ANMAK TURNİRI FÖDOR FRANJEV ADINA

Kıpçak  küüyündä  geçti halklararası  serbest güreşmesi turniri. O  adalı Moldovanın  Şannı  trenerına-Födor Franjeva. Onun üürenicileri   diil  bir keret üüsek erleri alardılar Moldovanın  hem  Gagaziyanın  çempionatlarında. Taa derindän temayı  açiklêȇr  bizim korrespondentımız.

Çiçek  ayın 29-da hem 30-da Kıpçak  küüyün   kultura evindä geçirlener  ilk halklararası  serbest güreşmesindä turnir.  O adalı  Moldovanın    Şannı  trenerına -Födor  Födoroviç Franjeva. Güreşçilär  nışannadılar,  ani turnir  yapılı  pek  üüsek uurda.

Födor Födoroviçin  eşi hem  çoçuu   şükür  ettilär hepsi  güreşçileri , ani unutmêȇrlar  onu , ilerlederlär onun işini.

Födor  Franjev  üüredärdi Evropa gümüş ödülcüsünü  Pötr  Yanulovu. O oldu Şannı  Moldovanın hem  Gagaziyanın  güreşçisi, duuma  eri Kıpçak  küüyündän.

Gagauziyanın  Başkanı Irina  Vlah  pay aldı  turnirın açılmasında. O nışannadı, ani sport  terbi eder insanda en ii işleri , angıları lääzım  olsun  insanda.

Kıpçak  küüyün  primarı  Oleg Garizan    umutlanêr,  ani  hepsi  kimi  üüretti Födor Födoroviç, dooru  hem büük  hodulluklan onun işini  götüreceklär.

Födor Födoroviç  Franjev — Moldovanın  Şannı  trenerıydı,  braktı büük  iz  sport uurunda. Bütün  vakıt  ne işledi, terbi  etti  Moldovanın çempionnarını güreşmektä hem da  pek çok onun güreşçileri   üüsek  erleri alardılar  türlü yaraşmaklarda. O terbi  edärdi  diil sade  spot tarafndan, ama halizdän  insannarı da.
Источник grt.md
435

İlgili statyalar

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Gagauziyanın ilk şannı kultura izmetçisi Födor Kioroglo tamannadı 75 yaşını

Födor Kioroglo Kongazçik küüyüdän 45 yıl işledi erli Kultura evindä. Kulturaya çok yıllık izmetçilik için Födor Mihayloviç oldu ilk, kim avtonomiya uurunda kabletti “Gagauziyanın şannı kultura izmetçisi” adı. Hep ölä Födor Kioroglo Gagauziyanın şannı yaşayanı. Askerliindän sora Födor Mihayloviç Kioroglo döndü geeri ana tarafına Kongazçik küüyünä da doplayıp «Bucaan yıldızları”  folklor grupasını çeketti Kultura evindä çalışmaa. «Kollektivdä işlärdilär karılar, angıları üzüm toplardılar, kolhoz işleyenneri. 7 kişi çalışardılar», — getirer aklına Födor Mihayloviç. Kultura evindä Födor Mihayloviç çalışardı direktor taa 1988 yıldan, 2017 — ci yıldan beri bu işi onun torunu ilerleder. “Bän ona pek yardım ederim. Benim becermeklerim ona lääzım.…

Gagauziyanın sportçuları başarları için 2021 yılda ödüllendilär

Sportçuları ödüllemäk şannı toplantısı Başküüdä geçti. 2021 yılın başarları için Evropa, dünnä, hem devlet çempionatların tarayıcılarına diplomalar hem para verildi. Geçän 2021  yıl pek zengindi ödüllerä, angılarını kazandılar bizim sportçularımız türlü sport uurlarında.  Diil bir keret  bizim  serbest güreşcilerimiz, sambistlär, aar atletikacılar, şaşki oyuncäları, boksörlar kaldırdılar devletin bayraanı halklararası arenalarda. Bizim çempionumuz boks uurunda İlie Argatu, halklararası çempionatında  şaşki çempionu Eva İrigina, Nikolay Grahmez  serbest güreşmesindä çok keret Evropa hem devlet  prizöru oldu,  Darya Vlah sambo uurunda çempion, Födor Kazanjı tatayıcı muay-tay düüşündä. Üüsek çıkışlar aar atletikada da var. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah  ödülledi  diplomalarlan hem premiyalarlan Evropa hem dünnä…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Födor KAZANCI boksta Moldova çempionu oldu

Küçük ayın 3-5 günnerindä Moldovada geçän 19 yaş üstü boksçuların arasında çemrionatta Gagauziyadan sportçu Födor KAZANCI 54 kg kadar kategoriyada çempion oldu. Çempionatta pay aldılar Moldovanın on kasabasının en kaavi sport şkolalarından hem klublarından sportsmennar. Onnarın rasında “Lion Komrat” klubu da vardı, angısında Födor KAZANCI boks inceliinin kavrêêr. Födor KAZANCI Moldova Respublikasının boksta sport masterı. Şindi, Moldova komandasınnan birliktä, Horvatiyada olacek U-22 Evropa Çempionatında pay alacek. Источник anasozu.com