Будет ли новое наступление армии России | Какие ресурсы остались у агрессора (ENG SUB) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Вместо скорби — победобесие | Вместо славного прошлого — судьба агрессора (ENG SUB) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

К чему ведёт запрет «Медузы» | Две России, разорванные властью (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

11 месяцев войны | Что происходит на фронте | Карта боевых действий @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Украинский депутат на заседании ПАСЕ: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

Источник www.youtube.com

Кому выгодно снижение порога явки на выборах Башкана

Источник www.youtube.com

Повлияют ли коррупционные скандалы на военную помощь Украине

Источник www.youtube.com

Почему в Молдове не снижается тариф на газ

Источник www.youtube.com

Если Саакашвили умрет в тюрьме, это повлияет на европейский путь Грузии

Источник www.youtube.com

“Если бы Молдова была членом НАТО, у нас бы не болела голова”. Цэрану об обсуждении членства в НАТО

Источник www.youtube.com

Украина получает западные танки | Как Путин перевооружает соседей (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Gaydar küüyündä «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler soţial proektlar

Gaydar küündä bir sıra proekt «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler. Düzmäk işlerini yapȇrlar Kultura evindä hem ilk okulun binasında, neredä plana koyulu açmaa kilim muzeyini hem ustalara deyni odaları. Proektın giriştirilmesini kontrol etti Gagauziya Başkanı İrina Vlah. Gaydar küüyündä Kultura evindä yapılȇr düzmäk işleri. Enilener sportzal hem kultura merkezinin örtüsü enilener. «Giriştiriler proekt temel investiţiyalar kanonuna görä erli obyektleri için, donor grantların yardımınnan hem “Evropalı küü” proektinä görä. Finansların bir payı verildi sportzalanın düzmesinä. Sevindirer, ani eni küvetlär giriştirerlär diil sade respublika uurunda kazanmış proektleri, ama avtonomiya bücetindän da verilän paraları da giriştirerlär», — nışannadı Gagauziya düzmäk hem infrastruktura bakanı…

Usluluu korumak zanaatlarını ayırmış Tatyana Kunçevanın hem Tatyana Kusursuzun istoriyaları

Çadırdan Tatyana Kunçeva hem Komrattan Tatyana Kusursuz ayırdılar zanaatı usluluu korumak uurunda. Biri poliţiyada işleer, başkası da karabiner asker bölümündä.  Tatyanaların günündä annatmamız bu iki genç karı için, nicä onnar kendi professional zaametini ayırdılar. Источник grt.md

Komratta İnner Wheel halklararası volontör karılar kurumunun bölümü açıldı

Gagauziyada geçti  halklararası karıların İnner Wheel kurumunun bülümün açılışı, angısına girerlär sade  karılar. Bu kurum çok yardım eder uşaklara, karılara, kim bulunȇr zor durumda hem başka yufka durumda bulunan insannara.  Bu yıl kurum tamannayacek 99 yılını kurulmasından. İnner Wheel kurumu çalışȇr 100 devlettän zeedesindä. İneer Wheel kurumu en büük kurumnarın birisi dünnedä, angısına girerlär volontör karılar.  Onnar urguladılar, ani bu klubun yardımınnan  karılar kablederlär kolaylık yardım etmää cümneyä, buluşmaa, dostlaşmaa. İneer Wheel Komrat klubun açılışında  pay aldılar delegeţıyalar   Azeybardjandan, Rumıniyadan, Bulgariyadan, Ukrainadan hem Moldovadan. Onnarın  baş neeti — yardım etmää yufka durumda bulunan insannara. “Halklararası kurumumuz yardım etmää deyni biri-birinä.…

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

Вера в президента | Почему окружение Путина слушается его (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Halk Topluşu kabletti kararları patentlan işini götürän insannara yardımı için

Gagauziya Halk Topluşu büük ayın 24-dä kabletti diişilmekleri birleşik ödemäk için  kanonuna (zakon o edinom plateje). Bu verecek kolaylık  taa bir  yıl ekonomika agentlerinä satın almamaa kasa aparatlarını. Kanon kurucuları kablettilär diişilmekleri taa bir  kanona, angısı  baalı patentlan işä, ki söţial ödemeklerini insannar 2024 yıla kadar kendi kuvedinä görä ödesinnär.   Источник grt.md

Moldovada 2022 yılda 816 yol olayı razgeldi. Onnarda yarısından zedä yayan gezän insannar yaralandı

Moldovada geçän yıl 816 yol razgelmesi oldu, 78 kişi öldü, 773  yaralandı. Örüyennerin pay almasınnan 2022 yılda 681 yol razgelmesi oldu, angılarından 49 öldü, 656 zararlandı. Olayların sebepleri, nicä dä ilerdän, kalȇrlar: izlılık, dikatsızlık hem sarfoşkana arabayı kullanmak. Başküü (Kirsovo) küüyündä geçän yıl yol razgelmeli sık oldular. Kimileri örüyennärlän. Küüyün yaşayannarı kahırlanȇrlar bunun için, ama bişey yapamȇȇrlar. «Pek çirkin aydȇrlar. Pak uçȇrlar! Hem oraya, hem bu tarafa, kendi gözümnän gördüm. Hem da gündüz». «Bizdä yol olayları hep bu köşedä razgelerlär. Pek çirkin. Birkaç kişiyi şansora urdular, uşak da var. Şükür kimsey ölmedi, ama tä şindi dä bir insan bolniţada bulunȇr».…

“Мы помогаем народу Украины сражаться за свою свободу”. Тофилат о модернизации ЖДМ

Источник www.youtube.com

Kongazçikta düzülän paklamak stanţiyaları tezdä başlayaceklar işlemää

Kongazçik küüyündä yakınnarda başaraceklar düzmää paklamak stanţıyalarını. Proekt aslıya çıkarılȇr “Evropa küüyü” programanın çerçevesindä  bir-iki yılın içindä. Angı adımda işlär, materialda. Kongazçik küüyündä kanalizaţiya paklamak stanţıyaların düzülmesi  finaslaner “Evropa küüyü” programasına görä. Şindi proekt bitki adımda bulunȇr. Taa ileri küüdä geçirdilär su hem kanalizaţıya baalantılarını. Primariyanın zaametçileri taa 2012 yılda başladılar hazırlamaa bu proekti.  Paralar bu uura verildi  Moldovanın Ȇkologiya fondundan, 15  proţent kontribuţiya olarak ekledi erli kuvetlär. Büün küüdä  işlär gider düzmää deyni iki paklamak stanţıyasını 150 m³ hem 40 m³.  İkisini da düzmää bitireceklär yakınnarda. Küüyün primarı Dmitriy İkizli nışannȇȇr, ani su sistemasına  hem kanalızaţıyaya  baalı yakın 500…