“Ayaktayız!” – “Ayakta da kalınız!”

“Ayaktayız!”  – “Ayakta da kalınız!”

“Ukrayna ateş hem kan içindä. Gözlerim yaşlan dolu bakêrım orada olan işlerä. Televizorun kanallarını hem interneti kürek-kürek aktarıp, cengin aslısını aarêêrım, sansın o cenktä bir aslı varmış gibi. Aslısı da – gözelim Ukrayna ateş içinä, kan içindä, kahır içindä, bela içindä. Büük bela içindä.

Kertik geçildi hem geeri dönmäk yok. Nezaman sa dost hem kardaş halkların arasında kan dereleri akêr.

Savaşêrım telefondan aaramaa dostlarımı Ukrayndan. O telefonnar taa çok cuvap vermeer. Bir “Ayaktayız!” cuvap mesajı da gelirsä oradan pek sevinerim.

Geeri da “Ayakta da kalınız!” yazmaktan içim sarsılanêr, çünkü başka bir yardım vermää kolayım yok.

Cendem olsun bu cenk, durgudun onu! Kardaş kardaşı kıymasın! Analar aalamasın! Güneş ta Ukraynanın bombasız hem raketasız göklerindä raat olsun”

Akademek hem poet Todur ZANET
Источник anasozu.com
158

İlgili statyalar

“Ayaktayız!” – “Ayakta da kalınız!”

“Ukrayna ateş hem kan içindä. Gözlerim yaşlan dolu bakêrım orada olan işlerä. Televizorun kanallarını hem interneti kürek-kürek aktarıp, cengin aslısını aarêêrım, sansın o cenktä bir aslı varmış gibi. Aslısı da – gözelim Ukrayna ateş içinä, kan içindä, kahır içindä, bela içindä. Büük bela içindä. Kertik geçildi hem geeri dönmäk yok. Nezaman sa dost hem kardaş halkların arasında kan dereleri akêr. Savaşêrım telefondan aaramaa dostlarımı Ukrayndan. O telefonnar taa çok cuvap vermeer. Bir “Ayaktayız!” cuvap mesajı da gelirsä oradan pek sevinerim. Geeri da “Ayakta da kalınız!” yazmaktan içim sarsılanêr, çünkü başka bir yardım vermää kolayım yok. Cendem olsun bu cenk, durgudun…

Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!

Ukraynada Rusiyanın agresiyasına karşı gidän cenk böldü dünney hem insanarı ikiya – onnara, kim seviner Rusiyanın Ukraynaya cenklän girmesini hem Rusiyadan tutêr, hem onnara, kim bu cengä karşı kalktı da. Bu bölünmäk gagauzlara da urdu. Diil Ukraynada yaşayan gagauzlara, ama Moldovada olannara. Taa çoyu buna “cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär” deer, ama bunnar sıradadan insannar. Kuvettä bulunannar sa, yapêrlar kendilerini, en aazdan, ani Ukraynada hiç bişey olmêêr, ama en çoktan buz gibi kannanan görmemezliktän gelerlär. Büünkü günädän Gagauziyanın Başkanı da bu konuda görmemezlik durumunu aldı. Kimi palilär dä salêrlar hem sevinerlär, ani “Rusiya, Ukrayna üstünä üüşeräk, pek islää yapêr”.…

Gagauziya genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!

Canavar ayın (oktäbri) 12-dä yaklaşık gündüz saat ikidä Gagauziyanın Çadır kasabasının paneerında bilinmeyän bir erif bir kaç kerä etti. Poträylän kaldırılan Gagauziyanın polițiyası hemen olayın erinä geldi, ama… Belliki, insannar arasında ateş etmää bu büük bir hayınnık, kuşkuluk hem korkutmak işi. Onuştan, Gagauziyanın polițiyası hem başka kuvetleri hemen Çadır paneerını sardılar hem ateş edeni tutmaa savaştılar. Taa sora belli oldu, ani bu ateş açmasına Moldovanın Baş polițiya inspektorluu izin vermiş, çünkü “denemä sıraları” yapılmış. Ama, neçin sä Kişinev “unutmuş” bu “denemelär” için Gagauziya polițiyasına haber vermää, sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi. İş pek benzer insannarı…

UKRAYNA CENGİ: Sürüdän ayırılan koyunu canavar iyer!

Ömürünü gagauzlaa baaşlayan hem bütün yaşamasında gagauz hem türk dünnesinä izmet edän Ukrayna Gagauzlar Birliin azası Dr. Tudora ARNAUT facebook yolunnan danıştı Gagauziya Başkanına İrina VLAHa soruşlan: Neçin cenk saadında Siz 12 günün içindä makar laflan Ukrayna gagauzlarını tutmadınız? Dr. Tudora ARNAUT facebook yazısı: «Башкану Гагаузии Ирине  Влах только один  публичный  вопрос. Ирина Фёдоровна добрый день, если конечно для нас он добрый…Хотела публично спросить. Почему Вы как Башкан Гагаузии ни разу за 12 дней не спросили или не высказали свою поддержку гагаузам Украины в час войны в Украине? Очень обидно ,что мы один народ и политика ,дезинформация прессы, да и…

Büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisi Mihail ARABACI 65 yaşında

Canavar ayın (oktäbri) 15-dä gagauzların büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisi Mihail ARABACI 65 yaşını tamamnadı. Mihayıl ARABACIyı Gagauziyada, Moldovada hem dünnäda çoyu biler, ama aazı tanıyêr, çünkü bu adam, üünmedään hem kendisini ileri sürmedään, gagauz resimcilik incäzanaatına hem kulturasına adım-adım izmet eder, yaratmalarında gagauzları hem Gagauziyayı dünneyä bildirer. Canabisinin yarattıı resimneri girdi erindeki hem halklararası kataloglara, çok kerä pay aldılar türlü erindeki hem halklararası sergilerindä. Onun tablolorunu satın aldılar hem muzeylär hem da özel insannar Germaniyadan, Franţiyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Türkiyedän hem taa başka erlerdän. Resimcilik uurunda uzun yıllar verimni hem başarılı çalışmaları için 2017-ci yılda Mihail ARABACIya…