çünkü “denemä sıraları” yapılmış. Ama, neçin sä Kişinev “unutmuş” bu “denemelär” için Gagauziya polițiyasına haber vermää, sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi. İş pek benzer insannarı…

İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da

50 yıl geeri, 1973-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dä, kuruldu “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”, ani yavaştan hem susaraktan savaşêr korumaa bu kasabanın hem dolay erlerin istoriyasını. Büünkü gündä muzeyin fondlarında var altı bindän zeedä eksponat, angılarının arasında, belliki, en önemnisinnär gagauzların evelki yaşamasınnan ilgili olannar. Kutlêêrız gagauz kulturasını hem muzeyin yaşamasın ilerledän zaametçilerini bu tombarlar yıldönümünnän hem inanêrız, ani gelecek elli yılın içindä muzeyin ön duvarında peydalanacek gagauzça yazı da: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”. Çünkü biraz ayıp geler, ani romınca yazı var, rusça yazı var, ama gagauzça yok. Sansın orası gagauziya diilmiş. Kıtluca olsun! Источник anasozu.com

“Ana Sözü” – 35 yaşında!

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 14-dä tamamnandı 35 yıl, nicä dünneyi gördü “Ana Sözu” gazetamızın ilk nomeri. Bakmadaan türlü zorluklara, “Ana Sözu” gazetamızın büün dä ayakta kalêr. Ayakta kalêr, zerä yanımızda var gagauz milleti, Gagauzluumuz, “Ana Sözu” gazetamızın haliz dostları, var Türkiyemiz hem onun TİKA hem YTB kuruluşları, angıları, läääzım olduynan, herkerä bizä omuzunu koydular hem koyêrlar. Saa olsunnar. Geçän 35 yılın içindä sizlerä deyni, paalı okuycularımız, “Ana Sözu” gazetamızın 825 nomerini çıkardık hem, sizinnän barabar, gagauz dilinä, gagauz milletinä, devletliinä, kulturasına hem bütün türk dünnäsına izmet ettik. “Ana Sözu” gazetamızın için biz bir kerä bölä yazdıydık: “Ana dilimizä hem…