ANDREY GALAŢAN İÇİN KİYAT TİPARLANDI
Источник grt.md

İlgili statyalar

Türkiyedä gagauzlar için eni kiyat – “GAGAUZLAR”

Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr. Anaktar sözlär : Gagauziya, gagauzlar, Selcen Ö. ULUTAŞ Источник anasozu.com

“Düz Ava” ansamblisi kurucusu Semön Pometko için tiparlandı kiyat

“Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı” – eni tipardan çıkmış kiyat adam için, angısı verdi kendi yaşamasını gagauzların muzika kulturasının ilerlemesinä. Semön Pometko kurdu ilk gagauz ansamblisini “Düz Ava”. Büün o aramızda yok, ama onun için kendi kiyadını yazdı onun kakusu Praskovyä Kunçeva. “Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı” — bu adı kiyada Praskovya Kunçeva boşuna koymadı, çünkü Semön Pometko bulunardı o insannarın arasında, angısı kendini bütündän verdi gagauz muzikasının ilerlemesinä. Toplayabildi dolayına başkalarını da, inandırabildi onnarı da, ani gagauzların lääzım olsun kendi kulturası muzika uurunda. “O buldu insannarı, angıları çalardılar gagauz halk instrumentlerindä, da yaptı ansambliyı, pogramayı. 1971-ci yılda yazın başladılar da kasım…

Dezgincä kutladı 210 yıldönümünü

Troiţa yortusunda Dezgincä küüyü klise kurbanını nışannanȇr. Bu küü 210-cu yıldönümünü nışannȇȇr. Dezgincä küüyüdä bu yortu günündä iki kiyat tanıyıldı. Onnarın birisini küüyün klise istoriyası için yazdı protoierey Vasiliy hem Alexandru Kırga.  Kiyat üç dilindä yazıldi. « Var pek çok kiyat, klisenin adalıklar. Çok bu işlerin arasnda biz bulmadık. Ama var birkaç kiyat, angısı var Moldovanın naţional muzeyindä. O yazıldı kirez ayın 19-da 1906 altıncı yilda», — açıkladı  Boba Vasiliy. Taa bir tanıdılmış kiyat annadȇr Büük Vatan cengindä Dezgincä küüyünün yaşayannarın pay alannarı için. Onun avtoru Pötr Sırbu. Dezginca küüyüdä çok işlär yapıldı kultura, soţial hem infrastruktura uurunda. Bu  küüdä…

Gagauz kulturasında eni bir zenginnik

Tipardan çıktı taazä bir kyat “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı”, angısı annadêr “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusu hem öndercisi, gagauzların anılmış kompozitoru hem muzıkacısı, Maêsto Semön POMETKO için. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadını yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) olduu için, onun ikinci adı da var: «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Kiyadın avtoru Praskovya KUNÇEVA (Pometko) kendi yaratmasında derindän annadêr Semön POMETKO için, başladıp uşaklık zamanından taa son gününädän. Kiyat zengin donaklı fotolarlan, notalarlan, afişalarlan hem türlü dokumentlarlan. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın baş redaktoru Akademik Todur ZANET, rusça redaktor…