Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Moldova Respublikasının baamsızlıını açıklamasının (27.08.1991 y.) günün 30-cu yıldönümü kutlamaları çerçevesindä, Kasım ayın 23-28 günnerindä Ankarada geçti Moldova Respublikasının kultura Günneri, angısını, ortak olarak, hazırladılar Moldova Ankara Büükelçilii, KUKSADER (Kukla Karagöz gösteri hem Sțena Zanaatları Dernää, başkanı – Halük YÜCE) hem da Tempo Produkțion firması (Tiyatro Tempo).

Maasuz Kultura Günneri için Türkiye Respublikasının başkasabasına Ankaraya geldilär Moldovanın “Joc” milli tanțları ansamblisi, “Lăutarii” milli orkestrası, Gagauziyanın gagauz halk oynnarı “Kadınca” ansamblisi.

Kasım ayın 23-dä olan Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günnerin açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär Türkiye hem Moldova kultura ministirliklerin temsilcileri, Moldova Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Tempo Produkțion firmasının direktoru Marina YÜCE. Bundan kaarä açılışta pay aldılar yabancı devletlerin Ankara Büükelçiliklerin Büükelçileri hem başka diplomatları.

Açılışta, Ankaranın “Congresium” konțert zalında toplanan 2200 siiredicinin önündä kendi ustalıını gösterdi Moldovanın “Joc” milli tanțları ansamblisi.

Ertesi günü, Kasım ayın 24-dä, “Prezidentın Konțert zalında” 1350 siirediciya deyni çaldı Moldovanın “Lăutarii” milli orkestrası.

İki konțert ta Ankaranın “Armada” hem “Kentpark” alış-veriş merkezlerindä Kasım ayın 27-28 günnerindä gösterdi Gagauziyanın gagauz halk oynarı “Kadınca” ansamblisi.

Eridir urgulamaa, ani  bu Kultura Günneri hepsi sıraların açılış nasaatlarını yaptılar Moldova Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Tempo Produkțion firmasının direktoru Marina YÜCE.

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günnerinä gelän insannar için kuruldu özel kolekțiyalardan moldovalıların hem gagauzların milli rubaları, kilimneri hem çanak-çölmek sergileri. Bundan kaarä, KUKSADER (Kukla Karagöz gösteri hem Sțena Zanaatları Dernää) hem da Tempo Produkțion firması (Tiyatro Tempo) çalışmalarınnan, moldovan hem gagauz imeklerinä degustațiyaları yapıldı.

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti
Источник anasozu.com
370

İlgili statyalar

Marina SEMENOVAya Moldova kultura Ministerliin ödülü verildi

Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina! Источник anasozu.com

T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası

Canavar ayın (oktäbri) 30-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL hem onun eşi Özlem SERTEL Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye Milli Günü reçepțiyası verdilär. Reçepțiyaya buyur edildilär Moldovanın öndercileri, Moldova parlamentın deputatları, Kişinevda bulunan yabancı devletlerin büükelçileri hem diplomatiya misiyaların başları, başka politikacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Bu yortulu sıra çeketti Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Sora Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän kutladı hem onnarın önündä nasaatını tuttu. Nedän sora da Canabisi okudu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın yortulu mesajını. Moldova tarafından kutlama nasaatınnan reçepțiyayä katılannara…

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…

Türkiye dışişleri bakanı Moldova diplomatlarına danıştı

Harman ayın (avgust) 18-19 günneri arası Moldova dışişleri ministerliindä oldu Moldovanın başka devletlerdä Büükelçilerinnän buluşma, neredä Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU da. Maasuz musaafir olarak bu toplantıda Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Başka sözlerin arasında Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti taa ileri dooru da karşılıklı işbirlii hem dostluu kaavileştirmää. Moldova dışişleri ministrusu Niku POPESKU (Nicu Popescu), kendi tarafından urguladı, ani “Moldova Respublikası hem Türkiye ileri dooru da ikili ilişkileri kaavileştirecek, bu uurda keezi alıp alış-veriş hem ekonomikaylan investițiya aspektlarına… İleri dooru da ekonomika alanında bizim sıkı partnörumuz…

“15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” sergisi Komratta açıldı

Orak ayın (iyül) 13-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı bir patret sergisi – “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi), angısı annadêr 2016-cı yılın Orak ayn 15-dä Türkiyedä olan devlet devrimi denemisinä türk halkın karşı koymasını. Bu sergiyi hazırladı TİKA Moldova ofisi. “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” serginin ofiţial açılışını yaptılar TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Serginin açılışında taa nasaat ettilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Türkiye Respublikasının Parlamentının “Türkiye-Moldova” paarlament grupasının başkanı Mehmet ALTAY. Bundan kaarä serginin ofiţial açılışına geldilär Gagauziya…