«At Prolin» Çadır-Lunganın soveti önderciliin altına geçecek

Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararını bakıp, ani o isteer «At Prolin» kurumunu kendi önderciliin altına almaa, Bakannık komiteti kabletti kararı, kayıllıını verip Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararına.

«At prolin» kurumunu devlet uurundan cümnä kurumuna geçirmää deyni Gagauziyanın Bakannık komitedi aldı maasuz kararı.

АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: ««AT PROLİN» kurumun devlet statusundan cümnä kurumuna geçirmää kanona görä yapılacek. Beygir fermanın başı kreditorları, hepsi çalışannarı dokumendä görä, lääzım haberlesin kurumun daadılması için».

Kurumun finanslanması kendi gelirlerindän hem avtonomiyanın büdjetindän yapılacek.

 АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: «Gelirlär, angılarını kurum çalışmak uurunda kabledecek verilän koşullar için, avtonomiyanın büdjetinä gideceklär. O paraları, angılarını «AT PROLİN» yıl büdjetindän harcayamayacek, geçeceklär gelän yıla».

«AT PROLİN» kurumunu turistik kompleksına geçirmäk proekti tek dokumendä 2022-2024-ci yıllara yazdırılacek. Onnan Bakannık komitedi neetli GHT danışmaa, ki «AT PROLİN» kurumunu devlet statusundan cümnä statusuna geçirmää da vermää Çadır-Lunga muniţipiyasının sovetinä kullanmak için.
Источник grt.md
383

İlgili statyalar

«At – Prolin» Çadir – Lunga primariyasının varlıı olacek

Çadır – Lunga munuţipal soveti büün geçirdi maasuz oturuşu, angısında bakıldı saade bir soruş, angısı baalı «AT – PROLİN» kurumun geçirilmesinnän Çadır – Lunga kasabasının primariyanın varlıına. Temayı  ilerleder Polina Barbova.  Çadır – Lunga munuţipal sovetin oturuşun maasuz geçirilmesi baalı onunnan, ani primariya hazır kabletmää «AT – PROLİN» kurumunu primariyanın varlıına saade o zaman,  açän Gagauziyanın büdjetından 2022 – 2023- cı yılların ikinci paylarından verilecek para kurumun çalışması için. Ama 2024 – cu yılın büük ayından erli kuvetlär makarki biraraz finanslayaceklar bu kurumu, haberledi Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal. ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Bu vakıdın içindä,…

Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi. Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun. Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”. Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil…

Vladimir Bolä: «At-Prolin» fermasını lääzım korumaa

«Аt-Prolin» beygir ferması avtonomiyanın bücetindän para kabletmeyecek. Deputatlar Moldova  kanonnarına ardılȇrlar, angıları brakmȇȇrlar devlet kurumnarını finanslamaa. Gelecektä  beygir ferması turistik obyekti  olacȇk hem  Çadır  kasabasının primariyasına geçecek. Bu  neetlerä  deyni  buldular  15  million ley   hem  2  million kontribuţıya erli  kuvetlär  verdilär. Ama  bu vakıt  nezaman  proekt  girişterlener  devlet  kuvetleri  hazır  kendi  yardımını vermää. Şindiki vakıda «Аt-Prolin» ferması zorluu çeker işçilerin aylık parasının ödemesindä, kışlık emlerin hazırlamasında, çünkü kurumun büceti taa yılın çeketmesindä iki okadar kestirildiydi. Fermanın  öndercilii  danıştı  Moldova Devletin  çiftçi  ministirliinä ,ki yardım etsinnär çözmää problemayı .Buluşmakta  nışannandı ,ani  devlet  kuvetleri  hazır  yardım etmää.O olacȇk  bir  çıkış  problemadan ,angısınnan…

Çadır – Lungada yaradıcılık evin soruşu bakıldı muniţipal sovedin sırasız oturuşunda

Orak ayın 29 – da Çadır – Lungada geçti muniţipal sovetin sırasız oturuşu, neredä bakıldı yakın 20 soruş. Günün işinä eklendi taa bir soruş, angısı baalıydı sınır erlerin kararlamak işlerinnän, hem da eni yaradıcılık evin sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr  Lenin sokasında. Bu soruşlan nasaatçilara danıştı Çadır – Lunga kasabasının erlär soruşlarında  baş  uzmanı Evgeniya Marinova. EVGENİYA MARİNOVA, Çadır – Lunga erlerin soruşlarında baş uzmanı: «Geçecez punktlardan: Sınır erlerin kararlamak işlerinnän hem sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr Lenin sokaanda 115 nomerlän, o baalı eni yaradıcılık evinnän, angısı bulunȇr ilk okulun karşısında hem düzüler.  Çadır –Lunga kasabasının primarı Anatopliy Topal  yapıların hem erlerin…

At-Prolin çorbacılıın hak statusu taa diil belli. Tarnavskiy at fermasına kontribuţiya vermesi için

At-Prolin çorbacılıında eni turizma hem beygir sport kompleksı kurulsun var nasıl. Proekti hazırladı avtonomiyanın ilerlemesindä regional agentstvosu hem Çadırın primariyası. Onun giriştirilmesi için paralar devletin hem Gagauz erin büdjetlerindän verilsinnär lääzım. Çadırın erli kuvetleri GHT yardım için danıştılar. Deputatların bakışını Valentina Çoban açıklȇr. Источник grt.md