ANDREY GALAŢANIN ANMAK TAŞINA ÇİÇEKLERİ KOYDULAR
Источник grt.md

İlgili statyalar

Valkaneştä Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayını eşilletilär

Valkaneşttä geçti eşilletmäk akţiyası. Ona katıldılar kasabanın liţey hem gimnaziyanın üürenicileri. Toplanıp onnar fidan hem gümä koydular Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayında. Bu yılın büük ayında Valkaneş dolayın “Rus cümmnesi” kurumu danıştı iniţiativaylan katılmaa  ”Anmak için fidan başçası”  adlan. Onun nieti dikmää 27  million fidan, ki anmaa Büük cenktä hepsi ölmüş insannarı. “Rus cümnesi” krumun başı Vadim Şinik annattı, ani  anmak taşının  dolayında tertiplemäk işleri — diil bir olay Enseyiş gününä karşı. Anmaa deyni Büük cengin  pay alannarını üürenicilär koydular memorialın dolayında fidannarı hem gümeleri. Eşilletmäk akţiyasına katıldı Valkaneş kasabasının primariyası da. Primar Viktor Petrioglu nışannadı, ani…

Çeşmä küüyündä Aaçlık kurbannarını anmak sırası

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyanın “Aaçlık kurbannarını Anmak Günündä”,   Çeşmä küüyün primariyasının çalışmasınnan, bu küüyün 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialında bu kurbannarı anmak sırası oldu. Anmak sıranın başında, küü lițeyinin gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykanın Elena Nikolaevna KÖSÄnin zaametinnän üürencilär, ellerindä aaçlıkta diri kalan dedelerinin patretlerini tutarak, okudular onnarın 1946-1947 yıllarda zorlan yapılan aaçlık için annatmalarını. Bu aar hem yaslı gündä söz tutan Çeşmä küüyün primarı Sofiya JEKOVA şükür etti küülülerä hem o insannara, angılarının yardımınnan hem parasınnan kuruldu bu Anmak memorialı (bak: http://anasozu.com/cesmakuuyunda-aaclik-kurbannarini-anmak-memoriali-acildi/), ani verer kolayını daymalarda anmaa aaçlaa kurban olan insannarı. Neyi, yaşlarlan gözlerindä, bir susmak…

Desant veterannarı Komratta kutladılar Hava desant askerleri gününü

Maavi beretlarlan hem koraflı maykalarlan. Harman ayın 2-dä desant asker veterannarı kendi profesional yortusunu nışannadılar. Veterannar desant askerlerina deyni yazılmış «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koydular. Ondan sora Prorok İliyanın adına klisesindä Komratta yortulu liturgiyada pay aldılar, 2-ci dünnä cengin payalannarına adalı memorialın yanında marşlan geçtilär hem patredä çıktılar. Adetçä desant asker veterannarın «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşın yanında toplandılar, angısı Komrat koledjın duvarında koyulu. Hepsi bu insan desant askerliini geçti Sovet birliin vakıdında. Desant asker veteranı Viktor Drangoz maasuz bölümdä askerliini yaptı, rotanın önemli tehnik uzmanıydı. O nışannadı, ki her yıl askerlär bilä toplanȇrlar,…

Beşalmada andılar Afganistan cengin askerini Konstantin Boduru

Beşalma küüyündä andılar Konstantin Boduru. O geçindi Afgan cengindä. Konstantin Boduru anması için küüdä geçti voleybol turnirı hem anmak konţerdı. Asker Konstantin Bodur geçindi 1982-ci yılda küçük ayın 25-dä, o 19 yaşındaydı. Konstantin arkasınnan kapadı asker arkadaşlarını. Bu kahramannık için kabletti diveç ödülünü — kırmızı yıldızı, çizgiledi primar Valeriy Moş. Beşalma küüyündä her yıl geçiriler Konstantin Boduru anmak olayları. VALERİY MOŞ Beşalma küüyün primarı: “Biz her yıl geçireriz voleybol turnirlarını Konstantin Boduru anmaa deyni. Beşalma küüyündän Afganistan cenginä yolladılar 25 olan”. Beşalma yaşayannarı, angıları cenk ettilär Afganistanda, örnek oldular gençlerä. Ozamankı hatalı olaylar lääzım hepsinä ders olsunnar hem girginnik örnää…