Михай Попшой об итогах заседания Высшего совета безопасности и угрозах для Молдовы | Цена Свободы

Источник www.youtube.com

Итоги заседания ВСБ, ядерный шантаж России, газовый вопрос в Гагаузии

Источник www.youtube.com

İlk basketbol turnirı geçti Komratta

Komratta ceviz ayın 24-25-dä  uşakların arasında  ilk baskatbol turnirı  geçti. Onu hazırladı  » Horses Comrat» basketbol akademiyası.Yarışmak  Kişinöv hem Gagauziyanın takımnarın aralarında  geçti. turnirda pay aldılar  9 yaşından 10 yaşından uşaklar. Biribirinnän yarıştılar  takımnar  Komrat kasabasından hem Çadırdan, hem dä  Kişinövdan. Bu  denemäk turnirı oldu,angısı  Komradın Kultura Evin önündä geçti. Bitkidä belli edildi ,ani  Kişinövun takımı ilk eri aldı,ikinciyi  Çadırdakı liţey hem üçüncüdä  bulunȇr  Gaydarcı liţeyin takımı. «Komratta basketbol yoktu  26 yıl. Umutlanȇrız,ani  o ilerleyecek»,- nışannadı «Horses Comrat» akademiyasının başı  Evgeniy Zimovskiy. Akademiyanın administraţıyası plana koydu  4 takım toplamaa 9-10-11-12  yaşında uşaklarlan.Bölä  isteerlär  diriltmää basketbolu  Gagauziyada  hem  profesional uurunda  sportçuları …

GHT deputatı Mihail Jelezoglo deputatların herbir uurda Syezdı için

Источник grt.md

Россияне бегут из страны | Казахстан, Грузия, Армения, Монголия, Финляндия, спасибо! (Eng sub)

Источник www.youtube.com

At yarışmakları

Источник grt.md

KARŞI GİTMÄK AKŢİYASI

Источник grt.md

Millet audiovizual yayınnarın korunması

Источник grt.md

Üzüm toplamak yortusu

Источник grt.md

Не ходите в военкомат — вас там убьют (English subtitles) / @Максим Кац

Источник www.youtube.com

Üüredicilerä metodika termenneri sözlüü bildirildi

Источник grt.md

Как проходит мобилизация | Россиян тащат на войну (English subtitles) / @Максим Кац

Источник www.youtube.com

Холодный душ для гагаузов | Nokta Live

Источник www.youtube.com

Var mı lääzımnı sayıda daa moldovada?

Gazın paalılanmasınınnan MD yaşayannarı başladılar başladılar aramaa yakacak kış için. Kuvetlär adadılar insana odun vermää. İsınmaa odunnan mı, osa kooruma daalıklarımızı mı, bu soru dalgalandırȇr ekologları. MD bitki aylar başladılar daalıklardan fidannarı kesip, yakacak hazırlamaa. Bu baalı yaşayannarın kışa hazırlanmasınınnan. Ama bu iş vak nicä büük belaya getirsin devletin bütün ekosistemasını, açıkladı “Dereleri korumak” halklararası kurumun öndercisi İlyä Trombiţkiy. İLYÄ TROMBİŢKİY “Dereleri korumak” halklararası kurumun öndercisi: — “Daalıkların taa çoyu bulunȇrlar devletin merkezindä, üülen hem poyraz taraflarında onnarn sayısı pek az.  Daalıkları kesmäk yakışȇr bozsun devletin gidrologiya sistemini, bu  da, sora, olacek sebep kuraklaa”. Uzman nışannadı, ani daalıkları kasmäv var…

Ödüllär dünnä hem Evropa çempionatlarından

Источник grt.md

Сможет ли мобилизация в России повлиять на ход войны в Украине | Цена Свободы

Источник www.youtube.com

Türk kufnesinin hazırlamasında kurslar

Türk imeklerin hazırlanmasında kursları Komradın Kemal Atatürk adına bibliotekasınıda çekettilär. Tradiţional imeklerin reţeptlerinnän tanıştırȇr hem hazırlȇȇr Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin. Proektin ilk pay alannarı kasabanın yaşayannarı oldular. Türk kufnesinnän Gagauziyada tanışmak çeketti tradiţional imesindän – köfte (katleti), türk pilavından(pirinç bulgurundan) hem «Djadjık» yurtta hıyar kokuluklarlan hazırlandı. İmekleri evdä hazırlayan hem aylesininn saalıını düşünän, anasından en gözäl bilgileri alan Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin var olan bilgilerinnän tük halkın sevgili imeklerin reţeptlarınnan gagauzkalarlan paylaştı. NURCAN ŞAHİN Türkiya devletin vatandaşı: — «İmekleri hazırlamaa bän halizdän severim. Musaafirlerimiz imeklerimizi beenerlär, hep sordular, nezaman program yapacez da üüredecez türkiya imeklerini yapmaa». Kemal Atatürk…

Korunmak kuralları şarabın yapmasında

Источник grt.md

Вам нельзя на войну! | Как избежать мобилизации (English subtitles) / @Максим Кац

Источник www.youtube.com

Eni kolaylıklar avtonomiyanın çiftçilerinä

“  Covid -19  pandemiyadan  sora   soţıal – ekonomika  çıkışları” bu temaya Komratta  geçtilär  cümnä  lekţiyaları  Gagauziyanın çiftçilerinä.  Bu tema büün aktual insannara deyni, angıları zanaatlanȇrlar  agrar proektlarınnan küülerdä.  Proektin donorları  Avstriyanın  soţial işlerindä,  saalıı hem insanarın halklarını  korumak ministerlii,  Ünesko  işlerindä  Moldova Devletin   millet komisiyası hem  başka kurumnar.   Proekt  giriştiriler Gagauziyada.   Priviy: Ирина Влах. Официальная страница Источник grt.md